Free Porn
xbporn
32.4 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Ο Βελγίου Αθηναγόρας στην ενορία του Αγίου Νικολάου Άμστερνταμ που υπήχθη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Τὴν Κυριακὴ 11 Σεπτεμβρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας ἐτέλεσε γιὰ πρώτη φορὰ Θεία Λειτουργία στὸν ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Μύρων στὴν πόλη τῆς Ὁλλανδίας Ἄμστερνταμ. Ἡ Ἐνορία αὐτὴ ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της τὸ ἔτος 1974 ὑπήγετο στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, ἕως ὅτου ἡ πλειοψηφία τοῦ κλήρου καὶ τῶν ἐνοριτῶν ἀπεφάσισε νὰ ὑπαχθῇ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἐνορία ὑπήχθηκε κανονικῶς στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἐνετάχθη ἐν συνεχείᾳ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου.

Οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας καθὼς καὶ ἄλλοι κληρικοὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες, παρευρισκόμενοι στὴν Ὁλλανδία γιὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου (Πανεπιστήμιο Radboud τοῦ Nijmegen), συλλειτούργησαν μὲ τὸν Μητροπολίτη Ἀθηναγόρα. Πρὸ τῆς Θείας Λειτουργίας χειροθετήθηκαν δύο ἀναγνῶσται. Ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθηκε κυρίως στὴν Ὁλλανδικὴ καὶ στὴν Σλαβωνικὴ γλῶσσα.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας ἀναφέρθηκε στὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους – ἀφιερωμένη στὴν προστασία τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ – μὲ τὴν παραβολὴ τῶν ἀμπελουργῶν, καλῶντας τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ μοιάσουν στοὺς ἀχάριστους ἀμπελουργούς. «Ἀλλὰ ἄς εὐχαριστήσουμε γιὰ ὅ,τι μᾶς ἔχει δοθῇ, ἄς συνειδητοποιήσουμε τὶς ἁμαρτίες μας καὶ νὰ προσπαθήσουμε νὰ εἴμαστε ταπεινοί, νὰ μάθουμε νὰ μετανοοῦμε καὶ νὰ παρακαλοῦμε νὰ τύχουμε τοῦ θείου ἐλέους, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ βάση τῆς σωτηρίας μας».

Στὸ τέλος τῆς Θείας ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας, Ἀρχιμανδρίτης κ. Μελέτιος Webber ἐξέφρασε τὴν χαρὰ ὅλων γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ νέου τους Μητροπολίτου, Σεβασμιωτάτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου. Κλῆρος καὶ λαὸς ἀνέμεναν μὲ ἀνυπομονυσία αὐτὴ τὴν ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία ἄνοιξε μία καινούργια σελίδα στὴν ἱστορία τῆς ἐνορίας τους. Ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας τόνισε ὅτι καλούμαστε νὰ ἀποτελέσουμε μία ἀληθινὴ τοπικὴ ἐκκλησία καὶ ὅτι ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ σὲ ἕναν τόπο, δέον ὅπως ὑπάγονται στὸν τοπικὸ Ἐπίσκοπο, ὅπως ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὴν κανονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Καλούμαστε νὰ εἴμαστε σὰν κοινότητα μία μόνιμη Πεντηκοστή, στὴν ὁποία ὁ καθένας θὰ μιλάει στὴ γλῶσσά του, ἔχοντας τέλεια ἑνότητα μεταξύ μας. Ὁ Μητροπολίτης κάλεσε ἐπίσης νὰ προσευχηθοῦν ὅλοι γιὰ τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο. «Τὸ πρότυπό μας εἶναι ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι ὁ Πρίγκηπας τῆς Εἰρήνης!  Ἄς γίνουμε μάρτυρες τῆς πίστης τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο!» Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε μεγάλη δεξίωση στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς ἐνορίας.

Ἡ Ἐνορία ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1974 ἀπὸ μικρὴ ὁμάδα ὀρθοδόξων χριστιανῶν – Ρώσων, Σέρβων καὶ Ὁλλανδῶν – ποὺ ἀναζητοῦσαν τόπο προσευχῆς καὶ συναντήσεως. Ἐπικεφαλῆς τους ἦταν ὁ π. Alexis Voogd καὶ ἡ ρωσίδα σύζυγός του Tatiana Voogd-Stojanova, ποὺ φιλοδοξοῦσαν νὰ ἱδρύσουν μία κοινότητα βασισμένη στὴν ρωσικὴ πνευματικότητα, ἀνοιχτὴ στὴν ὁλλανδικὴ γλῶσσα καὶ κουλτούρα. Ὁ Μητροπολίτης Σουρόζ Anthony (Bloom) ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο σ´αὐτό. Πολιοῦχος τῆς ἐνορίας ἔγινε ὁ Ἅγιος Νικόλαος Ἐπίσκοπος Μύρων, μεγάλος Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ προστάτης τῆς πόλεως τοῦ Ἄμστερνταμ.

Τὸ ἔτος 2006 ἡ Ἐνορία ἀγόρασε ἕνα μεγαλύτερο Ναό, στὴν περιοχὴ ‘Jordaan’ τοῦ Ἄμστερνταμ μὲ ὅλο τὸ σχετικὸ μοναστηριακὸ κτηριακὸ συγκρότημα. Ἡ εὐρύχωρη νεορωμανικὴ ἐκκλησία προσαρμόστηκε σταδιακὰ στὴν ὀρθόδοξη λατρευτικὴ παράδοση. Τὸ 2010 τοποθετήθηκε σκαλιστὸ πέτρινο τέμπλο. Ἡ διακόσμηση τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ βαπτιστηρίου εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν τέχνη τῆς πρωτοχριστιανικῆς περιόδου τοῦ ἀδιαίρετου Χριστιανισμοῦ. Ἡ Ἐνορία ἔχει ἀνοιχτὸ καὶ διεθνῆ χαρακτήρα, καὶ προσέρχονται ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἀπὸ περισσότερες ἀπὸ εἴκοσι διαφορετικὲς ἐθνικὲς προελεύσεις. Οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες τελοῦνται στὴν Ὁλλανδική, τὴν Ρωσικὴ καὶ Ἀγγλικὴ γλῶσσα καὶ τὴν ποιμαντικὴ φροντίδα ἐξασφαλίζουν οἱ τέσσερις ἱερεῖς καὶ οἱ τρεῖς διάκονοι τῆς Ἐνορίας.

Περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ