22.5 C
Athens
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Public apology from the ABC to Archbishop Makarios of Australia

Δημόσια συγγνώμη από το ABC στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας χαιρετίζει με ικανοποίηση την αναδίπλωση του ειδησεογραφικού Οργανισμού ABC και την έκφραση συγγνώμης προς τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο για τα όσα ψευδή, διαστρεβλωτικά και εντέλει συκοφαντικά είχε δημοσιεύσει τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους σε βάρος του Σεβασμιωτάτου, της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας και της Ελληνικής Ομογένειας της Αυστραλίας.

Έστω και καθυστερημένα, ο ειδησεογραφικός Οργανισμός προέβη σε παραδοχές, οι οποίες αποδομούν εκ βάθρων τους ισχυρισμούς και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονταν σε εκείνη την οιωνοί δημοσιογραφική του έρευνα.

Σε κείμενο που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου (https://www.abc.net.au/news/corrections/2021-09-09/archbishop-makarios-of-australia/13534314), το ABC επιβεβαιώνει περίτρανα το παράλογο και αβάσιμο της συσχέτισης τόσο της οικτράς καταστάσεως που προκάλεσε η πανδημία το 2020 στη «Βασιλειάδα» της Μελβούρνης, όσο και στοιχείων των οικονομικών διαχειρίσεων παρελθόντων ετών του Οργανισμού, με το πρόσωπο και το φρόνημα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας.

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές ότι ακυρώνονται καθ’ ολοκληρίαν και επί της ουσίας τα προβληθέντα και δημοσιευθέντα από τον οργανισμό ABC, καθότι δομικό στοιχείο του περιεχομένου τους – από τον τίτλο μέχρι και τους τελευταίους ισχυρισμούς – ήταν η ολοφάνερη συσχέτιση ασύνδετων μεταξύ τους γεγονότων και καταστάσεων, με την αναπαραγωγή και επίκληση φημών και ανωνύμων πληροφοριών. Φημών και πληροφοριών, που στο μεγαλύτερο μέρος τους ταυτίζονται με όσα διοχετεύει με κάθε πρόσφορο μέσο στον Τύπο, σε Αυστραλία και Ελλάδα, η γνωστή ομάδα πολέμιων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, των Ιδρυμάτων της και του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου προσωπικά. Μια ομάδα που, εδώ και μήνες, επιδίδεται σε εκστρατεία κατασυκοφάντησης της τοπικής Εκκλησίας και του Αρχιεπισκόπου αυτής, με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο, διότι τα μέλη της είτε απώλεσαν κεκτημένα είτε στερούνται πλέον αθέμιτων προνομίων που κατείχαν στο παρελθόν. Είναι παρήγορο ότι ο Οργανισμός ABC κατανόησε εντέλει πως οι πληροφορίες, τις οποίες ατυχέστατα δέχτηκε και αναπαρήγαγε, στερούνται αλήθειας και ενίοτε σοβαρότητας, εξ ου και μερίμνησε ώστε να επανορθώσει και να ζητήσει συγγνώμη.

Με αισθήματα δικαίωσης, αφενός, για την επιλογή να αντιταχθεί σθεναρά στην επιχειρούμενη κατασυκοφάντησή του, και με πνεύμα κατανόησης και συγχωρητικότητας, αφετέρου, για το ομολογημένο πια ατόπημα στο οποίο υπέπεσε το ABC, ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Μακάριος δηλώνει ότι αποδέχεται τη συγγνώμη που εκζητείται από τον Οργανισμό. Ως εκ τούτου, έπαυσαν όλες οι νομικές ενέργειες που είχαν εκκινήσει για τα ανακύψαντα νομικά αδικήματα. Παράλληλα, ο ειδησεογραφικός Οργανισμός ανέλαβε να καταβάλει το χρηματικό ποσό που αναλογεί στις νομικές δαπάνες, οι οποίες έχουν μέχρι τούδε συντελεστεί.

Δοθείσης της ευκαιρίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Μακάριος εκφράζουν θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη προς όλους τους κληρικούς και λαϊκούς, Προέδρους Ενοριών, Κοινοτήτων, Σωματείων και Οργανισμών, Διευθυντές σχολείων και Ιδρυμάτων, των οποίων τα μέλη ξεπερνούν τις 800.000 Αυστραλών πολιτών, για τις γραπτές διαμαρτυρίες τους προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τον αρμόδιο Υπουργό Τύπου και φυσικά τον Διευθυντή του ABC. Η έντονη κινητοποίηση που υπήρξε υπέρ της τοπικής Εκκλησίας και υπέρ του Αρχιεπισκόπου δείχνει την ενότητα που υπάρχει στην Ομογένεια της Αυστραλίας, ενώ δίνει το μήνυμα ότι φωνές από το παρελθόν δεν μπορούν να κλονίσουν το έργο και τον οραματισμό των Ελλήνων της πέμπτης Ηπείρου.     

Παράλληλα, η Ιερά Αρχιεπισκοπή και ο Σεβασμιώτατος εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς την κ. Σου Χρυσάνθου (Sue Chrysanthou), πεπειραμένη Συνήγορο (Senior Counsel) και τον κ. Γεώργιο Αντωνόπουλο (George Anton), Δικηγόρο, οι οποίοι ανέλαβαν την υπόθεση και επέλυσαν τη διαφορά εξωδικαστικά, ενώ εύχονται υγεία, δημιουργικότητα και φώτιση στα στελέχη και το προσωπικό του ειδησεογραφικού Οργανισμού ABC, για να υπηρετούν με τρόπο ουσιαστικό το δημοσιογραφικό λειτούργημα και την αλήθεια.

Public apology from the ABC to Archbishop Makarios of Australia


The Holy Archdiocese of Australia welcomes with satisfaction the retraction of the ABC news agency and its expression of an apology to Archbishop Makarios for all the distorting and ultimately slanderous lies it had published in April of this year at the expense of His Eminence, the Greek Orthodox Church, and the Greek faithful of Australia.

Even though belatedly, the news agency has proceeded with admissions that fundamentally dismantle the claims and the conclusions which were included in that ominous journalistic investigation.

In a text that was posted on its official website on Thursday, 9 September (https://www.abc.net.au/news/corrections/2021-09-09/archbishop-makarios-of-australia/13534314), the ABC confirmed very distinctly the absurdity and unfoundedness of the correlation between both the dire situation which the pandemic caused in 2020 at St Basil’s Homes in Melbourne, and the news agency’s details regarding the financial management of previous years, with the person and mindset of His Eminence, Archbishop of Australia.

It is therefore clear that what was promoted and published by the ABC agency is rendered void in its substance and entirety, since a structural element of its content – from its title even to its final claims – was the unmistakeable correlation of matters unrelated between the events and circumstances, with the reproduction and invocation of rumours and anonymous information. Such rumours and information for the most part correspond with all that the well-known group of opponents of the Holy Archdiocese of Australia, of its institutions, and of Archbishop Makarios personally, channel to the Press in Australia and Greece. This group has, for months now, been engaged in a slander campaign against the local Church and its Archbishop, in a systematic and organised way, because its members have either lost acquisitions or are now deprived of illicit privileges which they had in the past. It is comforting that the ABC agency has finally understood that the information, which it unfortunately accepted and reproduced, lacks truth and sometimes seriousness; hence it took care to rectify the matter and apologise.

With feelings of justification, on the one hand, for his decision to strongly oppose the slander attempted against him, and with a spirit of understanding and forgiveness, on the other, for the now admitted misplaced position which the ABC held, His Eminence Archbishop Makarios states that he accepts the apology which is sought by the agency. Therefore, all the legal actions which had been initiated for the emergent legal offences have ceased. At the same time, the news agency has undertaken to pay the amount of money corresponding to the legal expenses that have been incurred thus far.

Given the opportunity, the Holy Archdiocese of Australia and His Eminence Archbishop Makarios express warm thanks and gratitude to all the clergy and laity, the Presidents of the Parishes, Communities, Associations, and Organisations, and the Principles of the Schools and Institutions, whose members exceed 800,000 Australian citizens, for their written testimonies to the Prime Minister of the country; the Leader of the Opposition; the Minister of Press in charge and naturally the Director of the ABC. The intense mobilisation in support of the local Church and of the Archbishop shows the unity that exists within the Greek community of Australia while giving the message that voices from the past cannot shake the work and the vision of the Hellenes of the Fifth Continent.

Moreover, the Holy Archdiocese and His Eminence express sincere thanks to Ms Sue Chrysanthou, Senior Counsel, and Mr George Anton, Lawyer, who took on the case and settled the dispute out of court, while wishing health, creativity, and enlightenment to the executives and staff of the ABC News Agency, that they may serve the goal of journalism and the truth in an effective manner.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ