test
31.4 C
Athens
Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του εψηφισμένου Μητροπολίτου Μεξικού

Ενώπιον της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήλθε την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024, ο Θεοφιλ. εψηφισμένος Μητροπολίτης Μεξικού κ. Ιάκωβος για την τέλεση του μικρού Μηνύματος.  

“Η οικουμενικότης του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου εκφράζεται διά του πανανθρωπίνου και διαχρονικού μηνύματός του, αλλά και διά της εκτάσεως και της ευρύτητος της εδαφικής δικαιοδοσίας του, η οποία επεκτείνεται εις πολλάς χώρας και ηπείρους.”, ανέφερε ο Παναγιώτατος απευθυνόμενος προς τον Θεοφιλέστατο και συνέχισε: 

“Μία απομεμακρυσμένη εκ του Ιερού τούτου Κέντρου Επαρχία αυτού είναι και η Ιερά Μητρόπολις Μεξικού, ποιμενάρχης της οποίας εξελέγης χθες παμψηφεί και ομοφώνως υπό των σεβασμίων μελών της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατόπιν της μεταθέσεως του μέχρι τούδε πρώτου ποιμενάρχου αυτής εις την Ιεράν Μητρόπολιν Βιζύης.

Διά την μεγάλην ταύτην τιμήν προς το πρόσωπόν σου σε συγχαίρομεν, και άπαντες οι αδελφοί ομού ευλογούμεν από καρδίας τας απαρχάς της ποιμαντορίας σου, διά την οποίαν υπάρχουν οι καλύτεροι οιωνοί χάρις εις το νεαρόν της ηλικίας σου και την εκ τούτου ικανότητα προς δράσιν και εκδαπάνησιν εις την διακονίαν μιάς λίαν εκτεταμένης επαρχίας, καθώς επίσης και χάρις εις την πολυμερή μόρφωσιν, γλωσσομάθειαν, γνώσεις περί τα χρηματοοικονομικά και πείραν την οποίαν απέκτησες εν Ελλάδι από διαφόρων υπευθύνων θέσεων και από την συμμετοχήν σου εις διαχριστιανικούς και διεθνείς οργανισμούς.”

O Παναγιώτατος, πρόσθεσε ότι τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Μεξικού συνοδεύουν, επίσης, οι ευχές και οι προσευχές του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, “παρά το πλευρόν του οποίου ευόρκως και πιστώς διηκόνησες κατά το τελευταίον διάστημα.”

“Με τα πλούσια ταύτα εφόδια”, είπε ο Πατριάρχης, “σε αποστέλλει η Μήτηρ Εκκλησία, εις τον κορμόν της οποίας εγκεντρίζεσαι πλέον, εις την νέαν ευθυνοφόρον αποστολήν σου ως ιεράρχου και ποιμενάρχου μιάς πολυπολιτισμικής επαρχίας αυτής, με απόλυτον βεβαιότητα ότι θα επιτύχης και θα τιμήσης το όνομα και το ένδοξον παρελθόν αυτής, θα δοξάσης το υπερουράνιον όνομα του άκρου αρχιερέως Χριστού και θα δίδης πάντοτε εις ημάς τους τιμήσαντάς σε και εις το ενταύθα Ιερόν μας Κέντρον την χαράν και την ικανοποίησιν να καυχώμεθα εν Κυρίω διά σε.”

Στην αντιφώνησή του ο Θεοφιλ. εψηφισμένος Μητροπολίτης Μεξικού εξέφρασε την βαθειά ευγνωμοσύνη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη διά την αφειδωλεύτως και καθ᾽ υπερβολήν εκδηλωθείσαν προς το πρόσωπόν μου αγάπην”, αλλά και τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, “διά την ένταξιν της ελαχιστότητός μου, διά της τιμίας ψήφου υμών, εις την σεβασμίαν χορείαν των Ιεραρχών του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, την πανίερον πνευματικήν παρακαταθήκην και τας απαραγράπτους κανονικάς προνομίας του οποίου δεσμεύομαι, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να διαφυλάττω και να προασπίζωμαι μέχρις εσχάτης μου αναπνοής”. Θερμές ευχαριστίες εξέφρασε και προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, για την αδιάπτωτη πατρική στοργή και την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στην προβολή της υποψηφιότητάς του.

“Η Μεγάλη Εκκλησία με αποστέλλει να διακονήσω μίαν ιεραποστολικήν Μητρόπολιν με ποίμνιον διασκορπισμένον εις πολλάς χώρας. Υπόσχομαι να συνεχίσω το έργον του προκατόχου μου και πρώτου ποιμενάρχου της Επαρχίας ταύτης, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βιζύης κ. Αθηναγόρου, εν αρμονική συνεργασία μετά των Θεοφιλεστάτων συνεπισκόπων μου και του ιερού κλήρου”, είπε, μεταξύ άλλων, ο Θεοφιλέστατος. 

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο Θεοφιλ. εψηφισμένος Μητροπολίτης Μεξικού τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη το “επίταγμα”.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο Θεοφιλέστατος δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ