30.8 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς πράττει κατ᾽ ἔτος, μετέβη καί σήμερον, 17ην Ἀπριλίου, ἐπέτειον τοῦ θανάτου αὐτοῦ, εἰς τόν τάφον τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Turgut Özal καί κατέθεσεν ἄνθη, εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τήν μνήμην αὐτοῦ, ἐκδώσαντος, μετά ἀναμονήν καί κωλυσιεργίας σχεδόν ἡμίσεος αἰῶνος, τήν ἄδειαν διά τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ σημερινοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου ἐν Φαναρίῳ. 
Τόν Πατριάρχην συνώδευεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, πρῴην Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νήφωνα Βασιλάκην, Κωδικογράφον τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Φλουρῆ, Ἀστυνομικοῦ, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης. 
– Τούς Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Λουκᾶν καί Εὐλαβ. Ἱεροδιάκονον Παχώμιον, Ξενοφωντινούς. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμματέα θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑ-πουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος – Εἰδικόν Ἀπεσταλμένον διά τήν καταπολέμησιν τοῦ Ἀντισημιτισμοῦ καί τήν προάσπισιν τῆς μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀντωνιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Πλεύρη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ζαππείου Σχολῆς τελετήν βραβεύσεως τῶν διακριθέντων κατά τόν Δ’ Διαγωνισμόν Ζωγραφικῆς μαθητῶν, εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Καλλιρόης Βιτάλη Ἀντωνιάδου, ἐπί τοῦ θέματος «Ἀπό τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ στήν Ἀναγέννηση τῆς Φύσης καί τῆς Ζωῆς», ἐν τῇ Θεατρικῇ Αἰθούσῃ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 16ην Ἀπριλίου. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σμαράγδου Καραγιαννίδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀναστασίας Οὐζούνογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως), τήν Δευτέραν, 15ην ἰδίου. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δανιήλ Ψωΐνου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, κατά τήν ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τοῦ νέου πανελλαδικοῦ συνδρομητικοῦ Περιοδικοῦ Τέχνης καί Πολιτισμοῦ «Art & Art Magazine», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τῆς Δημοτικῆς Πινακοθήκης Πειραιῶς, αὐθη-μερόν. 
– Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος «The Catholic University of America» Διεθνῆ Ἐπιστημονικήν Ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Climate Change: Impacts & Responses», ἐν ταῖς ἐν Οὐάσιγκτων ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 16ην τ.μ..

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ