22.5 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2024

Συνάντηση του Μητροπολίτη Σουηδίας με το Σουηδό Υπουργό Θρησκευμάτων

Το απόγευμα της 30ης Μαΐου 2023, εκπρόσωποι της CEC και της COMECE συναντήθηκαν με το Σουηδό Υπουργό Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Θρησκευμάτων Εξοχ. κ. Jakob Forssmed, στο γραφείο του, στη Στοκχόλμη.

Ο Εξοχ. κ. Forssmed είναι υπεύθυνος για θέματα που αφορούν τις θρησκευτικές κοινότητες, την κοινωνική πρόνοια, τον αθλητισμό και τη νεολαία, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγείας, της υγειονομικής περίθαλψης, της φροντίδας των ηλικιωμένων και της υποστήριξης των ΑΜΕΑ.

Στη συνάντηση με τον κ. Forssmed συμμετείχαν:

α) εκ μέρους της Διασκέψεως των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων Ευρώπης (COMECE) ο κ. Mariano Crociata, Επίσκοπος Latina (Πρόεδρος της COMECE), ο Καρδινάλιος της Στοκχόλμης κ. Anders Arborelius και ο Εντιμ. κ. Alessandro Calcagno (Βοηθός Γενικός Γραμματεύς της COMECE),

β) εκ μέρους του Χριστιανικού Συμβουλίου Εκκλησιών της Σουηδίας η κ. Sofia Camnerin (Γενική Γραμματεύς του Συμβουλίου) και ο Αιδεσ. κ. Jan Eckerdal (Συνεργάτης του Συμβουλίου) &

γ) εκ μέρους της Διασκέψεως Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας (Αντιπρόεδρος της CEC) και ο Δρ. Peter Pavlovic (Γραμματεύς Σπουδών της CEC).

Αρχικώς, οι ως άνω συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Σουηδικού φορέα SENSUS, όπου ο Δρ. Pavlovic παρουσίασε, εν συντομία, τα ακόλουθα θέματα, που επρόκειτο να τεθούν υπόψη του Υπουργού.

Α. Κοινωνίες υποδοχής. Η CEC και η COMECE υποστηρίζουν τη διαδικασία έγκρισης του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, για την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες ιδιαιτερότητες και ανάγκες τους.

Β. Ενότητα στην Ε.Ε. Κοινές οι προσπάθειες της CEC και της COMECE για την επικράτηση της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και θρησκειών στην Ευρώπη.

Γ. Πόλεμος στην Ουκρανία. Η CEC και η COMECE ελπίζουν σε μια βιώσιμη λύση της σύγκρουσης, βασισμένη στο διάλογο, διασφαλίζοντας «δίκαιη ειρήνη», με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Δ. Ένα βιώσιμο μέλλον. Η CEC και η COMECE χαιρετίζουν το γεγονός ότι η Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κήρυξε το θέμα της Ενέργειας ως προτεραιότητα και υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τις μελλοντικές γενιές, επιτυγχάνοντας το μακροπρόθεσμο στόχο της αποσύνδεσης από τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση της ευπάθειας στους ενεργειακούς πόρους.

Ακολούθησε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Σουηδικού Τύπου και με τον Υπουργό κ. Forssmed.

Ο Μητροπολίτης Κλεόπας επέδωσε στον Υπουργό, εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικ. Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τη μελέτη του στην αγγλική γλώσσα, Speaking The Truth In Love, διαβιβάζοντας, επίσης, τα θερμά συγχαρητήρια του Πατριάρχου, επί τη αναλήψει των υπουργικών του καθηκόντων.

Ο Υπουργός εξέφρασε δημοσίως τις ευχαριστίες του προς την Α. Θ. Παναγιότητα για τις Πατριαρχικές ευχές και το δώρο της και διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του, αφού άκουσε με προσοχή τις εισηγήσεις και προτάσεις των εκπροσώπων της CEC και της COMECE στα ανωτέρω θέματα, ότι η Σουηδική Κυβέρνηση, έχοντας αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί προτεραιότητά της τη συνέχιση της ένθερμης υποστήριξης των θεμάτων αυτών.

Photos by Ms. Kristina Hellner, Head of Communications, Katolska kyrkan in Sverige

Metropolitan Cleopas of Sweden Meets with Swedish Minister of Religion

STOCKHOLM – On the afternoon of May 30, 2023, the representatives of CEC and COMECE met with the Swedish Minister of Health, Social Welfare, and Religion, His Excellency Mr. Jakob Forssmed, at his office in Stockholm.

Mr. Forssmed is responsible for matters related to religious communities, social welfare, sports, and the youth, including public health, health care, and care for seniors and persons with disabilities.

The following individuals attended the meeting with Mr. Forssmed:

a) Representing the Commission of the Roman Catholic Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE) were its Chairman Bishop Mariano Crociate of Latina, Cardinal Anders Arborelius of Stockholm and its Assistant Secretary General Mr. Alessandro Calcagno.

b) Representing the Christian Council of Sweden were its Secretary General Ms. Sophia Camnerin and CCS associate Rev. Jan Eckerdal.

c) Representing the Conference of European Churches (CEC) were its Vice-President Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia and Secretary of Studies Dr. Peter Pavlovic.

The aforementioned initially gathered on site at the headquarters of the Swedish agency SENSUS, where Dr. Pavlovic briefed them on the agenda of items that would be discussed with the Minister, which were as follows:

1) Social Integration. The CEC and COMECE support the approval process for the EU Pact on Migration and Asylum, aimed at promoting solidarity and mutual responsibility between EU member states, while taking into account the corresponding needs and particulars associated with each state.

2) EU Unity. The CEC and COMECE are putting forth common efforts for the prevalence of justice, peace, and collaboration between European nations, as well as the various social groups and religions in Europe.

3) The War in Ukraine. The CEC and COMECE look toward a viable solution to this conflict, rooted in dialogue, which will secure a “just peace” with complete respect for international law.

4) A Sustainable Future. The CEC and COMECE welcome the fact that the Swedish Presidency of the Council of the EU proclaimed the issue of Energy as a priority and support efforts for the fulfillment of our duty toward future generations by expediting the long-term goal of fossil fuel decoupling and reduction of vulnerability regarding energy resources.

Afterward, a meeting was held with members of the Swedish media and Minister Forssmed.

On behalf of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, Metropolitan Cleopas presented the Minister with a copy of the former’s English-language study Speaking the Truth in Love, while also conveying the Patriarch’s warmest congratulations on the assumption of his ministerial duties.

The Minister publicly expressed his thanks to Patriarch Bartholomew for his wishes and gift, and assured the participants of the meeting, after first carefully listening to the recommendations and proposals made by the representatives of the CEC and COMECE regarding the aforementioned issues, that the Swedish Government, which has currently assumed the rotating presidency of the Council of the EU, considers it a priority to continue to staunchly support these issues.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ