14.3 C
Athens
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019 ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ

Στον μακαριστό Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως κυρό Γερμανό (1930-2018), ο οποίος αναχώρησε τον περασμένο Αύγουστο για την Θριαμβεύουσα Εκκλησία, είναι αφιερωμένο το εγκόλπιο Ημερολόγιο του 2019 της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδας Χάλκης. Ο μακαριστός διετέλεσε ηγούμενος της από το 1991 μέχρι το 1995. 
Στο Ημερολόγιο προτάσσεται μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος τονίζει ότι ο μακαριστός Ιεράρχης «υπήρξε όντως κόσμημα της Μητρός Εκκλησίας. Κόσμημα μοναδικής αξίας, διακρινόμενος ως κεχαριτωμένος παρά Θεού, ουχί μόνο διά της φυσικής του απλώς παρουσίας, της λιτανευούσης σιωπηλώς και γνησίως την ιεράν παράδοσιν αιώνων του Ιερού Κέντρου του Φαναρίου, αλλά κυρίως δια της παρρησίας των προσευχών αυτού υπέρ ευσταθείας του πανίερου θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της περί αυτό Ομογενείας της Πόλεως». 
Το εξαιρετικό Ημερολόγιο προλογίζει ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, ηγούμενος της Ι. Μ. Χάλκης, ο οποίος γράφει:

«Μετὰ δέους καὶ σεβασμοῦ ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰ Μονὴ ἀναμιμνήσκεται πάντοτε τῶν ἡμερῶν τῆς ἡγουμενίας τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κυροῦ Γερμανοῦ, ἡγουμένου αὐτῆς διατελέσαντος μεταξὺ τῶν 1991¬-1995 καὶ ἀγαθὰς μόνον μνήμας καταλιπόντος.
Οἱαδήτις προσπάθεια περιγραφῆς τῆς προσωπικότητος, τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀειμνήστου γέροντος, προσκρούει τόσον εἰς τὴν παροιμιώδη σεμνότητά του ὅσον καὶ εἰς τὸν κίνδυνον νὰ ἀδικηθῇ ἡ εὐρύτης καὶ τὸ βάθος τῆς ὁσιακῆς καὶ διακριτικῆς βιοτῆς αὐτοῦ εἰς τὴν βασιλεύουσαν τῶν πόλεων.
Προσωπικῶς ἔσχον παιδιόθεν τὴν μεγάλην εὐλογίαν νὰ συνδέομαι οἰκογενειακῶς μετὰ τοῦ τότε Ἀριανζοῦ Γερμανοῦ, «ἀδελφοῦ ἐκ γάλακτος» μετὰ τοῦ ὡσαύτως ἀειμνήστου πατρός μου, ἐπισκεπτομένου συχνάκις τὸν οἶκον μας καὶ ἐπιδεικνυμένου ἑκάστοτε τὴν ἀγάπην καὶ τὴν μέριμνάν του διὰ τὴν πνευματικὴν ἡμῶν πρόοδον.
Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοδωρουπόλεως Γερμανοῦ διασώζεται ἡ γνησία ὀρθόδοξος πνευματικότης καὶ ἡ πραγματικῶς ὁσία βιοτή, μακρὰν πάσης ὑπερβολῆς γεροντισμοῦ καὶ νοσηρᾶς ἐξαρτήσεως ἐκ «πνευματικῶν» πατέρων ὑποκυπτόντων εἰς τὸν πειρασμὸν τοῦ πλήρου ἐλέγχου τῆς προσωπικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν. Οὐδέποτε ὁ ἀείμνηστος ἐπεδίωξε ἢ ἐπέτρεψε τὴν «εἰδωλοποίησίν» του ἢ τὴν «ὁπαδοποίησιν» τῶν πνευματικῶν του τέκνων. Ἡ προσευχή του ἦτο ἀδιάλειπτος καὶ ἡ ἄσκησίς του διαρκὴς καὶ «ἐν τῷ κρυπτῷ».
Ἡ ἀφιέρωσις τοῦ ἀνὰ χείρας ἐγκολπίου ἡμερολογίου τοῦ ἔτους 2019 τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς εἰς τὸν ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ πλέον εὑρισκομένου καὶ ἡγουμένου αὐτῆς διατελέσαντος σεπτοῦ γέροντος, πέραν τῆς ἐκπληρώσεως ἑνὸς ὀφλήματος, ἂς ἀποτελέσῃ διὰ τοὺς ἀναγνώστας καὶ μίαν ἀφορμὴν δι᾽ ἀναθεώρησιν τῆς πνευματικῆς πορείας μὲ παράδειγμα τὸν ἐν ἱεράρχαις ὁσιακῶς βιώσαντα Γερμανόν, κείμενον νῦν εἰς τὴν πατρῴαν γῆν τοῦ Μακροχωρίου».

Μετά τον πρόλογο ακολουθεί βιογραφικό σημείωμα του μακαριστού Ιεράρχου, το οποίο συνέγραψε ο αδελφός της Ι.Μ. Χάλκης, αρχιμανδρίτης Καισάριος Χρόνης. Στις σελίδες του Ημερολογίου ο αναγνώστης μπορεί να βρει και φωτογραφίες του μακαριστού Θεοδωρουπόλεως Γερμανού από την παιδική ηλικία μέχρι τα τέλη του βίου του. Αρχειακό φωτογραφικό υλικό παραχώρησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, Στέφανος, και ο επίκουρος καθηγητής του Δ.Π.Θ., Πασχάλης Βαλσαμίδης. Η εκδοτική παραγωγή έγινε από τις εκδόσεις ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε . Στον ηγούμενο και στην αδελφότητα της Ι. Μονής Χάλκης αξίζει έπαινος για την αφιέρωση του Ημερολογίου στον αλήστου μνήμης Ιεράρχη, ο οποίος, σύμφωνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, «υπήρξε μια αθόρυβος και κατά πάντα αγιοπνευματική παρουσία εντός του μαρτυρικού Φαναρίου». 
Ο Θεός να αναπαύει εν ειρήνη τον μακαριστό Γερμανό. Η μνήμη του να είναι αιωνία και η βιοτή του παράδειγμα προς μίμηση για όλους, Ιεράρχες, κληρικούς και λαϊκούς.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ