10.2 C
Athens
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

Η Επέτειος του 1940 στον Προφήτη Ηλία Νόργουντ Νοτίου ΑυστραλίαςΚοινότητα Προφήτη Ἠλία Νόργουντ Νοτίου Αὐστραλίας

Μέ πατριωτικό ἐνθουσιασμό, γιορτάσαμε τήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στήν Κοινότητα-Ἐνορία τοῦ Προφήτη Ἠλία. 
Γύρω στούς ἑκατό μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ Γυμνασίου τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας μας, συνοδευόμενα ὑπό τοῦ διδασκαλικοῦ προσωπικοῦ εἰσῆλθαν στοιχηδόν στόν Ἱερό Ναό. Τά παιδιά, ντυμένα μέ τήν ἡρωϊκή φουστανέλλα καί τίς στολές Ἀμαλίας, ἐπρόσθεσαν ἔτι περισσοτέραν λαμπρότητα στό ἤδη λαμπρό καί σημαιοστολισμένο περιβάλλον, τόσο τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ προαυλίου, ὅσο καί τῆς αἰθούσης τοῦ Κοινοτικοῦ μας Κέντρου.
Τήν Δοξολογία παρηκολούθησαν, ὁ ἀξιότιμος κ. Vincent Tartzia, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ἐκπροσωπώντας τόν Πρωθυπουργό Νοτίου Αὐστραλίας ἀξιότιμον κ. Steven Marshal MP, ὁ Ἐντιμότατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στήν Ἀδελαϊδα, κ. Ἀνδρέας-Κωνσταντῖνος Γκούρας, ἡ ἀξιότιμος Κωνσταντίνα Βονάρου MLC καί ἡ ἀξιότιμος Εἰρήνη Πνευματικοῦ MLC, ἐκ δύο διαφορετικῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης, ὁ Dr. Valdis Tomanis ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδρου τοῦ Πολυπολιτιστικοῦ Γραφείου Ἐθνικοτήτων Νοτίου Αὐστραλίας, κ. Norman Schuler, ὁ ἀξιότιμος Ἄρχων Ἔκδικος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, κ. Ἰωάννης Κιοσόγλου καί ἡ κ. Κιοσόγλου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινὀτητος-Ἐνορίας μας, κ. Ἀνδρέας Κεφαλιανός, ὁ συντονιστής τῶν σχολείων μας κ. Ἀχιλλέας Μόριας, καθώς καί ὁ Διευθυντής τῶν σχολείων μας.

Ὁ Πατήρ Σταῦρος Ψαρομμάτης, καλωσόρισε τούς πάντες καί τούς κάλεσε νά παρακολουθήσουν τήν ὑπέροχη παρέλαση στόν αὔλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, μέ τούς λεβεντόκορμους σημαιοφόρους καί ὅλα τά γυμνασιόπαιδα μπροστά καί τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ ν’ἀκολουθοῦν στοιχηδόν. Ἡ θαυμάσια παρέλαση μέ ἄριστο στρατιωτικό βηματισμό, σύμφωνο μέ τήν κρούση τοῦ ἐμβατηρίου «Μακεδονία ξακουστή τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα», σκόρπισαν τήν συγκίνηση στίς ἑκατοντάδες γονέων καί προπαντός παππούδων καί γιαγιάδων πού παρευρέθησαν.
Στήν συνέχεια, πάνω ἀπό 400 ἄτομα γέμισαν τήν αἴθουσα τοῦ Κέντρου μας ὅπου μαζί μέ τό πλούσιο φαγητό, ἀπήλαυσαν τό ὑπέροχο πατριωτικό πρόγραμμα τῶν σχολείων μας. Δέν βρίσκουμε λόγια, νά εὐχαριστήσουμε τό διδασκαλικό προσωπικό, μαθητές καί μαθήτριες, γονεῖς, ἀλλά καί ὅλους αὐτούς πού βοήθησαν στήν προετοιμασία αὐτοῦ τοῦ ὅντος ὑπέροχου προγράμματος, ὕμνων, τραγουδιῶν, ποιημάτων, ὁμιλιῶν καί προπαντός τῶν λεβέντικων ἑλληνικῶν χορῶν.
Ὁ ἀξιότιμος Πρωθυπουργός κ. Steven Marshal ὁ ὁποῖος μόλις καί ἐπέστρεψε ἀπό τό πρωθυπουργικό του ταξίδι στήν Εὐρώπη, κατέφθασε ἀσθμαίνων ἀπό τό Ἀεροδρόμιο, ἀλλά στό τέλος τῆς γιορτῆς. Οἱ ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, ὡμίλησαν μέ τά καλλίτερα λόγια, ἐπαινόντας τό ἐθνικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται μέ προσοχή καί σοβαρότητα στήν Κοινότητα-Ἐνορία τοῦ Προφήτη Ἠλία καί ὑποσχέθηκαν νά βοηθήσουν στήν ἔναρξη καί ἀποπεράτωση τῆς νέας σχολικῆς μονάδος τῆς φιλοπροόδου Κοινότητός μας, ἡ ὁποία βρίσκεται πρός στιγμήν στήν διαπραγμάτευση ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ