test
37.4 C
Athens
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αθήνα (19-21 Μαΐου 2023)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος πραγματοποίησε από τις 19 μέχρι τις 21 Μαΐου 2023, επίσκεψη στην Αθήνα, στο πλαίσιο της οποίας, την Κυριακή του Τυφλού, χοροστάτησε για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Οικουμενικού Πατριαρχείο, τον οποίο παραχώρησε στη Μητέρα Εκκλησία η “Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών – Γηροκομείο-Πτωχοκομείο”, με την καθοριστική συμβολή του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Εντιμ. Δημάρχου Αθηναίων κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη.

Το απόγευμα της πρώτης ημέρας της παραμονής του στην Πρωτεύουσα της Ελλάδος, ο Παναγιώτατος επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ο οποίος, πλαισιούμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Πανοσιολ. Αρχιμ. Βαρνάβα Θεοχάρη και κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και άλλους συνεργάτες του, τον καλωσόρισε επισήμως στην είσοδο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου της Αγίας Φιλοθέης.

Στην εγκάρδια και αδελφική συνάντηση που ακολούθησε, ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του, υπογράμμισε τα ειλικρινή αισθήματα αγάπης και σεβασμού του Μακαριωτάτου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και τα αντίστοιχα αισθήματα της Μητρός Εκκλησίας προς το πρόσωπό του. “Γνωρίζομεν ότι συμπάσχετε μαζί μας και έχετε αδελφικήν εγρήγορσιν και αγωνίαν διά την όλην πορείαν των πραγμάτων του μαρτυρικού Πατριαρχικού ημών Θρόνου. Ευρίσκεσθε παρά το πλευρόν μας, έτοιμος να συνδράμετε προθύμως μετά των περί Υμάς Ιερωτάτων Αδελφών της Εκκλησίας της Ελλάδος εις τας πολλάς ανάγκας ημών”, πρόσθεσε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την κάλυψη των μισθολογικών αναγκών πολλών κληρικών που είναι αποσπασμένοι σε οικονομικά ασθενείς Επαρχίες του Θρόνου, καθώς και για την στήριξη της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου στην Ασία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. 

“Αλλ᾽ ήδη, Μακαριώτατε άγιε Αδελφέ, εκορυφώσατε τας εκδηλώσεις της προς την ποτνίαν Μητέρα Εκκλησίαν αγάπης Σας, προβάντες εις την παραχώρησιν εις τον Θρόνον ιερού θυσιαστηρίου εν τοις ορίοις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και δη εις το κέντρον του Κλεινού Άστεως, του Ιερού δηλονότι Ναού του Αγίου Νικολάου επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Ναού ιστορικού, θαυμασίας Βυζαντινής ναοδομίας, πλησίον του διοικητικού κέντρου της Χώρας και του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με εύκολον πρόσβασιν πανταχόθεν. Προς τούτοις δε και εφημερίου της Θεοσώστου Αρχιεπισκοπής Αθηνών προς κάλυψιν των λειτουργικών αναγκών αυτού. Τι είπωμεν και τι λαλήσωμεν, άγιε Αδελφέ; Τίνα λόγον να είπωμεν της ευγνωμοσύνης αντάξιον; Εθεραπεύσατε μίαν ανάγκην ημών να έχωμεν και ημείς εν Αθήναις εν μόνιμον ορατόν σημείον της λειτουργικής ενότητος του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος και της αμοιβαίας εν Χριστώ αγάπης, ένα σύνδεσμον ειρήνης και αδελφικής αλληλοπεριχωρήσεως. Με την θεοφιλή αυτήν χειρονομίαν Σας, Μακαριώτατε, θα μακαρίζεσθε εις αιώνας!”

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην αγάπη με την οποία ο Μακαριώτατος περιβάλλει τον Σεβ. Μητροπολίτη Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο, Διευθυντή του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, ο οποίος, όπως είπε, είναι “μία ζώσα γέφυρα αγαπητικής συνεργασίας μεταξύ ημών και Υμών και χαίρει της εμπιστοσύνης αμφοτέρων των μερών”. Εξέφρασε δε την ευαρέσκειά του διότι επί των ημερών του Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας “ως Διευθυντού του ημετέρου Γραφείου, ανεθερμάνθησαν πλήρως και επί το αρμονικώτερον αι σχέσεις του Γραφείου μετά της καθ᾽ Υμάς Εκκλησίας της Ελλάδος, προς δόξαν Θεού.” 

Επίσης, εξέφρασε την ευαρέσκεια της Μητρός Εκκλησίας και του ιδίου προσωπικώς προς το υπό την προεδρεία του Εντιμ. κ. Σπύρου Χαμακιώτη Διοικητικό Συμβούλιο της Ελεήμονος Εταιρείας, στην οποία ανήκει η ιδιοκτησία του Ναού, καθώς και προς τον Εντιμ. Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη για την καθοριστική συμβολή τους στην απρόσκοπτη διαδικασία παραχωρήσεως του Ναού του Αγίου Νικολάου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Προηγουμένως τον Οικουμενικό Πατριάρχη καλωσόρισε με θερμούς λόγους στην Έδρα του ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε τα εξής:

«Προσέτι, χαιρόμεθα ιδιαιτέρως, Παναγιώτατε, διότι η επίσκεψις Υμών αύτη εις την Αποστολικήν ταύτην Εκκλησίαν των Αθηνών συνδέεται με ένα ευχάριστον από πάσης επόψεως γεγονός. Η καθ’ ημάς Ιερά Αρχιεπισκοπή, κατόπιν προτάσεως της ημών Μετριότητος και συγκαταθέσεως του Δήμου Αθηναίων, απεφάσισεν όπως παραχωρήση εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον τον Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, διά τας λειτουργικάς ανάγκας της καθ’ Υμάς πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Ως εκ τούτου, η χαρά Υμών τε και ημών εστι πεπληρωμένη. Καθότι, ως γνωρίζετε πάνυ καλώς, τόσον ημείς προσωπικώς, όσον και η καθ’ ημάς Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος συμπαριστάμεθα παντοιοτρόπως και όση ημίν δύναμις τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Διό και συμπορευόμεθα μεθ’ Υμών εις την, ουχί σπανίως, δυσανάβατον οδόν της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας «αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν» (Εβρ. 12, 2), Όστις εστίν η κεφαλή της Εκκλησίας (Εφεσ. 1, 22), η ελπίς πάντων των περάτων της γης, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος».

Στην συνάντηση παρέστησαν τα μέλη της Πατριαρχικής Συνοδείας Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, οι Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Τριτεύων κ. Καλλίνικος, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος – Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριάρχου, και ο Εντιμ. κ. Θεμιστοκλής Καρανικόλας, Πατριαρχικός υπάλληλος.

Επίσης, παρέστησαν ο συνοδικός Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτες κ. Βαρνάβας Θεοχάρης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και κ. Ιάκωβος Ανδριόπουλος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Αρχιεπισκοπής, καθώς και άλλοι συνεργάτες του Μακαριωτάτου. 

Ακολούθησε δείπνο που παρέθεσε ο Μακαριώτατος προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος και της Πατριαρχικής συνοδείας. 

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 20 Μαΐου, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»,  o Δήμαρχος Αθηναίων Εντιμ. κ. Κ. Μπακογιάννης απένειμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη την ύψιστη τιμητική διάκριση της Πόλεως των Αθηνών «Ευκλεής Αθηναίος», παρουσία του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Ιεραρχών του Θρόνου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Προκόπη Παυλόπουλου, του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Εξοχ. κ. Παναγιώτη Πικραμμένου, Αρχόντων Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου, εκπροσώπων θρησκευτικών κοινοτήτων, πολιτικών, διπλωματών, αυτοδιοικητικών παραγόντων, και εκπροσώπων του Δικαστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και Πανεπιστημιακών Καθηγητών.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Η δημιουργική σύζευξις Έλληνισμού και Χριστιανισμού δεν είναι εν «επεισόδιον», αλλά «μόνιμον στοιχείον» της ταυτότητός μας υπό την μορφήν της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία είναι αρρήκτως συνυφασμένη με το ήθος και τον πολιτισμόν μας, με την γλώσσαν, τα ήθη και τα έθιμά μας, την κοινωνικήν ζωήν και την αξιολογίαν μας. Αυτός ο πολιτισμός έσωσε το Γένος μας εις την ιστορικήν του πορείαν. Με αυτόν συναρτάται και το μέλλον μας. 

Εντιμότατε και αγαπητέ Δήμαρχε Αθηναίων κύριε Μπακογιάννη, 

Οι δύο πυλώνες της ιστορίας, του παρόντος και του μέλλοντος, των Αθηνών είναι η αρχαιοελληνική κληρονομία και η ελληνορθόδοξος χριστιανική πνευματική και πολιτισμική παρακαταθήκη και παρουσία. Είσθε Δήμαρχος αυτής της ιστορικής πόλεως, της μήτρας του παγκοσμίου πνευματικού πολιτισμού, των αρχαίων μνημείων, με δεσπόζουσαν την Ακρόπολιν, αλλά και της «βυζαντινίζουσας Αθήνας», της καθέδρας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία διαφυλάσσει ανυστάκτως τας πατρώας παραδόσεις και τον σταυροαναστάσιμον χαρακτήρα του πολιτισμού της Ορθοδοξίας.

Καθ’ όλην την θητείαν σας ειργάσθητε ευόρκως και αποτελεσματικώς διά τους κατοίκους της Πρωτευούσης, με όραμα διά τον πολιτισμόν, με κοινωνικήν ευαισθησίαν, με ιδιαιτέραν μέριμναν διά τους εν ανάγκαις, διά την σίτισιν, στέγασιν και την ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψίν των. Μέγα υπήρξε το ενδιαφέρον σας και διά τα παιδιά και τους νέους, την δημιουργίαν βρεφονηπιακών σταθμών, την αναβάθμισιν των χώρων αθλήσεως και αναψυχής και την κατασκευήν νέων τοιούτων. Επεδείξατε πολλήν ευαισθησίαν διά το περιβάλλον, διά την δημιουργίαν χώρων πρασίνου και την δενδροφύτευσιν, διά την αποκατάστασιν και αξιοποίησιν του Εθνικού Κήπου και γενικώτερον διά την συμμετοχήν του δήμου Αθηναίων εις διεθνή Περιβαλλοντικά Προγράμματα. Άνθρωπος ανοικτών οριζόντων, εκαλλιεργήσατε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με Δήμους του εξωτερικού, όπως με τον Μητροπολιτικόν Δήμον Κωνσταντινουπόλεως.

Τιμάτε και σέβεσθε την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν και τον Προκαθήμενόν της. Είχατε σημαντικήν συμβολήν εις την παραχώρησιν του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου της Ελεήμονος Εταιρείας εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Σας ευγνωμονούμεν ιδιαιτέρως δι’ αυτό.”

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, προσφωνώντας προηγουμένως τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αναφέρθηκε στη διακονία του Παναγιωτάτου και στον αγώνα του να εκπληρώνει την οικουμενική του αποστολή:

«Σήμερα είμαστε εδώ όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι. Πέρα και πάνω από ιδεολογίες και κόμματα. Εκπροσωπώντας όλες τις πτυχές της εθνικής μας ζωής. Την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και την εκκλησία, τη δικαιοσύνη και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη διπλωματία, τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και την αυτοδιοίκηση. Ενωμένοι κλήρος και λαός, στον ίσκιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Χέρι-χέρι αγκαλιάζοντας τον κορμό του. Τον κορμό ενός πανύψηλου και υπερήφανου δέντρου με ρίζες βαθιές, που χάνονται στην ιστορία και αγγίζουν τα έγκατα της ύπαρξής μας. Ενός δέντρου που στέκει όρθιο, δε λυγίζει και δε σπάει στις θύελλες των αιώνων. Αποδίδουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής, ως ένδειξη σεβασμού και αγάπης στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη με τον όποιο μάς συνδέουν δεσμοί ισχυροί, μακρόχρονοι, άδολοι και ακατάλυτοι. Ταυτόχρονα, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: Πως είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τον φωτεινό Φάρο της ορθοδοξίας, αλλά και του γένους με όλες μας τις δυνάμεις». 

Αναφερόμενος στην παραχώρηση του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Εντιμ. κ. Κ. Μπακογιάννης σημείωσε:

«Σήμερα, ενώπιον του Παναγιωτάτου, και με τις ευλογίες του Μακαριότατου επισφραγίζεται και συμβολικά για πρώτη φορά στην Ιστορία, η παραχώρηση Ιερού Ναού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εδώ στην πρωτεύουσα. Το Πατριαρχείο απέκτησε το σπίτι του, την έδρα του, λίγα λεπτά από εδώ. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στη Βασιλίσσης Σοφίας -ιδιοκτησία της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηναίων- είναι κι επίσημα πλέον η βάση του Πατριαρχείου στην Αθήνα. Αποτελεί υπέρτατη τιμή για τον Δήμο Αθηναίων, για την Ελεήμονα Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο, αλλά και για εμένα προσωπικά, που συμβάλαμε στη ρύθμιση μια εκκρεμότητας σχεδόν 200 ετών.»

Για την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, αλλά και προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο και τον Πρόεδρο της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών κ. Χαμακιώτη και τα μέλη του Δ.Σ., και ολοκληρώνοντας την ομιλία του σημείωσε:

“Σε ένδειξη βαθύτατου σεβασμού προς την προσωπικότητά Σας, ως Θρησκευτικό Ηγέτη και Φάρο της Ορθοδοξίας, για την πολυετή προσφορά σας στη Ρωμιοσύνη και στον Χριστιανισμό, καθώς και για το πλούσιο ποιμαντικό, πολιτισμικό και πνευματικό σας έργο, δεχτείτε παρακαλώ την τιμητική διάκριση του Ευκλεούς Αθηναίου, που απονέμεται για πρώτη φορά, ως ελάχιστη διερμηνεία των ειλικρινών συναισθημάτων σεβασμού, ευγνωμοσύνης και αγάπης σύσσωμων των Αθηναίων.” 

Τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απονομή για πρώτη φορά της ως άνω τιμητικής διάκρισης «Ευκλεής Αθηναίος» προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη ανέγνωσε ο Πρόεδρος αυτού Εντιμ. κ. Ελευθέριος Σκιαδάς.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

“Η απονομή τιμής αποτελεί πιστοποίηση προσφοράς και ταυτόχρονα ευγνωμοσύνης. Η σημερινή τελετή, κατά την οποία απονέμεται στο πρόσωπό Σας, Παναγιώτατε, η τιμητική διάκριση «Ευκλεής Αθηναίος» σημειώνει εμφαντικά τη σχέση Σας με την Πατρίδα μας και ειδικά με την Πόλη των Αθηνών. Είστε ημέτερος Παναγιώτατε και όχι ο τυχών. Άξιος οιακοστρόφος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, ο πρώτος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, φέρετε την ευθύνη της συνεχούς συναντήσεως με την Ιστορία. Βάρος εκκλησιαστικό και εκκλησιολογικό, θεολογικό και ποιμαντικό, κοινωνικό επίσης με πανανθρώπινες διαστάσεις και αναφορές. Ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται μέσα σε βαθειά πολυδιάσπαση και ταυτόχρονα συνέχεται ασυνείδητα από το όραμα και την ανάγκη μιας ενότητας. Όλα αυτά συνθέτουν τις πνευματικές διαστάσεις της ζωής, τόσο πραγματικές και επιτακτικές. Σηματοδοτούν και το πεδίο της δράσεώς Σας. Δράση καρποφόρα, επαινετή, με έμπνευση, με διεισδυτική ματιά, με αγάπη για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που σχετίζεσθε σήμερα με ένα ιδιαίτερο τρόπο με την Πόλη των Αθηνών. Πρόκειται για την Πόλη που κατ’ εξοχήν μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο στην πνευματικότητα, τόσο στον χώρο της ανθρώπινης σοφίας όσο και στον χώρο της Θείας σοφίας. Είναι η χορεία των φιλοσόφων, του Σωκράτη του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και τόσων άλλων, είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας, ο Μ. Βασίλειος και ο φίλος του ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι Απολογητές νωρίτερα, όλοι οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς που εντρύφησαν στην αρχαία σοφία και δόμησαν τον θεολογικό λόγο με τις ελληνικές κατηγορίες σκέψεως. Είναι δίκαιος λοιπόν ο έπαινος και ο τίτλος του ευκλεούς Αθηναίου και η επιλογή αυτή του εντιμοτάτου Δημάρχου κυρίου Κώστα Μπακογιάννη και του Δημοτικού Συμβουλίου προσδίδει στη σημερινή συνάντηση έντονο το Πνευματικό στοιχείο, με όλες τις πιθανές σημασίες. Τιμά πρωτίστως την Αθήνα και την Πατρίδα μας και όλους εμάς. Είμαστε ευγνώμονες προς το πρόσωπό Σας.”

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Δήμαρχος Αθηναίων παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Παναγιωτάτου. 

Το απόγευμα του Σαββάτου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη επισκέφθηκε στο κατάλυμά του, ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Ωρεών κ. Φιλόθεο, Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Διευθυντή του Κλάδου Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΕΜΥΕΕ), τον Ιερολ. Αρχιδιάκονό του κ. Ιωάννη Μπούτση και τον Ελλογιμ. κ. Αλέξανδρο Κατσιάρα, Θεολόγο, Γενικό Διευθυντή της ΕΜΥΕΕ και Διευθυντή Σύνταξης του Περιοδικού «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», προκειμένου να επιδώσει στον Παναγιώτατο την επίσημη πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου για να κηρύξει την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου επί τη συμπληρώσει εκατονταετίας από της ιδρύσεως του περιοδικού “ΘΕΟΛΟΓΙΑ” τον προσεχή Οκτώβριο.

Την Κυριακή του Τυφλού, 21 Μαΐου, η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συμπροσευχομένων του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, του Εντιμ. Δημάρχου Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννη, του Προέδρου της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών Εντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χαμακιώτη, και του Εντιμ. κ. Νικολάου Διαμαντή Πατέρα, εφοπλιστού, με δωρεά του οποίου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ανακαινιστικές εργασίες στον ιστορικό αυτό Ναό.

Εκκλησιάστηκαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Ανέων κ. Μακάριος, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, κληρικοί και Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε. Επίσης, παρέστησαν, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Εξοχ. κ. Ασημίνα Γκάγκα, εκ προσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο Περιφερειάρχης Αττικής Εντιμ. κ. Γεώργιος Πατούλης, οι Πρέσβεις της Μεγάλης Βρετανίας Εξοχ. κ. Μάθιου Λοτζ, της Ουκρανίας Εξοχ. κ. Σεργκέι Σουτένκο και της Ιαπωνίας στην Αθήνα Εξοχ κ. Γιασουνόρι Νακαγιάμα, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, και πλήθος πιστών.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

“Αλλ᾽ ο Αναστάς Χριστός εφέτος, πέραν των άλλων πασχαλίων δωρεών Του, επεφύλαξε και εν ακόμη πολύτιμον δώρημα προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Εν ιερόν θυσιαστήριον εις την Πρωτεύουσαν της Ελλάδος, τον σεβάσμιον τούτον και ιστορικόν Ναόν του Αγίου Νικολάου, ο οποίος μας παρεχωρήθη εν ευλαβεία και φιλαδελφία εκτενεί. Ο ιερός ούτος Ναός, υπέροχον αρχιτεκτόνημα Βυζαντινής τεχνοτροπίας, εις το κέντρον του Άστεως, μας παρεχωρήθη παρά της «Ελεήμονος Εταιρείας», ευγενεί πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, του λίαν ημίν αγαπητού Αδελφού και Συλλειτουργού κ. Ιερωνύμου, και συμβολίζει, όπως ο ίδιος ευστόχως υπεγράμμισε, «την ενότητα και τας αδελφικάς σχέσεις μεταξύ της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και της Εκκλησίας της Ελλάδος». 

Είμεθα βαθύτατα ευγνώμονες προς τον Μακαριώτατον δι’ αυτήν του την φιλάδελφον ενέργειαν, διά της οποίας έγραψεν όντως χρυσήν σελίδα ιστορίας εις τας σχέσεις των δύο Εκκλησιών και θερμώς τον ευχαριστούμεν εκ βάθους καρδίας. Εκ του ιερού θυσιαστηρίου τούτου, εκτενείς θα αναπέμπωνται πάντοτε δεήσεις και θερμαί ικεσίαι προς Κύριον τον Θεόν υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως της πολυφιλήτου εις ημάς Μακαριότητός του, υπέρ ευσταθείας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος και της ευημερίας και προόδου του ευσεβούς πληρώματος αυτής. Ο Ναός του Αγίου Νικολάου θα είναι μία μόνιμος φανέρωσις της αγάπης της ημών Μετριότητος προς τον αγιοτόκον τούτον και θεόσωστον τόπον, αλλά και της ευσεβούσης Ελλάδος προς την Μητέρα και Τιθηνόν Βυζαντίδα Εκκλησίαν, καθώς και του «το αυτό φρονείν εν αλλήλοις κατά Χριστόν Ιησούν» (Ρωμ. ιε´, 5)! 

Ταυτοχρόνως, διά λόγους δικαιοσύνης, οφειλετικώς εκφράζομεν την Πατριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν προς τον άγοντα σήμερον τα ονομαστήρια αυτού Εντιμότατον Δήμαρχον Αθηναίων κ. Κωνσταντίνον Μπακογιάννην διά την θερμήν συνεπικουρίαν αυτού, καθώς και προς τον Αξιότιμον κ. Σπυρίδωνα Χαμακιώτην, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεήμονος Εταιρείας και προς πάντα τα περί αυτόν Αξιότιμα Μέλη, διά την εν ευλαβεία πολλή προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον πρόθυμον και γενναιόφρονα ανταπόκρισίν των εις την ανάγκην του να αποκτήση ιερόν θυσιαστήριον εν Αθήναις. Δεν αγνοούμεν επίσης τον θετικόν και καίριον ρόλον, τον οποίον διεδραμάτισεν εις την όλην υπόθεσιν ο πάντοτε ευγενής και εν αγάπη αποτελεσματικός Ιερώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Αθήναις, προς τον οποίον εκφράζομεν και δημοσία επί τούτοις τον δίκαιον έπαινον της Μητρός Εκκλησίας.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου υπήρξεν, ως γνωστόν, ευλαβές κτίσμα του μακαρίας μνήμης αειμνήστου εκείνου Ομογενούς και Μεγάλου Εθνικού Ευεργέτου Ανδρέου Συγγρού, χάριν του οποίου και υπάρχει το προσκυνητάριον του προστάτου αυτού Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας του Βυζαντίου και προστάτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τούτο αναμφιβόλως μας δίδει μίαν αίσθησιν μεγαλυτέρας εγγύτητος και οικειότητος προς τον χώρον. Προσφάτως, καθώς πληροφορούμεθα, έγινεν η αποκατάστασις των φθαρεισών αγιογραφιών του Ναού και άλλαι ανακαινιστικαί εργασίαι, δαπάναις του Μεγάλου Ευεργέτου κ. Νικολάου Πατέρα και της Ευγενεστάτης μητρός αυτού Αναστασίας, οι οποίοι «ηγάπησαν ευπρέπειαν οίκου Κυρίου». Τους συγχαίρομεν εγκαρδίως διά την ευσεβή μέριμναν και την αρχοντικήν φιλογένειάν των.”

Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο προσφώνησαν διαδοχικά ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, και ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Στην ομιλία του ο Μακαριώτατος σημείωσε: 

“Και τανύν έχομεν εν μέσω πληθούσης Εκκλησίας, κατά την αγίαν εορτήν ταύτην, τον της Βασιλίδος των πόλεων Αρχιεπίσκοπον και Οικουμενικόν Πατριάρχην, τον Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίον, τον φέροντα εις τους ώμους αυτού την ιεράν παρακαταθήκην της πίστεως, της ιστορίας, της χαράς, της θλίψεως και της οδύνης του ευσεβούς ημών Γένους. Του Γένους, το οποίον πορεύεται την σταυρικήν και αναστάσιμον οδόν αυτού μετά πολλής πίστεως, ευλαβείας και αφοσιώσεως προς την Εκκλησίαν. Μάρτυρες αυτής της πίστεως εγενόμεθα οι πάντες κατά την πρόσφατον έλευσιν της θαυματουργού εικόνος της Θεομήτορος, της επονομαζομένης «Άξιόν Εστι». Ευσεβείς χριστιανοί πάσης ηλικίας μετά πολλού πόθου και σεβασμού ανέμενον επί ώρας την σειράν των δια να προσκυνήσουν το ιερόν εκτύπωμα της Κυρίας ημών Θεοτόκου και να εκφράσουν ούτω την αγάπην, την τιμήν και τον σεβασμόν προς την Υπέρμαχον Στρατηγόν του Έθνους ημών. Διό και συγκεκινημένοι ευχαριστούμεν τω Κυρίω ότι διατηρεί άσβεστον την φλόγα της πίστεως εις τας καρδίας του ευσεβούς λαού μας”.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Μακαριώτατος τόνισε:

«Αλλά η χαρά και η πνευματική ευφροσύνη ημών γίνεται ακόμη μεγαλυτέρα, καθότι η ημετέρα Μετριότης παραχωρεί επισήμως σήμερον, με την συγκατάθεσιν του Δήμου Αθηναίων, τον ιερόν τούτον Ναόν εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δια την εξυπηρέτησιν των λειτουργικών αυτού αναγκών. Ο εν λόγω Ναός αποτελεί ιστορικόν και αρχιτεκτονικόν καύχημα των Αθηνών και χαιρόμεθα διότι από του νυν θα αποτελή καύχημα και της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ως εκ τούτου, η Αγία Εκκλησία αύτη, του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου είναι από της σήμερον σύμβολον ενότητος, συναλληλίας, τιμής και αγάπης μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο ευεργέτης Εντιμ. κ. Νικόλαος Διαμαντή Πατέρας παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν του Παναγιωτάτου, με αφορμή την παραχώρηση του Ι. Ναού του Αγίου Νικολάου, τον οποίο ανακαίνισε, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης, με παράκληση της Βασιλικής οικογένειας, μετέβη στο Τατόι όπου παρουσία των μελών αυτής έψαλε τρισάγιο προ του τάφου του αειμνήστου Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Μετά την επιστροφή στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία” η Βασιλική οικογένεια παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των συνοδειών τους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την ηθική συμπαράσταση της Εκκλησίας στο πένθος της. 

Το απόγευμα ο Πατριάρχης επέστρεψε με ιδιωτική πτήση στην Έδρα του.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ