13.9 C
Athens
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (27-30 Νοεμβρίου 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις
Ἡ Θρονική ἑορτή
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου
ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν
Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.
Τήν παραμονήν τῆς
Ἑορτῆς, Παρασκευήν, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος, παρεπιδημῶν ἐν τῇ Πόλει, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ
Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, συμπροσευχομένων τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν
καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τελέσας καί τήν ἀκολουθίαν τῆς ρασοφορίας εἰς τόν Ἐλλογ.
κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι
καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
          Τήν ἐπαύριον, Σάββατον, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας
καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, Γουϊνέας κ. Γεωργίου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος καί Τσερνίγιβ καί Νίζνας κ. Εὐστρατίου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, καθἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν το Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Γρηγοριάδου, ἀποφοίτου τοῦ ἐν Βοστώνῃ Κολλεγίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μετονομάσας αὐτόν εἰς Βαρνάβαν, προσφωνήσας πατρικῶς τόν νέον κληρι­κόν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ηὐχήθη δέ αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον δια­κονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

          Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος.
          Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος,  Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Καναδᾶ κ. Σωτήριος, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστο­μος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος, Καλλιουπό­λεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Σηλυ­βρί­ας κ. Μάξιμος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Λούτσκ κ. Μιχαήλ, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθη­δῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦ­θα, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκο­ποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Μελι­τηνῆς κ. Μάξιμος, Εὐδοκι­άδος κ. Ἀμβρόσιος καί Κνωσσοῦ κ. Πρό­δρο­μος, οἱ Θεοφιλ. Ἐψηφι­σμένοι Ἐπίσκοποι Ἀμισοῦ κ. Ἰωακείμ καί Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρ­με­νοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν­ταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐν­τιμολ. Ἄρχοντος Μαΐστορος κ. Εὐστρατίου Ζεγκίνη, μέλους τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Πανα­γία ἡ Παμμακάριστος», ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Διαματάρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ἐκ προσώπου τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολι­τεύσεως τῆς Ἑλλάδος, τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ.
Μάξιμον Χαρακόπουλον, ὁ Ἐξοχ. κ. Vasyl Bodnar, Ἀν. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξε­νος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου, Καθη­γηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πι­στῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
           Μετά τήν ἀπόλυσιν, Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐπίση­μον Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδι­νά­λιος
κ. Kurt Koch,
ὅστις ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.  
         Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξί­ωσιν, νεοχειροτονηθείς διάκονος κ. Βαρνάβας ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον, ἐκζητήσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον.
 Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Hyatt», εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.  
Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ
«Intercontinental»,
πρός τιμήν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί πολλῶν ἐπισήμων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί.
* * *
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Ἐπιφανίου Παπαντωνίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Φλοκκᾶ, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητρο­πόλεως.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Τσερνίγιβ καί Νίζνας κ. Εὐστράτιον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μιχαήλ Ὀμελιάν. 
 Τούς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, Μητροπολίτας Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κνωσσοῦ κ. Πρόδρομον, Ἀρχιγραμματέα,
καί τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Νήφωνα Βασιλά­κην, Ὑπογραμματέα, καί Εἰρηναῖον
Μπατσάκην, Κωδικογράφον,  ἐκπροσωποῦντας τήν Ἱ. Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρή­της κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, οἵτινες προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ἐν ἰδιαιτέρᾳ ἀκροάσει, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ.
Γεννάδιον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.     
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λούτσκ κ.
Μιχαήλ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ὀλύμπου κ. Κύριλλον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Ἀνδρέαν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Vasyl Bodnar, Ἀν. Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, μετά πολυμελοῦς συνοδείας, κομίσαντα τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῶν Ἀρχῶν τῆς χώρας αὐτοῦ ἐπί τῇ θρονικῇ ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
     
Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς Φανάριον
         
          Τήν
πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Γουϊνέας κ. Γεωργίου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Τότκα, Ἀρχιγραμματέως
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου,
πρός συμμετοχήν
εἰς τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
          Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθησαν
ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος
κ. Θεόδωρος.
          Ὁ
ὑψηλός ἐπισκέπτης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας
προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί, ἀφοῦ
προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐγένετο φιλαδέλφως δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ.
Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, περιστοιχουμένου ὑπό
πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων
. Μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων
ἀντηλλάγησαν θερμαί προσφωνήσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα.  
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας,
οἱ δύο Προκαθήμενοι μετέβησαν εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησαν διά τῆς
ὑψηλῆς Αὐτῶν παρουσίας τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος
διοργανωθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν
διεύθυνσιν τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Μ. τ. Χ. Ε. κ.
Στυλιανοῦ Φλοίκου, ἀποδωσάσης ἐπικαίρους ὕμνους, παρουσίᾳ τῆς ὑπό τόν Σεβ.
Καρδινάλιον κ. Kurt Koch Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας, τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς
Συνόδου, πολλῶν ἄλλων παρεπιδημούντων ἁγίων Ἀρχιερέων καί πλήθους φιλομούσων
προσκυνητῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   
       
Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fitzpatrick Russell, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ
Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ
εροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.  
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρετέθη δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Divan», εἰς ὅ παρεκάθησαν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασί-μων κ. Γεννάδιος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.
Ἀντιπροσωπεία τήν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, Παρασκευῆς, 29ης ἰδίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου,
ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.
          Tό ἑσπέρας
τῆς Τετάρτης,
27
ης Νοεμβρίου,
ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
μετέβη εἰς
τήν Ἀστικήν
Σχολήν Γαλατᾶ
καί ἐτίμησε
διά τῆς
ὑψηλῆς Αὐτοῦ
παρουσίας τήν
ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως
τοῦ λευκώματος,
ὑπό τόν
τίτλον «Σιωπή
206
δωματίων. Μελέτες
γιά τό
Ὀρφανοτροφεῖο τῆς
Πριγκήπου», ὁμιλήσας
καταλλήλως
         
* * *
          Τό ἑσπέρας
τῆς Πέμπτης,
29
ης ἰδίου,
ὁ Παναγιώτατος,
μετά τῶν
Σεβ. μελῶν
τῆς Ἁγίας
καί Ἱερᾶς
Συνόδου, μετέβη
εἰς τό
Σισμανόγλειον Μέγαρον
καί ἐτίμησε
διά τῆς
ὑψηλῆς Αὐτοῦ
παρουσίας τήν
συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό
τοῦ ἐνταῦθα
Γεν. Προξενείου
τῆς Ἑλλάδος
κα
ί τῆς
. Μητροπόλεως
Δέρκων παρουσίασιν τοῦ βιβλίου, ὑπό τόν τίτλον «Μνήμη
Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως Γερμανοῦ, 1930 – 2018. Μαρτυρίες Ἐορακότων»,
συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς καί τούς ὁμιλητάς. 
* * *
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ,
συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς κ. Μαξίμου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον, ἐκ
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
          Τούς Θεοφιλ. Ἐψηφισμένους Ἐπισκόπους Ἀμισοῦ κ. Ἰωακείμ, Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖον καί Δορυλαίου κ. Δαμασκηνόν, ὑποβαλόντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτῶν εἰς τάς πάλαι ποτέ διαλαμψάσας Ἐπισκοπάς ταύτας τοῦ Θρόνου, οὕς Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς, εὐχηθείς αὐτοῖς εὐλογημένην ἀρχιερατικήν διακονίαν.
Τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Μάξιμον Χαρακόπουλον.
          Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ρηγίνον Τσάνον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.
Αὐγούστης, Γιάγκον Σπυριδάκην,
μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.
Θεοδώρας, καί Ἰούλιον Μαρκίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.
Μαριάννης, ἐκ Κύπρου.
          Τήν Εὐγεν. κ. Nikolina Dimitrova, ἱερορράπτριαν, μετά συγγενῶν αὐτῆς, ἐκ Βουλγαρίας
* * *
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,
Πατριάρχης,
ἐξεπροσωπήθη:
          Ὑπό
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, κατά
τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐγενίας Ρυζιώτου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων
Νέας Ὀρεστιάδος, τήν Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου.
          Ὑπό
τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ
Γραφείου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς φωτογραφικῆς ἐκθέσεως, ἐπί τοῦ θέματος «
Kalbim o viran evlere benzer», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Galeri Birzamanlar», τήν
Πέμπτην, 28ην ἰδίου.
          Ὑπό
τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς
Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς συναυλίαν τοῦ Βυζαντινοῦ Ὀργανικοῦ καί
Φωνητικοῦ Συνόλου τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἀλίμου, ὑπό τόν τίτλον «Ἀναζητώντας
τούς ἤχους στήν Πόλη», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 29ην
τ.μ..  

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ