13.8 C
Athens
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2023

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ (18–21 Ιουνίου 2021)

Εκ της Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας

Τό
τετραήμερο 18 – 21 Ἰουνίου 2021 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας κ. Πολύκαρπος
πραγματοποίησε ποιμαντορική ἐπίσκεψη στήν μεγαλώνυμη καί ἱστορική Κοινότητα τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Τεργέστης μέ τήν εὐκαιρία τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας
Πεντηκοστῆς, άφιχθείς στήν πόλη ὁδικῶς τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 17ης Ἰουνίου.

Τήν
πρωΐα τῆς Παρασκευῆς 18ης Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος ἀπό τούς ἀρχιμανδρίτη
Γρηγόριο Μηλιάρη, Ἱερατικῶς Προϊστάμενο, κ. Στυλιανό Ρίτσο, Πρόεδρο τῆς
Κοινότητος, κ. Μαρίνα Παππᾶ-Κέδρου, Ἐπίτιμο Γενική Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος καί κ.
Μιχαήλ Χατζάκη, Ἐπίτιμο Πρόξενο τῆς Κύπρου, ἐπεσκέφθη στήν ἓδρα του τόν ἐξοχώτατο
κ. Massimiliano Fedriga, Πρόεδρο τῆς Αὐτόνομης Περιφέρειας Φρίουλι-Ἰουλιανῆς
Βενετίας. Ἡ συνάντηση διεξήχθη σέ πολύ ἐγκάρδιο κλῖμα καί ὁ κ. Περιφερειάρχης ὑποσχέθηκε
κάθε δυνατή συμπαράσταση στήν τοπική Κοινότητα καί Ἐκκλησία μας. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη
στό γραφεῖο της τήν Ἐπίτιμη Γενική Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στήν Τεργέστη κ. Μαρίνα
Παππᾶ-Κέδρου, γόνο ἐπιλέκτου καί ἱστορικῆς ἑλληνορθοδόξου οἰκογενείας τῆς
πόλεως.

Τήν
πρωΐα τοῦ Σαββάτου 19ης Ἰουνίου χοροστάτησε κατά τήν Θεία Λειτουργία τοῦ
Ψυχοσαββάτου πρό τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς στό ἱστορικό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Κοιμητηρίου Τεργέστης, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ ἱστορικό
διατηρητέο μνημειακό συγκρότημα τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους. Στό τέλος τῆς Θ.
Λειτουργίας προεξῆρχε τοῦ καθιερωμένου Ἱεροῦ Μνημοσύνου ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων
τῶν κεκοιμημένων τριεστίνων ἑλληνορθοδόξων. Ἀκολούθως, συνοδευόμενος ἀπό τόν
Πρόεδρο καί τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Κοινότητος ἐπιθεώρησε τό Κοιμητήριο καί τά εἰς
αὐτό ἐπιτελούμενα ἀνακαινιστικά ἒργα μέ χρηματοδότηση τῆς Αὐτόνομης Περιφέρειας
Φρίουλι-Ἰουλιανῆς Βενετίας. Τό ἀπόγευμα, συνοδευόμενος ἀπό τόν π. Γρηγόριο, ἐπεσκέφθη
τόν ναό καί τήν ἓδρα τῆς ἱστορικῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου καί τοῦ Προέδρου αὐτῆς.

Τήν
Κυριακή 20ή Ἰουνίου, τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ἐτέλεσε Ἀρχερατική Θεία Λειτουργία
στόν περικαλλῆ καί ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς
μεγαλωνύμου Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Τεργέστης καί ἐν συνεχείᾳ  προεξῆρχε τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἢ τῆς Γονυκλισίας, ἀναγνώσας τίς σχετικές εὐχές. Ἐπακολούθησε
δεξίωση πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν παρακείμενη Κοινοτική Αἲθουσα στήν ὁποία
προσῆλθαν ὃλοι οἰ ἐκκλησιασθέντες κατά τήν Θ. Λειτουργία πιστοί μας. Τό ἀπόγευμα
τῆς ἰδίας ἡμέρας συνεργάσθη στήν ἓδρα αὐτῆς μετά τοῦ Προεδρείου τῆς Κοινότητος,
ἢτοι τοῦ Προέδρου καί τῶν δύο Ἀντιπροέδρων.

Τήν
Δευτέρα 21ην Ἰουνίου, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐτέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
γιά τήν β’ πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ἒχων ὡς συλλειτουργούς τούς ἀρχιμανδρίτη Γρηγόριο, Ἱερατικῶς
Προϊστάμενο τῆς Κοινότητος καί πρωτοπρεσβύτερο Ράσκο, Ἱερατικῶς Προϊστάμενο τῆς
Σερβορθοδόξου Κοινότητος. Στήν Θ. Λειτουργία παρέστησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Τεργέστης Mons. Giampaolo Crepaldi καί ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως. Μετά τοῦ πρώτου ὁ
Σεβασμιώτατος εἶχε ἐγκάρδια ἀδελφική συνομιλία στό γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀκολούθησε
ἑόρτιος δεξίωσις στό περίφημο Caffè degli Specchi, ἐπί τοῦ ἱστορικοῦ κτηρίου Στρατῆ,
τῆς πάλαι ποτέ ὁμωνύμου εὐπόρου ἑλληνικῆς οἰκογενείας τῆς Τεργέστης. Στήν
δεξίωσι προσῆλθε καί ὁ Ἀρχιραββῖνος τῆς ἱστορικῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος
σοφολογιώτατος κ. Alexander Meloni, μέ τόν ὁποῖον ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἐγκάρδια
συνομιλία. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἱερατικῶς
Προϊστάμενο, τόν Πρόεδρο τῆς Κοινότητος καί τούς Προξένους τῆς Ἑλλάδος καί τῆς
Κύπρου ἐπεσκέφθη στό γραφεῖο τους διαδοχικά τόν Δήμαρχο Τεργέστης κ. Roberto Dipiazza
καί τόν ἐξοχώτατο Νομάρχη Τεργέστης κ. Valerio Valenti. Καί οἱ δύο συναντήσεις
διεξήχθησαν σέ ἐγκάρδιο καί ἐποικοδομητικό κλῖμα, εὐχαριστήσας ὁ Σεβασμιώτατος ἀμφοτέρους
γιά τήν συμπαράσταση τοῦ Δήμου καί τῆς Νομαρχίας πρός τήν ἱστορική Κοινότητά
μας. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέστρεψε ὁδικῶς στήν ἓδρα του, τό
μεγαλώνυμο καί ἱστορικό Campo dei Greci τῆς Γαληνοτάτης τῶν Ἑνετῶν Πολιτείας.

Σέ
ὃλες τίς συναντήσεις του – Περιφερειάρχη, Ἀρχιεπίσκοπο, Δήμαρχο, Νομάρχη – ὁ
Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε τό ἀναμφισβήτητο γεγονός ὃτι δέν νοεῖται ἡ πόλις τῆς
Τεργέστης χωρίς τό ἑλληνορθόδοξο στοιχεῖο, τό ὁποῖο εὐεργέτησε καί συνεχίζει νά
εὐεργετεῖ τήν πόλη τά μέγιστα καί ποικιλοτρόπως.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ