19.2 C
Athens
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Προς αντιεμβολιαστές κληρικούς και μοναχούς, εξομολόγους – πνευματικούς

Αθανασίου Α. Αγγελοπούλου

Καθηγητή Πανεπιστημίου

Δ/ντος Συμβούλου ΙΕΘΠ

  1. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α’, εις απάντησή του προς τον υποφαινόμενο για τις ευχές του υπέρ αποκαταστάσεως της υγείας Του, διότι διεγνώσθη θετικός στον κορωνοϊό, διατυπώνει την πίστη, πεποίθηση, οιωνεί διδασκαλία Του, που και πως οφείλεται η θεραπεία Του.

Έκρινα ταπεινά ότι η διδασκαλία αυτή απευθύνεται προς όλους μας, όλους τους πιστούς, αλλά, κυρίως, και στους αντιεμβολιαστές κληρικούς και μοναχούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, και του Αγίου Όρους, στο οποίο Αρχιποίμην είναι ο ίδιος ο Πατριάρχης.

  • Ποια είναι η διδασκαλία του Πατριάρχου; Γράφει στον υποφαινόμενο, σ’ όλους τους πιστούς ορθοδόξους χριστιανούς, προπαντός δε στους κληρικούς και μοναχούς, Υπηρέτες – Λειτουργούς του μεγάλου, ιερού και φρικτού Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως, τα εξής: «Παραμονήν της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού διεγνώσθημεν ατυχώς και ημείς, ως άλλωστε και πλείστοι των συνανθρώπων καθημερινώς, θετικοί εις τον κορωνοϊόν και ιδού νέον στάδιον προσωπικής δοκιμασίας».

Και συνεχίζει με την, κυρίως, διδασκαλία – προτροπή Του, λόγω του νέου σταδίου προσωπικής δοκιμασίας Του, προς κληρικούς και μοναχούς εξομολόγους – πνευματικούς και προς όλους τους πιστούς. Γράφει: «Αι ευχαί της Μητρός του Κυρίου και προστάτιδος της Βασιλευούσης Πόλεως ημών εχαρίσαντο εις την ημών Μετριότητα και αύθις την πολύτιμον υγιείαν, τη συνδρομή μεν των ιατρικών μέσων, και ημών αυτών δε συμβαλόντων προς τούτο διά του πλήρους εμβολιασμού ημών, κατά τας οδηγίας των ειδημόνων…».

Υπογραμμίζουμε τις πατριαρχικές διατυπώσεις ότι «αι ευχαί της Μητρός του Κυρίου…εχαρίσαντο εις την ημών Μετριότητα και αύθις την πολύτιμον υγιείαν». Πως συγκεκριμένα, συν Θεώ, «και τη Μητρί του Κυρίου»; Γράφει: «τη συνδρομή μεν των ιατρικών μέσων, και ημών αυτών δε συμβαλόντων προς τούτο διά του πλήρους εμβολιασμού ημών, κατά τας οδηγίας των ειδημόνων».

  • Τι έχουν, αλήθεια, να αντείπουν στην πατριαρχική προτρεπτική διδασκαλία, εξ ιδίας πείρας και «δοκιμασίας», οι αντιεμβολιαστές πνευματικοί – εξομολόγοι κάποιοι, ειδικώτερα, ελλαδικοί και αγιορείτες; Που δημοσίως μάς συνιστούν ότι η Θ. Ευχαριστία είναι αντί εμβολίου, διότι το εμβόλιο είναι σατανικής προελεύσεως και έχουν γίνει έτσι περίγελος στην νοήμονα Κοινή Γνώμη από τηλεοράσεως, εφημερίδων και ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας; Ελέγχονται ως προαγωγοί μεγάλου σκανδάλου, αυτού του αντιεμβολιασμού και κυρίως ευτελισμού των Ιερών Μυστηρίων της Εξομολογήσεως και Θείας Ευχαριστίας. Εδώ ισχύει το ευαγγελικό ρήμα: «ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι’ ου το σκάνδαλον έρχεται» (Ματθ. 18,7).
  • Οι πιστοί, για να απελευθερωθούν από τα πνευματικά τους προβλήματα – δεσμά, ορθώς επιλέγουν, ιδία βουλήσει, να προσφεύγουν στους πνευματικούς – εξομολόγους. Αυτοί έχουν τη Χάρη του Θεού και της Παναγίας, με την ιεροκανονική προηγουμένη σ’ αυτούς άδεια και ευλογία της επισήμου Εκκλησίας, δια των Επισκόπων, εις τύπον, τόπον και εικόνα Χριστού όντων, του «λύειν» τα πνευματικά τους προβλήματα. Κάποιοι, όμως, εξομολόγοι – πνευματικοί, που βγαίνουν και στις τηλεοράσεις και εισάγουν «καινά δαιμόνια», υποκαθιστούν τη Θ. Χάρη με τους εαυτούς των (η Θ. Χάρη μετατρέπεται εργαλείο στα χέρια τους), για να καθίστανται αυτοί οι μόνιμοι «καθοδηγητές» των ψυχών των πιστών, που τους εμπιστεύονται την ψυχή τους. Το φαινόμενο και η εγωκεντρική αυτή πρακτική εξομολογήσεως από τέτοιους πνευματικούς – εξομολόγους κινδυνεύουν να είναι έργο όχι της Θ. Χάριτος δια του Επισκόπου των, αλλά «του διαβόλου, του εχθρού της αληθείας», κατά τα ιεροκανονικά επίσημα κείμενα της Εκκλησίας του Χριστού. Άγουν και φέρουν τα πνευματικά τους τέκνα, κατά την ιδίαν αυτών «εγωκεντρική αλαζονική κρίση των». Δυστυχώς, όχι μόνο στα πνευματικά  αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα. Εν προκειμένω, τώρα, ως πνευματικοί – αντιεμβολιαστές, καθίστανται ηθικοί αυτουργοί προώρων θανάτων («ο θάνατος ο έσχατος εχθρός της Δημιουργίας του Θεού», πατριαρχική ρήση), για να μας θυμίζουν, ως άλλοι «ψευδοπροφήτες» και «ψευδοδιδάσκαλοι», τους «ψευδογιατρούς» σε άλλο επίπεδο, με τα σχετικά παρεπόμενα προσωπικά και οικογενειακά δράματα, που γίνονται κοινωνικά, με άμεση επίπτωση στο Σύστημα Υγείας του Κράτους, του λαού μας, του έθνους μας, σ’ όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού βίου. Και ο αντιεμβολιασμός είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου!
  • Θερμή παράκληση στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος π. Ιερώνυμο, με την σύνεση, σωφροσύνη και, μάλιστα, την σοφία που τον διακρίνει, σε στενή συνεργασία με την εκλεκτή και πολύπειρη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, να εγκύψει, με πολλή προσοχή, και λόγω βαθειάς επισκοπικής πείρας, στο πρόβλημα των αναξίων κληρικών και μοναχών ως εξομολόγων για την ιεροκανονική λύση του. Οι Αρχιερείς μας έχουν ιεροκανονικό χρέος να μεριμνούν: ποιους να επιλέγουν και πως, για να τους χειροτονούν κληρικούς και ποιους απ’ αυτούς για να μεταδίδουν την κρίσιμη ευθύνη επί των ψυχών των πιστών διά του υψίστου λειτουργήματος του Ιερού Μυστηρίου της Εξομολογήσεως. Η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε καταστάσεις δυσάρεστες, υπαρκτές διαχρονικά, που όμως τώρα, λόγω του μεγάλου αυτού σκανδαλισμού, οφείλουν να ελεγχθούν και λυθούν, κατ’ ακρίβεια, μάλλον, παρά κατ’ οικονομία ιεροκανονική.
  • Ιδιαιτέρως αλγούμε για το Άγιον Όρος. Επί 40 ακαδημαϊκά έτη εδίδασκα στο Πανεπιστήμιο το, δικής μου εισηγήσεως, γνωστικό αντικείμενο «Το Άγιον Όρος στην ιστορία και στο παρόν». Για 200 περίπου φορές οδηγούσα, με έξοδα του Α.Π.Θ., περίπου 2000 φοιτητές του μαθήματος στο Άγιον Όρος, επισκεπτόμενοι σπουδαίους πνευματικούς – εξομολόγους Γέροντες, αγίους πατέρες, και μνημεία μοναδικά ιστορίας, τέχνης και πνευματικού πολιτισμού της Ορθοδοξίας. Και φοιτήτριες εν πλω πέριξ του Αγίου Όρους, στις οποίες άγιοι μοναχοί μετέφεραν στα πλοιάρια πολύτιμα ιερά κειμήλια για προσκύνηση. Εκπλήσσομαι σήμερα, πολύ δυσάρεστα, με τον μεγάλο σκανδαλισμό πνευματικών – εξομολόγων Αγιορειτών. Ασφαλώς, ο Πατριάρχης μας, ο και Αρχιποιμένας του Περιβολιού της Παναγίας, προβληματίζεται με την εκεί κατάσταση και σε συνεργασία με την Ιερά Κοινότητα θα εγκύψει στο ίδιο πρόβλημα προς λύση.

Εντρέπομαι, όταν κυκλοφορώ και συναντώ γνωστούς, που γνωρίζουν ποιος και τι είμαι, να οφείλω να δέχομαι σχόλια και ειρωνείες για το εκτεθέν ζήτημα. Ο Θεός και Κύριός μας και η Μητέρα του Αγίου Όρους Παναγία μας να βάλουν το χέρι Τους. Αλλά και η Εκκλησιαστική Ηγεσία θα κάμει το ιεροκανονικό χρέος Της.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ