16.7 C
Athens
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 Σεπτεμβρίου 2018)

Ο Πατριάρχης στον Άγιο Νικόλαο Τόπκαπι – φωτό: Yani KayakoparanΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 13ης Σεπτεμβρίου, ἐπεσκέφθη τόν Σοφολογιώτατον Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων κ. İsak Haleva καί συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τῇ ἑορτῇ «Roş Haşana», ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν, τήν Πέμπτην, 13ην Σεπτεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητρόπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις προέτρεψε καί τόν παριστάμενον Αἰδεσιμολ. π. Στυλιανόν Σκούταν νά χαιρετίσῃ τούς ἐκκλησιασθέντας ἐκ μέρους τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὁμογενείας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐξ Ἀμερικῆς. 
– Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Στυλιανόν Σκούταν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Παναγιώτας, ἐκ Σύδνεϋ. 
– Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἱεζεκιήλ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου. 
– Τόν Ἐξοχ. κ. Chris Cooter, Πρέσβυν τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ. 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κυριακόν Ἰορδάνου, Μάριον Σκανδάλην καί Νικόλαον Χατζηροῦσσον, Μέλη τοῦ Συνδέσμου Ὀρκωτῶν Λογιστῶν Κύπρου, ἐκ Λευκωσίας. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
– Τήν Εὐλαβ. Πρεσβυτέραν κ. Μάρθαν Ἀποστολίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Μάλαμας, εὐχαριστησάσας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου καί πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Οἰκονόμου Δημητρίου Ἀποστολίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας Χαλκηδόνος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀθανασίου Βαφειάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Τετάρτην, 12ην ἰδίου. 
– Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Wiesbaden Γερμανίας, τήν Πέμπτην, 13ην τ.μ.. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi», ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Mektep Meydan Galatasaray», ἐν ταῖς ἐν Tepebaşı ἐγκαταστάσεσι τοῦ εἰρημένου Μουσείου, αὐθημερόν.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ