19.1 C
Athens
Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΒΛΑΓΚΑΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα, Σάββατο 27 Μαρτίου 2021, στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ι. Ναό Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητος Βλάγκας (Περιφέρεια Υψωμαθείων, Βλάγκας και Κοντοσκαλίου). 
Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Πανοσιολ. κ. Βοσπόριος. 
Τον Πατριάρχη προσφώνησε ο Επόπτης της Περιφερείας, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος και ο Πατριάρχης αντιφώνησε καταλλήλως. 
Στη συνέχεια τέλεσε τα Θυρανοίξια στο ανακαινισμένο Αγίασμα του Ναού.
Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα. 
 


Η ομιλία του Πατριάρχου 
“Διαπλέοντες το πέλαγος της νηστείας, της μετανοίας και της περισυλλογής, προς υποδοχήν, καθαρά τη ψυχή και τω σώματι, της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου, όλως ιδιαιτέραν δοκιμάζομεν ευχαρίστησιν και πατρικήν υπερηφάνειαν, επισκεπτόμενοι την Βλάγκαν, μίαν από τας πλέον ζωντανάς και οικοκυρευμένας κοινότητας της καθ᾽ ημάς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής, η οποία με κέντρον τον ιερόν ναόν της, με το δημοτικόν σχολείον της, με την Φιλόπτωχον Αδελφότητά της, καθώς και με όλους τους επωνύμους και ανωνύμους υποστηρικτάς του έργου της, τους Ρωμηούς με την μεγάλην ψυχήν, παρουσιάζει μίαν εύγλωττον εικόνα της εκκλησιαστικής, κοινοτικής και κοινωνικής ζωής της εδώ ομογενείας, η οποία ζωή έχει τας ρίζας της εις τα βάθη των αιώνων. Είναι, όντως, μοναδικόν προνόμιον να είναι κανείς Ορθόδοξος Ρωμηός εις την Πόλιν!”, είπε ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του μετά την Θ. Λειτουργία, και πρόσθεσε: 
“Ήλθαμε σήμερα εδώ διά να συμπροσευχηθούμε μαζί σας, υπό την σκέπην των Αγίων Θεοδώρων, επί τη διαγενομένη πανηγύρει τους, και τη προχθεσινή μεγάλη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού, ως επίσης και επί τη αυριανή μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Μέσα εις την γενικήν ταραχήν, την σύγχυσιν και το άγχος της εποχής μας που τόσον πολύ εμποδίζει την ψυχικήν ανάτασιν και τας ιεράς συγκινήσεις, έρχεται την Β´ Κυριακήν των Νηστειών ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να μας φέρη το μήνυμα της ησυχίας, όχι της εξωτερικής, αλλά της εσωτερικής, της πνευματικής ησυχίας. 
Το μήνυμα τούτο, ορθώς μεταδιδόμενον και κατανοούμενον, είναι ικανόν να κορέση την πνευματικήν δίψαν του συγχρόνου κόσμου. Από της απόψεως αυτής, είναι άξιον επαίνου το γεγονός ότι αυξάνονται διαρκώς αι εκδόσεις γύρω από την σπουδαίαν αυτήν μορφήν του Ησυχασμού. Είναι και τούτο ένδειξις της επιστροφής εις το πνεύμα των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας, η οποία επιστροφή όχι μόνον θα δώση απάντησιν εις ποικίλα αιτήματα του σημερινού ανθρώπου, αλλά θα συμβάλη καθοριστικώς και εις την περαιτέρω προώθησιν και εμβάθυνσιν του διαχριστιανικού διαλόγου αγάπης και αληθείας, αίροντας θεολογικάς παρεξηγήσεις και διχοστασίας του παρελθόντος. 
Επιλαμβανόμεθα της ευκαιρίας διά να απευθύνωμεν και από της θέσεως ταύτης τον εγκάρδιον χαιρετισμόν και τας προσρήσεις της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας και της ημετέρας Μετριότητος προσωπικώς, προς πάντας τους μη Ορθοδόξους Χριστιανούς αδελφούς μας, διά να διέλθουν χριστοτερπώς και χριστοπρεπώς τον δόλιχον της αύριον αρχομένης δι᾽ αυτούς Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και διά να εορτάσουν δοξολογικώς την κοσμοχαρμόσυνον «κλητήν και αγίαν ημέραν» του Πάσχα. Μαζί σας και με αυτούς δεόμεθα του Κυρίου, να μας αξιώση να συνυμνώμεν και συνδοξάζωμεν την εκ νεκρών πανσωστικήν ένδοξον έγερσιν Αυτού. Διότι, πράγματι, αποτελεί σκάνδαλον ο χωριστός εορτασμός του μοναδικού γεγονότος της μιάς Αναστάσεως του Ενός Κυρίου υπό της Ανατολικής και Δυτικής Χριστιανοσύνης. Εφέτος ένας ολόκληρος μήνας μας χωρίζει από το Πάσχα το δικό τους, που είναι την άλλη Κυριακή, και το Πάσχα το δικό μας, που είναι στις 2 Μαϊου. 
Με τοιαύτας επικαίρους σκέψεις, ας οδεύσωμεν προς το Πάσχα Κυρίου, τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά. Ο Κύριος εγγύς. Εκείνος θα εξαγάγη ημάς εις αναψυχήν, συνανιστών ημάς μεθ᾽ Εαυτού, όπως μας διδάσκει επί αιώνας τώρα η περίφημος τοιχογραφία της ενταύθα Μονής της Χώρας, η εις Άδου κάθοδος του Κυρίου. Και όσον και αν μετετράπη, όλως αδίκως και ανεπιτρέπτως εις τέμενος, εις τόπον λατρείας μίας άλλης θρησκείας, αυτό το σέμνωμα των Πατέρων μας, της Χριστιανικής Πίστεώς μας, για εμάς θα παραμείνει ένα σύμβολον ιερόν διά το οποίο θα καυχώμεθα για τις τοιχογραφίες του, για την περίφημο εις Άδου κάθοδον”. 
Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκειά του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο, Επόπτη της Περιφερείας Υψωμαθείων, για το επιτελούμενο έργο στην Κοινότητα. Επίσης, συνεχάρη τον Ιερατικώς Προϊστάμενο Οικονόμο π. Βασίλειο Ιωαννίδη, καθώς και τον Πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Εντιμ. κ. Αναστάσιο Χονδρόπουλο, και τους συνεργάτες του, τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, τους διδάσκοντες στην Κοινοτική Σχολή, καθώς και όλους όσοι βοηθούν, ηθικά και υλικά, τους Κοινοτικούς παράγοντες στο βαρύ και υπεύθυνο έργο τους.
Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο καλωσόρισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ο οποίος αναφέρθηκε στο επιτελούμενο έργο στην Κοινότητα Βλάγκας, αλλά και σε όλη την Περιφέρεια Υψωμαθείων. 
“Με πίστη Χριστού ένδον εν τη καρδία, δηλαδή με καρδιακή και θερμή πίστη, πορευόμεθα η ελαχιστότης μου και οι πολύτιμοι συνεργάτες μου εν Κυρίω, κατά την επιτέλεση της εδώ διακονίας μας. Χωρίς αυτήν την πίστη εν Χριστώ δεν μπορούμε να υπερβούμε τις πνευματικές και υλικές αντιξοότητες και τα όποια εμπόδια που πάντοτε υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και αυτή η πίστη, Παναγιώτατε Δέσποτα, επιτελεί αοράτως θαύματα. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι κατά την τετραετή διακονία μου στην ιστορική αυτή Περιφέρεια έγιναν θαύματα της αγαπητικής προνοίας του Τριαδικού Θεού, με την μεσιτεία βεβαίως των Αγίων της ευλογημένης αυτής Περιφερείας. Τέτοια θαύματα βλέπουμε και στην ευλογημένη Επαρχία της Σηλυβρίας. Καυχώμεθα, λοιπόν, εν Κυρίω! Παρά τις αμαρτίες μας και τις αστοχίες μας εναποθέτουμε τη διακονία μας στο έλεος και στην αγάπη Του. Πάντοτε με καρδιακή πίστη. Ζωντανή απόδειξη αυτών των θαυμάτων είναι ο ευτρεπισμός και η ανακαίνισις έξι Ναών της Περιφερείας (Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας και του επ’ ονόματι αυτών αρχαίου Αγιάσματος, Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσά, Παναγίας Βελιγραδίου, Παναγίας Εξ Μαρμάρων, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθείων και εσχάτως του Αγίου Μηνά Υψωμαθείων) με την οικονομική στήριξη και αρωγή και των αρμοδίων Δημοτικών αρχών. Ο Θεός εργάζεται και ενεργεί και δι’αυτών. Συνεργούν βεβαίως η αγάπη και το ενδιαφέρον των Πρεσβυτέρων και Επιτρόπων της ευλογημένης αυτής εκκλησιαστικής Περιφέρειας. Όταν υπάρχει αγαθή προαίρεση ο Θεός συνεργεί εις αγαθόν! Προσευχόμεθα στον Άγιο Θεό να μας χαρίζει αγαθή και όχι πονηρή και ιδιοτελή προαίρεση και όλα να γίνονται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του και της Αγίας Του Μεγάλης Εκκλησίας! Χωρίς όμως τις προσευχές και την πατρική στήριξη της Υμετέρας Παναγιότητος δεν θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς η διακονία μας.”
Επίσης, με θερμούς λόγους υποδέχθηκε τον Παναγιώτατο και η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ευγεν. κ. Εύα Θεοδωρίδου. 
Αμέσως μετά ο Πατριάρχης τέλεσε τα θυρανοίξια του ανακαινισθέντος Αγιάσματος της Κοινότητας, το οποίο, μετά τα τραγικά γεγονότα του 1955, για μερικά χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως Εκκλησία. Σε αυτόν τον χώρο χοροστατούσε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και έψαλε ο πρώην Άρχων Πρωτοψάλτης Λεωνίδας Αστέρης. 
Στη συνέχεια προσφέρθηκε κέρασμα στην Κοινοτική Αίθουσα, όπου οι μικροί μαθητές της Κοινότητας απήγγειλαν ποιήματα, υπό την καθοδήγηση της Ελλογ. κ. Χριστίνας Ντίζογλου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ