24.5 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Συνοδικότητα και Οικουμενικός Διάλογος στον 21ο αιώνα (Βίντεο)

Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η έκτη εκδήλωση του κύκλου «Καιρός του ποιήσαι» τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024. Ήταν η στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Συνοδικότητα και Οικουμενικός Διάλογος στον 21ο αιώνα», με ομιλητές τον Δρ. Christophe Chalamet (Αναπληρωτή Καθηγητή Θεολογίας, Πανεπιστήμιο Γενεύης, Ελβετία) και τον π. Δημήτριο Μπαθρέλλο (Επισκέπτη Αναπληρωτή Καθηγητή Θεολογίας, Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυρού, Βοστόνη, Η.Π.Α. & Επισκέπτη Καθηγητή, Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών, Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του Δ.Σ. Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου), ενώ τη συζήτηση συντόνισε Δρ. Δημήτρης Μόσχος (Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ, μέλος του Δ.Σ. Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου).

Μιλώντας πρώτος, ο Δρ. Κριστόφ Σαλαμέ τόνισε το γεγονός ότι όλες οι Εκκλησίες χαρακτηρίζονται από μορφές συνοδικότητας, και ότι η συνοδικότητα δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς οι Εκκλησίες περιέχουν μέσα τους πολύ διαφορετικές τάσεις συντηρητικές, ανανεωτικές κλπ. Υπογράμμισε το γεγονός ότι οι περισσότερες θρησκευτικές κοινότητες δεν έχουν επίγνωση της παγκόσμιας διάστασης του Χριστιανισμού και της ποικιλομορφίας που αυτή συνεπάγεται, διακατεχόμενες από ευρωκεντρισμό, ενώ συχνά η ίδια η Εκκλησία καταλήγει να αποτελεί υποκατάσταστο του Θεού, ως αντικείμενο της πίστης. Τόνισε ότι οι διάφορες Εκκλησίες έχουν πολλά να μάθουν η μία από την άλλη και ότι θα ήταν έπρεπε να προσπαθήσουν να εργαστούν όλες μαζί, σε πνεύμα πραγματικής «συν»-όδου, με σκοπό την επίτευξη της ενότητας.

Στη συνέχεια, ο π. Δημήτριος Μπαθρέλλος ανέλυσε τα χαρακτηριστικά της συνοδικότητας και την αναγωγή της στους αποστολικούς κανόνες, τονίζοντας ότι αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας διευκρινίσεις για τη σχέση ανάμεσα στη Σύνοδο και τον «πρώτο» και την ανάγκη της συναίνεσης σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο στο Ορθόδοξο όσο και στο Ρωμαιοκαθολικό μοντέλο και στην ανάγκη ισορροπίας μεταξύ πρωτείου και συνοδικότητας, καταλήγοντας στο ερώτημα για το αν είναι δυνατό σήμερα να υπάρξει κάποιου είδους παγκόσμια συνοδικότητα, τουλάχιστον σε ορισμένα επίπεδα της εκκλησιαστικής ζωής.

Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την ιστορική κατανόηση της συνοδικότητας και τον τρόπο που διδάσκεται η συνοδικότητα και ο οικουμενικός διάλογος, συχνά με στείρα επανάληψη μεσαιωνικών αντιλήψεων που είναι εντελώς παρωχημένες, ενώ διαπιστώθηκε και η ύπαρξη θεμάτων που παραμένουν ακανθώδη και οδυνηρά για όλες τις χριστιανικές ομολογίες.

Summary of Online Round Table

Prof. Dr. Christophe Chalamet & Rev. Dr. Dimitrios Bathrellos

SYNODALITY AND ECUMENICAL DIALOGUE IN THE 21st CENTURY

On Monday, May 13, 2024, the sixth online event of the series “Time for Action” took place. It was the round table on the theme “Synodality and Ecumenical Dialogue in the 21st century”. Speakers were Prof. Dr. Christophe Chalamet (Associate Professor of Theology, University of Geneva, Switzerland) and Rev. Dr. Demetrios Bathrellos (Visiting Professor of Dogmatic Theology, Holy Cross Orthodox School, Boston, MA; Visiting Professor, Institute of Orthodox Christian Studies, Cambridge, UK, Volos Academy BoD member). The discussion was moderated by Prof. Dr. Dimitrios Moschos (Professor of Church History, Faculty of Theology, University of Athens, Volos Academy BoD member).

Speaking first, Dr. Christophe Chalamet highlighted the fact that all Churches include some forms of synodality, and that synodality is not an easy task, as the Churches include within them very different trends, some of them conservative, some favouring renewal, etc. He underlined the fact that most religious communities are not aware of the global dimension of Christianity and the diversity that this global dimension implies, while a eurocentrism is obvious in a certain level; plus the fact that often people end up believing in the Church instead of believing in God. He emphasized that all the Christian denominations have a lot to learn from each other and that they should all try to work together, in a spirit of truly “going together”, in order to achieve unity.

Taking the ground, Rev. Dr. Dimitrios Bathrellos analyzed the characteristics of synodality and its origin in the Apostolic canons, stressing that synodality must be applied at local, regional and global level as well. He provided clarifications on the relationship between the Synod and the “First”, and the need for consensus in all important decisions. He referred to the problems experienced in both the Orthodox and the Roman Catholic Church and the need for a balance between primacy and synodality, concluding with the question of whether it is possible today to have some kind of universal synodality, at least in certain levels of church life.

In the discussion that followed, questions were raised about the historical understanding of synodality and the way in which synodality and ecumenical dialogue are taught, often just as a sterile repetition of medieval concepts that are totally obsolete today, while it was made clear that regarding synodality, there are issues that remain thorny and painful for all the Christian confessions.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ