15.6 C
Athens
Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (22-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουνίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς κοιμήσεώς του. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα καί τά χαρίσματα τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ὁποίου ἐτέλεσεν ἀκολούθως Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ εἰς τό ἐν Χαλκηδόνι Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησε μετά τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐν τῇ Πόλει μή Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων, εἰς τό ὑπ᾿ αὐτῶν παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Veysi Kaynak, ἐν τῷ ἐν Ataşehir Ἱδρύματι «Marev» τῶν ἐκ Mardin καταγομένων, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 22ας Ἰουνίου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον. 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Μάϊπαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Τσιούρνου, ἐξ Ἰωαννίνων. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Γεννάδιον Trukhanov, Δήμαρχον Ὀδησσοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Μπούμπουρα, Μεγαλοεπιχειρηματίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Πισκερᾶ, Δημοσιογράφου. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Yasuyuki Nemoto, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἰαπωνίᾳ Ἰνστιτούτου «IHM», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Damla Selin Tomru, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σμαράγδου Καραγιαννίδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωσήφ καί Ketrin Χαβούτσογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου, τήν Κυριακήν, 18ην Ἰουνίου. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους José Alfredo Araujo Velasquez καί Ζαφείρας Π. Σαμαντζῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου Yeşilköy, τό Σάββατον, 17ην Ἰουνίου. 
– Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Liana καί Saro Arşen Benglian, ἐν τῷ ἐν Ξηροκρήνῃ Ἀρμενικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν ἰδίαν ἡμέραν.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ