23.2 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Επιτρέπεται η εξόδιος ακολουθία Ρωμαιοκαθολικών σε Ορθόδοξους Ναούς

«Τέλεσις ἐξοδίου ἀκολουθίας χριστιανοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν Δημοτικῶν Κοιμητηρίων»
(15/7/2021).

Αριθμ. Πρωτ. 2158
Αριθμ.Διεκπ. 1370
Αθηνησι τη‚ 15ῃ Ἰουλίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰουλίου 2021, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 240/ΓΓ2/21.5.2021 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι’ οὗ διεβιβάσθη ἡ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1840/ 14.5.2021 ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καθολικῶν Ἀθηνῶν κ. Σεβαστιανοῦ, περί τῆς τελέσεως ἐξοδίου ἀκολουθίας Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς ὀρθοδόξους Ναούς Δημοτικῶν Κοιμητηρίων, λαβοῦσα δ’ ὑπ’ ὄψιν τήν ὑπ’ ἀριθ. Ν.Κ. 474/23.6.2021 Γνωμοδότησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι, ἐφ’ ὅσον δέν ὑπάρχει Ναός Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς τά ὅρια τῆς ὑμετέρας Ἐπαρχίας, ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις ἐξοδίου ἀκολουθίας Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν τῶν Δημοτικῶν ἤ ἑτέρων Κοιμητηρίων, ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί παρακαλεῖ διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ