2.7 C
Athens
Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

“Η Βυζαντινή θεολογία των μυστηρίων” από τον Αρχιεπίσκοπο Τελμησσού Ιώβ

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Τελμησσού κ. Ιώβ, με τίτλο: «Η Βυζαντινή θεολογία των μυστηρίων – Τα ιερά μυστήρια κατά τον Νικόλαο Καβάσιλα και τον Συμεών Θεσσαλονίκης».

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε στην ονομαστή σειρά «Théologie historique» (N°133), που ιδρύθηκε από τον μακαριστό Καρδινάλιο Jean Daniélou (εκδόσεις Beauchesne στο Παρίσι).

Στην ίδια σειρά (N°32) το έτος 1975 δημοσιεύθηκε η γαλλική μετάφραση του περισπούδαστου έργου του μακαριστού Μητροπολίτου Σάρδεων κ. Μαξίμου «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία – Ιστορικοκανονικὴ μελέτη».

Το προαναφερθὲν έργο του Αρχιεπισκόπου Τελμησσού, στηριζόμενο στην έρευνα επί υφηγεσία που υποστηρίχθηκε το έτος 2012 στο Πανεπιστήμιο της Λωραίνης στο Metz (Γαλλία), το προλογίζει η κα Marie-Hélène Congourdeau, ειδική στο έργο του  Αγίου Νικολάου Καβάσιλα στα «Sources chrétiennes».

Το νέο πόνημα του Αρχιεπισκόπου κ. Ιώβ «αφιερούται τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι τω Οικουμενικώ Πατριάρχη Κυρίω κυρίω Βαρθολομαίῳ επί τη επετείω της συμπληρώσεως τριάκοντα χρόνων από της αναρρήσεως του επί του αποστολικού, πατριαρχικού και οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως».

Ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Iώβ, είναι Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και Συμπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Nicolas Cabasilas (v. 1322-v. 1391) et Syméon de Thessalonique (v. 1360-1429)
sont deux grandes figures intellectuelles du monde byzantin du xive siècle et
de surcroît des familiers du cercle hésychaste constantinopolitain des frères
Calliste et Ignace Xanthopouloi. Leurs traités théologiques sur les sacrements
ou mystères de l’Église eurent un impact déterminant sur leur postérité, si
bien que l’on peut les considérer comme de dignes porte-parole de la théologie
sacramentaire byzantine. Leur grande érudition apparaît notamment dans leur
connaissance de l’oeuvre de Thomas d’Aquin (1225-1274), traduite en grec à
leur époque par les frères Démétrios et Prochoros Kydonès, avec laquelle ils sont
entrés indirectement en dialogue. En ce sens, leurs écrits, qui ne manquent pas
d’actualité, s’avèrent utiles au débat oecuménique contemporain.
La présente étude tente de faire dialoguer Nicolas Cabasilas et Syméon de
Thessalonique avec le Docteur Angélique sur les mystères, le nombre de sacrements, l’initiation chrétienne, la théologie eucharistique, le sacerdoce et la théologie de la grâce afin de montrer à la fois la convergence et l’incommensurabilité des deux systèmes théologiques, latin et byzantin.

Job Getcha, archevêque de Telmessos, est le représentant permanent du Patriarcat oecuménique de Constantinople auprès du Conseil oecuménique des Églises a  Genève, le co-président de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe. Il enseigne la théologie liturgique a l’Institut d’ études supérieures en théologie orthodoxe a  Chambésy-Gene ve et a l’Institut catholique de Paris

SOMMAIRE

Préface par Marie-Hélène Congourdeau

Remerciements

Abréviations

Introduction
  1. But de l’étude
  2. Repères biographiques
      Nicolas Cabasilas
      Syméon de Thessalonique
  3. La place de la théologie sacramentaire dans le corpus des œuvres
      Dans l’œuvre de Nicolas Cabasilas
      Dans l’œuvre de Syméon de Thessalonique
  4. État de la question
      Les études sur la théologie sacramentaire de Nicolas Cabasilas
      Les études sur la théologie sacramentaire de Syméon de Thessalonique
  5. Méthodologie

Chapitre 1. La notion de « mystère »
  1. Μυστήριον dans l’Écriture et chez les Pères grecs
  2. Μυστήριον dans l’Euchologe byzantin
  3. Sacramentum
  4. Μυστήριον chez Nicolas Cabasilas
  5. Μυστήριον chez Syméon de Thessalonique
  Conclusion

Chapitre 2. Le nombre des sacrements
  1. L’élaboration du septénaire en Occident
  2. L’introduction du septénaire en Orient
  3. Le nombre de sacrements chez Nicolas Cabasilas
  4. Le nombre de sacrements chez Syméon de Thessalonique
  Conclusion

Chapitre 3. La notion d’initiation chrétienne
  1. L’unité des trois sacrements de l’initiation chrétienne
  2. L’initiation chrétienne à la lumière de la théologie trinitaire
  3. L’initiation chrétienne comme incorporation au Christ
  4. Dimensions christologique et pneumatologique de la chrismation
  Conclusion

Chapitre 4. La théologie eucharistique
  1. Rappel des controverses eucharistiques en Orient et en Occident
  2. La notion d’offrande eucharistique
  3. Le pain et le vin offerts: antitypes du corps et du sang du Christ
  4. La μεταβολή
  5. La communion des saints
  6. La communion fréquente
  Conclusion

Chapitre 5. La théologie du sacerdoce
  1. La triade sacerdotale
  2. La source du sacerdoce
  3. Le sacerdoce à l’image du Christ
  4. La dignité du sacerdoce
  Conclusion

Chapitre 6. La question de la grâce en théologie sacramentaire
  1. Les mystères et la grâce divine
  2. Grâce créée ou incréée?
  3. La grâce déifiante
  4. La synergie
  Conclusion

Conclusion
  1. Deux témoins convergents
  2. L’impact de la théologie de Thomas d’Aquin
  3. L’actualité de la théologie sacramentaire byzantine

Annexe 1. Plan des œuvres
  Plan de l’Explication de la Divine Liturgie de Nicolas Cabasilas
  Plan de l’Explication des ornements sacrés de Nicolas Cabasilas
  Plan de l’Explication des rites de la Divine Liturgie de Nicolas Cabasilas
  Plan de La Vie en Christ de Nicolas Cabasilas
  Plan du Traité du sacerdoce de Syméon de Thessalonique
  Plan de l’Explication du Temple divin de Syméon de Thessalonique
  Plan du Dialogue en Christ de Syméon de Thessalonique

Annexe 2. Syméon de Thessalonique : Traité du Sacerdoce
  Le commandement de l’amour
  La liturgie terrestre, figure de la liturgie céleste
  Le sacerdoce est effrayant aux yeux même des anges
  L’Incarnation était indispensable pour le salut de l’humanité
  L’habit sacerdotal, image de la kénose du Christ
  Le sacerdoce au service de l’économie divine
  L’Eucharistie perpétue la kénose du Fils
  Le prêtre doit s’efforcer de célébrer la Divine Liturgie quotidiennement
  L’Eucharistie nous sanctifie et nous fait participer à la vie divine

Annexe 3. Syméon de Thessalonique : Traité des Sacrements
  Des sacrements en général
  Les sept mystères de l’Église
  Les deux aspects, matériel et spirituel, des mystère
  Que le Christ a lui-même reçu chacun des mystères
  Commentaire des rites de l’initiation chrétienne
  Rites à la naissance d’un enfant
  Rites du huitième jour
  Rites du quarantième jour
  Préambule à l’explication des rites de l’initiation chrétienne
  Les prières d’exorcisme
  Le rite de renonciation à Satan et d’adhésion au Christ.
  Récitation du Symbole de foi.
  L’entrée dans l’église
  La bénédiction de l’eau
  L’onction prébaptismale
  La triple immersion
  L’onction post-baptismale (chrismation)
  La vêture
  La tonsure post-baptismale
  La communion eucharistique
  Le lavement
  Excursus: Qu’il ne faut pas exclure les enfants de la communion
  Excursus: Que faire de l’huile et de l’eau du baptême?

Annexe 4. Ornements liturgiques

Annexe 5. Chronologie

Bibliographie

Index

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ