test
26.9 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

ΙΩΣΗΦ, ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ!

Του Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ Σταθάκη
Θεολόγου – Αρχαιολόγου
Κάτι παράξενο συνέβη, ωστόσο διέφυγε της προσοχής μας… Ιωσήφ στα εβραϊκά σημαίνει “ο Θεός θα προσθέσει (θα τ’ αυξήσει)”… 
Τρεις Ιωσήφ κατέχουν κομβική αλλά και διακριτική θέση στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία μας! Επισφραγίζουν αφ’ ενός μεν την σημασία της αποστολής που τους ανέθεσε ο Θεός, καθώς και οι τρεις εργάζονται με απόλυτη πίστη σ’ Εκείνον, σιωπηλά, μεθοδικά και αποφασιστικά και αφ’ ετέρου την πίστη τους στην κλίση του ονόματός τους, το οποίο εγγυάται την καρποφορία του έργου τους! 
Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Προτύπωση του Χριστού μας. Βρέθηκε στην αρχή της δημιουργίας του Ισραήλ, καθώς αυτός και οι ένδεκα αδελφοί του, αποτελούν τους γενάρχες των δώδεκα φυλών του έθνους εκείνου. Γίνεται η αιτία να σωθούν από την πείνα τα αδέλφια του, ώστε μέσα από αυτόν τον λαό που τώρα θα δημιουργηθεί και δεν θα λατρεύσει ποτέ τα είδωλα, να γεννηθεί ο Σωτήρας του κόσμου Χριστός. 
Ιωσήφ ο μνήστωρ! Σαν τον πρώτο Ιωσήφ και αυτός μεριμνά με εμπειρότατο τρόπο και αυτοθυσιαστικό να εξασφαλίσει, κατ’ άνθρωπον, τις συνθήκες εκείνες που είναι απαραίτητες, ώστε με ασφάλεια να ανδρωθεί ο Λόγος του Θεού ο ένσαρκος και, όταν πληρωθεί ο καιρός, να ολοκληρώσει το σχέδιο περί της σωτηρίας του κόσμου, λόγος για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον Ισραήλ. 
Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ευσχήμων βουλευτής! Σαν τους δύο προηγούμενους και αυτός, βρίσκεται σε συγκεκριμένη θέση την κατάλληλη στιγμή, ώστε με τις ενέργειές του να διαφυλάξει το δολοφονημένο σώμα του Κυρίου μας, και ως βουλευτής ευσχήμων, εκπρόσωπος του Ισραήλ του Θεού, ασφάλισε τον τάφο αφού πρώτα απασφάλισε τις πύλες του Άδου, με το να τοποθετήσει στον καινό τάφο, που όμως έμοιαζε «σαν να ‘ταν έτοιμος από καιρό» τον Θεάνθρωπο λυτρωτή! 
Ο πρώτος Ιωσήφ επιβεβαίωσε το όνομά του, ότι δηλαδή ο Θεός θα προσθέσει, αφού ο παλαιός εκείνος Ισραήλ, που ξεκίνησε από τους δώδεκα αδελφούς, αυξήθηκε και έγινε λαός μέγας, προτύπωση της Εκκλησίας μας. Ο δεύτερος Ιωσήφ επέτυχε της αποστολής του, να προστατεύσει τον Λόγο του Θεού τον ένσαρκο και έχει αψευδή μάρτυρα προς τούτο το στόμα του ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος ομολογεί ότι «τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό»! Όσο δε για τον τρίτο Ιωσήφ, θα πρέπει να τον τιμούμε, σαν να ήταν ο παππούς της Εκκλησίας (ποιητική αδεία ο όρος), αφού εκείνος ήταν ο τελευταίος από τους ανθρώπους που αντίκρισε, αποχαιρέτισε και κλείδωσε τον παλαιό κόσμο στα δώματα της ανυπαρξίας. Αύξησε ο Θεός το έργο του, αφού με το να ασφαλίσει τον αρχηγό της Ζωής στον τάφο, είχε απασφαλίσει τις πύλες του Άδου. «Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο… καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος». 
Άγιοι τρείς Ιωσήφ πρεσβεύσατε να μας χαρίζει ο Θεός τη σύνεσή σας, την σιωπή σας, την αποτελεσματικότητά σας, την αποφασιστικότητά σας, την δικαιοσύνη σας, την τόλμη σας, την σταθερότητά σας, την ευθυκρισία σας, ώστε όποια προσπάθεια κάνουμε να τελεσφορεί υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού! 

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ