24.5 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

The autonomous territory of the Orthodox Church of Finland is challenged

The Orthodox Church of Finland is an autonomous local Church belonging to the Ecumenical Patriarchate. It serves the faithful of the Orthodox Church living and staying in Finland, regardless of their nationality or mother tongue.

Russia’s invasion of Ukraine in February 2022 has brought tens of thousands of Ukrainians – including a large number of Orthodox Christians – to Finland. However, the ecclesiastical reality in Ukraine is divided, with two Orthodox Churches currently in the country: The Orthodox Church of Ukraine (OCU), led by Metropolitan Epiphany, which received an autocephaly from the Ecumenical Patriarchate in 2018, and the Ukrainian Orthodox Church (UOC), led by Metropolitan Onufry of Kyiv, which is part of the Moscow Patriarchate, represent two Orthodox ecclesiastical entities.

The Orthodox Church of Finland extends a cordial invitation to members of both churches to participate in the life of the parishes of the Orthodox Church of Finland. The Church has initiated a four-year project to facilitate the integration of individuals who have recently immigrated to Finland from Ukraine into both Finnish society and local Orthodox communities. The project is coordinated by the Church’s international diakonia and mission organization, Filantropia ry.

The Ukrainian Orthodox Church, led by Metropolitan Onufry of Kyiv, has established over 80 parishes in Western Europe since the onset of the invasion of Ukraine. The church has been actively seeking a foothold in Finland, addressing the pastoral needs of the Ukrainian community. Metropolitan Onufry has appointed Archimandrite Fotij as the official representative of his church in Finland.

Archbishop Leo emphasizes that Finland as a whole is an autonomous canonical territory of the Orthodox Church of Finland.

–The establishment of representations of other Orthodox Churches, canonically separate from our own local Church in our autonomous territory, is unacceptable and contrary to canonical praxis. I have reported this to Archimandrite Fotij and have instructed the parishes of my Diocese to refrain from any contact with him.

Archbishop Leo considers Archimandrite Fotij’s endeavors to be harmful in every way.

– The Orthodox Church of Finland is renowned in the Orthodox world for its multicultural and inclusive character. We intend to maintain this reputation. Any actions that undermine the unity of our Church will not serve the interests of Ukrainians or anyone else.

Further information: theological secretary Jelisei Heikkilä (jelisei.heikkila (@) ort.fi)

Автономна територія Фінляндської Православної Церкви під загрозою

Фінляндська Православна Церква є автономною помісною церквою, що належить до Вселенського Патріархату, яка служить усім вірянам Православної Церкви, що живуть і перебувають у Фінляндії, незалежно від їхньої національності чи рідної мови.

Внаслідок агресивної війни, розпочатої Росією в Україні в лютому 2022 року, до Фінляндії прибули десятки тисяч українців, серед яких велика кількість православних християн. Однак церковна реальність в Україні поки що розділена, і наразі в країні існують дві Православні Церкви: Православна Церква Україні, яка отримала автокефалію від Вселенського Патріархату у 2018 році, та Українська Православна Церква яка є частиною Московського Патріархату.

Фінляндська Православна Церква щиро вітає всіх українців приєднатися до життя парафій Фінляндської Православної Церкви. Церква розпочала чотирирічний проєкт, націлений на те, щоб всіляко допомогти інтеграції тих, хто прибув до Фінляндії з України, як у фінське суспільство, так і в місцеві православні парафіяльні спільноти. Проєкт координує міжнародна дияконічна та місіонерська організація Церкви “Філантропія” (Filantropia ry).

Церква під керівництвом Митрополита Онуфрія, яка з початку агресивної війни Росії відкрила понад 80 парафій у Західній Європі, активно намагається закріпитися у Фінляндії, мотивуючи це пастирськими потребами українців. Митрополит Онуфрій призначив архімандрита Фотія офіційним представником своєї Церкви у Фінляндії.

Архієпископ Гельсінський і всієї Фінляндії Лев підкреслює, що Фінляндія в цілому є автономною канонічною територією Фінляндської Православної Церкви.

  • Створення на нашій автономній території представництв інших Православних Церков, які канонічно не входять до складу нашої Помісної Церкви, є недопустимим і суперечить канонічному праву. Я повідомив про це архімандриту Фотію і дав доручення парафіям моєї єпархії утриматися від спілкування з ним.

Архієпископ Лев вважає діяльність архімандрита Фотія шкідливою з усіх боків.

  • Фінляндська Православна Церква відома у православному світі як справді мультикультурна та цілісна церква, і ми будемо продовжувати залишатися такою. Підрив єдності нашої Церкви не служить користі ні українцям, ні будь-кому іншому.

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до Єлісея Хейккіля, богословського секретаря (jelisei.heikkila (@) ort.fi)

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ