test
32.3 C
Athens
Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Πονήματα του Μητροπολίτου Λαοδικείας Θεοδωρήτου

Κατά την πρόσφατη συνεδρία της στο Φανάρι, η Αγία και Ιερά Σύνοδος διόρισε στη θέση του Διευθυντή του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον Σεβ. Μητροπολίτη Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο.

Με αφορμή αυτό το γεγονός παρουσιάζουμε δύο νέα πονήματα του Σεβ. Λαοδικείας: «Μορφές Πατριαρχών και Ιεραρχών του Οικουμενικού θρόνου στον 20ο αιώνα» και «Πορεία προς την θέωση – Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα».

Το βιβλίο «Πορεία προς την θέωση» (Εκδόσεις της Απσστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2021), είναι η ελληνική μετάφραση της υποβληθείσας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Manchester διδακτορικής διατριβής του Σεβασμιωτάτου, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική – μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του Ε΄ αιώνα. Πρόκειται για μία ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση.

Την μελέτη «Μορφές Πατριαρχών και Ιεραρχών του Οικουμενικού θρόνου στον 20ο αιώνα» (Επτάλοφος, 2021) επιμελήθηκε ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος με πορτραίτα, φωτογραφίες και σύντομες βιογραφίες δώδεκα Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, από τον Κωνσταντίνο Ε΄ μέχρι τον αείμνηστο Πατριάρχη Δημήτριο, και εκατόν επτά Ιεραρχών του θρόνου, οι οποίοι διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορική πορεία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τον παρελθόντα εικοστό αιώνα. Σχεδόν όλοι υπήρξαν απόφοιτοι της περίφημης Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η οποία, από το ακαδημαϊκό έτος 1844 μέχρι το 1971, υπήρξε η πνευματική τροφός όλων των διαπρεπών αυτών Ιεραρχών.

Οι εμβληματικές αυτές προσωπικότητες διακρίθηκαν για την αγιότητα του βίου τους, για την άρτια παιδεία, για την λαμπρά διακονία τους και, τέλος, πολλοί εξ αυτών, για τον μαρτυρικό θάνατό τους, κατά την περίοδο της Βουλγαρικής επιθετικότητας στην Μακεδονία και κατά την Μικρασιατική καταστροφή. Πολλοί εξ αυτών ανήκουν πλέον στην χορεία των Αγίων και Εθνομαρτύρων της Εκκλησίας μας. Η επιλογή των διαπρεπών αυτών Ιεραρχών, δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι Αρχιερείς δεν διακόνησαν με πιστότητα την Εκκλησία.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Φρυγίας, κ. Θεοδώρητος (Πολυζωγόπουλος) ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τῷ 1948. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς τε Θεολογικῆς (1972) καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (1976) τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας (1979) ὑπό τοῦ Τμήματος Κλασσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Manchester U.K., ὑποβαλών διατριβήν ἐπί τῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ Ἁγ. Διαδόχου Φωτικῆς. Τῷ 1972 εἰσῆλθεν εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἱ. Κλήρου, χειροτονηθείς Διάκονος μέν εἰς Ἀθήνας, Πρεσβύτερος δέ εἰς Λονδῖνον. Ὑπηρέτησεν ἐπί ἑπταετίαν εἰς τάς Ἑλληνικάς Κοινότητας Cambridge, Manchester καί Ἁγ. Νικολάου Δυτικοῦ Λονδίνου. Τῷ 1979 ἐπανελθών εἰς Ἀθήνας διωρίσθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παρασκευῆς, ὁμωνύμου προαστίου Ἀθηνῶν, ἔνθα διηκόνησεν ἐπί μίαν εἰκοσαετίαν, ἀναπτύξας πλουσίαν πνευματικήν καί κοινωνικήν δρᾶσιν. Παραλλήλως ἐδίδαξε μαθήματα τῶν εἰδικοτήτων του εἰς τό Ἑλληνοαμερικανικόν Κολλέγιον Ἀθηνῶν (1979-2000) καί ἐπί διετίαν εἰς τήν Ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν. Διετέλεσεν ἐπί πενταετίαν ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημερικοῦ Κλήρου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί συνεργάτης εἰς τό Γραφεῖον Διορθοδόξων Σχέσεων τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατά Μάρτιον τοῦ ἔτους 2000, σεπτῇ Πατριαρχικῇ προβολῇ, ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγ. καί Ἱ. Συνόδου Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ναζιανζοῦ, χειροτονηθείς εἰς Ἀρχιερέα ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ. Ταυτοχρόνως ἐξελέγη Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Σοφίας Λονδίνου, ἔνθα ἐπί μίαν δεκαετίαν ἀνέπτυξεν ἀξιόλογον κατηχητικόν καί ποιμαντικόν ἔργον, ἱδρύσας Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον εἰς τήν κρύπτην τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ. Τήν 29ην Αὐγούστου 2018, σεπτῇ καί αὖθις Πατριαρχικῇ προβολῇ, ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγ. καί Ἱ. Συνόδου Τιτουλάριος Μητροπολίτης Λαοδικείας, ἀνυψωθείσης αὐθημερόν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ εἰς ἐνεργείᾳ Μητρόπολιν.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ