Free Porn
xbporn
32.4 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Βαφεοχωρίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, χοροστάτησε, το Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023, εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ι.Ναό του Βαφεοχωρίου Βοσπόρου, γενέτειρας του αοιδίμου Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ΄.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Εκκλησιάστηκαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε., και πλήθος πιστών από τη Βοσπορινή Κοινότητα και το εξωτερικό.

Στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος, μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, αναφέρθηκε στη μεγάλη θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού, επισημαίνοντας ότι η σημερινή πανήγυρις μάς ομιλεί περισσότερο από κάθε άλλη εορτή της πίστεώς μας για την ανάγκη συνεργασίας Θεού και ανθρώπου, από την οποία, όπως είπε, πάντοτε αγαθά προκύπτουν για τον άνθρωπο.

“Ο Θεός εργάζεται για τη σωτηρία μας, αλλά δεν μας αναγκάζει να σωθούμε. Θέλει τη συνεργασία της ελευθερίας μας, διότι, κατά την έκφρασι των Πατέρων της Εκκλησίας, η σωτηρία είναι των βουλομένων και όχι των αναγκαζομένων! Εις την συνεργασίαν αυτήν του θείου και του ανθρωπίνου παράγοντος ο Θεός δίδει την χάριν Του και ο άνθρωπος την προαίρεσίν του.

Στην εκκλησιαστική γλώσσα λέμε ότι η ένωσις αυτή του Θεού με τον άνθρωπο, η σάρκωσις του Θεού Λόγου, είναι γεγονός «υπέρ φύσιν». Και αυτό κατ᾽ αρχήν σημαίνει γεγονός ελευθερίας – αποδεσμεύσεως – του Θεού και του ανθρώπου από κάθε φυσικό προκαθορισμό. Εις το πρόσωπον της Παναγίας «νενίκηνται της φύσεως οι όροι». Η Εκκλησία αναγνωρίζει στην κόρη της Ναζαρέτ εκείνο το κτίσμα, το οποίο – μόνον αυτό μέσα σε όλη τη δημιουργία, υλική και πνευματική – έφθασε στην πληρότητα του σκοπού διά τον οποίον υπάρχει η κτίσις, δηλαδή στην πληρέστερη δυνατή ενότητα με τον Κτίστη, τον Δημιουργό του παντός. Και από αυτής της απόψεως αποτελεί πρότυπο και υπόδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους και διαρκές κάλεσμα σε ένωσι με τον Πλάστη μας. Εξακολουθεί δε και μετά την προσφορά του Σωτήρος στον κόσμο η Παναγία να ενδιαφέρεται διαρκώς για όλους μας και να μας ευεργετή και να μας συντρέχη.

Αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, τέκνα προσφιλέστατα, πόση ευγνωμοσύνη οφείλει το γένος των ανθρώπων προς το ιερόν πρόσωπον της Θεοτόκου διά την μοναδικήν συμβολήν της στο έργο της σωτηρίας του. Γι᾽ αυτό και την ευλαβούμεθα και την τιμούμε και την θεωρούμε πάντοτε ως μεσίτριαν προς τον Υιόν της και πρεσβείαν θερμήν και τείχος απροσμάχητον και πηγήν ελέους και καταφύγιον του κόσμου. Γι᾽ αυτό και ήλθαμε και εμείς σήμερα εδώ εις τον Ναόν της, για να ενώσουμε τους ύμνους της ευλαβείας μας με το άρωμα των βοσπορινών ανθέων της άνοιξης και με το γλυκύφθογγο κελάηδισμα των πτηνών, και να πούμε εις την Ευαγγελίστριαν ότι η Πόλις εις την οποίαν κατοικούμεν είναι δική της Πόλις και επομένως εμείς είμαστε τα κατ᾽ εξοχήν τέκνα της, τα οποία αναγράφομεν ακαταπαύστως τα ευχαριστήρια προς την Υπέρμαχον Στρατηγόν μας.”

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Λιθουανία.

“Η σημερινή χοροστασία μας κατά την εορτήν του Ευαγγελισμού, της επετείου των γενεθλίων και της καταξιώσεως της ανθρωπίνης ελευθερίας, συμπίπτει χρονικά με την επιστροφή μας από την πρώτη επίσκεψί μας στη Λιθουανία, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως της εντίμου Κυβερνήσεως της χώρας, της οποίας ο λαός υπερηφανεύεται για τους νικηφόρους αγώνες που διαχρονικά έχει δώσει υπέρ της ελευθερίας του, αλλά και υπέρ της προασπίσεως και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής μας πραγματοποιήσαμε επισήμους συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πρόεδρο της Βουλής και με την Πρωθυπουργό, με την οποία και υπογράψαμε σημαντικό σύμφωνο συνεργασίας σε σειρά τομέων δράσεως με στόχο τη διασφάλισι της θρησκευτικής ελευθερίας των Ορθοδόξων πιστών της χώρας, οι οποίοι διά λόγους συνειδήσεως δεν δύνανται να συνεχίσουν να στεγάζονται πνευματικώς υπό το Πατριαρχείον Μόσχας και επιθυμούν την επιστροφή τους στην στοργική αγκάλη της Μητέρας τους Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, από την οποίαν και έλαβαν την Ορθόδοξη πίστι τους. Γι᾽ αυτόν, άλλωστε, τον λόγον ικανοποιήσαμε και το αίτημα πέντε πρώην κληρικών του Πατριαρχείου Μόσχας να ενταχθούν εις το κληρικόν δυναμικόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά την αποδοχήν από μέρους της ημών Μετριότητος της εκκλήτου προσφυγής των και της ανατροπής της εις βάρος των επιβληθείσης καθαιρέσεως υπό της Εκκλησίας της Ρωσσίας, λόγω της εκφρασθείσης υπ᾽ αυτών δημοσίας διαφωνίας διά την υποστηρικτικήν στάσιν του αδελφού Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου έναντι του κηρυχθέντος ανιέρου πολέμου υπό της Ρωσσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας και διά την επευλόγησίν του, δυσί ταίς χερσί, των ρωσσικών στρατευμάτων εισβολής και κατοχής. 

Η σύντομη παραμονή μας εις Λιθουανίαν ήτο άκρως διαφωτιστική, καθώς συνέβαλε τα μέγιστα και εις την υφ᾽ ημών κατανόησιν των ειδικών λόγων που καθιστούν τον ηρωικό Λιθουανικό λαό πολέμιο κάθε μορφής επιβολής και επιβουλής, ιδίως δε όταν αυτή προέρχεται από την Ρωσσίαν. Η επίσκεψίς μας, το απόγευμα της Τετάρτης, εις τα πρώην γραφεία της KGB, νυν μουσείον μνήμης, και ειδικώτερα εις τα ανέπαφα υπόγεια του εν λόγω κτιρίου, με τις φρικτές συνθήκες κρατήσεως, με τους χώρους των απάνθρωπων και φοβερών βασανιστηρίων, με τον τοίχο που φέρη ες αεί τα σημάδια από τις σφαίρες με τις οποίες θανατώθηκαν άνω των χιλίων άτομα, σύμβολο διαρκούς υπομνήσεως των τραγικών αποτελεσμάτων της απωλείας της ανθρωπιάς μας. Βλέποντας όλες αυτές τις φρικαλεότητες, αυθόρμητα ανεπήδησε από μέσα μας, η φράσις «Ποτέ ξανά!» Ποτέ ξανά πόλεμος! Ποτέ ξανά απολυταρχισμός! Ποτέ ξανά υποδούλωσις και καταπάτησις της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου!”

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος ευχήθηκε η Κυρία Θεοτόκος να προστατεύει και να σκέπει την Κοινότητα Βαφεοχωρίου, και “να χαρίζη άπλετον την ευλογίαν και την μητρικήν ευχήν της εις τον ευόρκως, αόκνως και αποδοτικώς εργαζόμενον εν Βοσπόρω Επόπτην της Περιφερείας ταύτης Ιερώτατον αδελφόν άγιον Κυδωνιών, εις τον ικανόν και δραστήριον Ιερατικώς Προιστάμενον της Κοινότητος Αρχιμανδρίτην Τιμόθεον, εις την υπό Προεδρείαν του Εντιμοτάτου κυρίου Χρυσοβαλάντη Τζαβίδου, του εργατικού γραμματέως των Πατριαρχικών Σεκρέτων, νέαν Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν, καθώς και εις όλους εκείνους, οι οποίοι αγαπούν και ενδιαφέρονται διά την συνέχισιν της εδώ κοινοτικής και εκκλησιαστικής παρουσίας μας.”

Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο καλωσόρισαν με θερμούς λόγους ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, και ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

Ακολούθως, ο Πατριάρχης, τέλεσε Τρισάγιο στον τάφο των συγγενών του προκατόχου του αοιδίμου Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ’, ο οποίος βρίσκεται στον αυλόγυρο του Ιερού Ναού, δεηθείς υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών.

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ