22.5 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2024

Ειδήσεις από την Μητρόπολη Πριγκηποννήσων (26 Δεκεμβρίου 2023)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ (1924-2024)

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, την μεσημβρίαν της σήμερον, 26ης Δεκεμβρίου, εγένετο δεκτός εις ιδιαιτέραν ακρόασιν υπό της Α.Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, προς τον οποίον προσέφερε το πρώτον αντίτυπον του άρτι εκδοθέντος υπό της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος επετειακού τόμου της 100ετηρίδος της κατ’ αυτόν Ι. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων (1924-2024).

Ο Πατριάρχης, μετ’ ευαρεσκείας εδέχθη τον περικαλλή τόμον και συνεχάρη εγκαρδίως τον εμπνευστήν αυτού Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων, εκφράσας την χαράν Του δια την εκκλησιαστικήν αυτήν έκδοσιν και ενώπιον της σεβασμίας εν τη Πόλει Ιεραρχίας του Θρόνου την οποίαν εδέχθη εν συνεχεία επί υποβολή σεβασμάτων επί τοις Χριστουγέννοις.

Εις τον εκ 380 σελίδων επετειακόν τόμον, μετά το σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα και τα εισαγωγικώς προλεγόμενα του Ποιμενάρχου, περιλαμβάνονται, εκτενής εργασία του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.Μελίτωνος, σκιαγραφούντος τους Οικουμενικούς Πατριάρχας Γρηγόριον Ζ’, ιδρύσαντα την Μητρόπολιν, και Βαρθολομαίον Α’, ευλογούντα την σημαντικήν επέτειον αυτής, και τους εννέα Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων, Αγαθάγγελον, Θωμάν, Δωρόθεον, Κωνσταντίνον, Αγάπιον, Καλλίνικον, Συμεών, Ιάκωβον και τον νύν Ποιμενάρχην ημών Δημήτριον, καθώς και μελέται των: Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Τσέτση, Δρος κ.Ακύλα Μήλλα, Καθηγητού κ. Εμμανουήλ Βαρβούνη, Μουσικολ. Δρος κ. Μιχαήλ Αναστασιάδη, Καθηγητού κ. Θανάση Σέμογλου, Συντηρητού Ι. Εικόνων κ. Βενιζέλου Γαβριλάκη, Μουσειολόγου κ. Κωνσταντίνου Στουπάθη, Δρος κ. Αποστόλου Πορίδη και τεσσάρων συνεργατών του Ποιμενάρχου εν τη Κοινοτική διοικήσει.

Τον τόμον κατακλείουν εικονογραφικαί μνήμαι.

Εκ της Ι. Μητροπόλεως,

26 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, την Δευτέραν, 18ην Δεκεμβρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος εις τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν του Φαναρίου κατά την τελεσθείσαν Θ.Λειτουργίαν, χοροστατούσης, μετά συγκινήσεως και βαθείας προς Θεόν ευχαριστίας, της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εξ αφορμής της συμπληρώσεως πεντηκονταετίας από της εκλογής αυτού εις Μητροπολίτην του Θρόνου υπό τον τίτλον Φιλαδελφείας (18 Δεκεμβρίου 1973).

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, επ’ ευκαιρία της ευχαριστιακής ημέρας, εμνήσθη και της προσωπικής του συμπροσευχής κατά την μεγάλην εορτήν των Χριστουγέννων του έτους 1973,καθ’ ήν ετελέσθη η εις Αρχιερέα χειροτονία της Α.Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, υπό του προκατόχου Του αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου και των μελών της περί Αυτόν Συνόδου, απάντων προπεμφθέντων πλέον εις την αιωνιότητα, εξ ού και ο Πατριάρχης, μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ετέλεσε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως αυτών μετά Αγίων και Δικαίων.

Εξάλλου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας,

– Την 6ην Δεκεμβρίου, Τετάρτην, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων του Θαυματουργού, προέστη της Θ.Λειτουργίας εις τον πανηγυρίσαντα Ι. Ναόν της νήσου Χάλκης της Επαρχίας αυτού, παρισταμένων πολλών προσκυνητών εκ των νήσων και του εξωτερικού, της Θ.Λειτουργίας μαγνητοσκοπηθείσης και μεταδοθείσης απο του τηλεοπτικού δικτύου 4Ε, ευγενεί φροντίδι των ευλαβών Θεσσαλονικέων αδελφών κυρίων Αντωνίου και Μιχαήλ Πετροπούλου, την 13ην Δεκεμβρίου.

– Την Κυριακήν των Προπατόρων, 17ην Δεκεμβρίου, προέστη της Θ. Λειτουργίας εις τον Καθεδρικόν Ι. Ναόν της Παναγίας της Ελεούσης Πριγκήπου, τελέσας κατ’ αυτήν και το 40νθήμερον μνημόσυνον του πεφιλημένου εις αυτόν, μακαριστού επιφανούς Καθηγητού Ιατρικής  Σταύρου Μπαλογιάννη, και

-Την μεσημβρία της 19ης Δεκεμβρίου, επεσκέφθη εορτίως εις  την έδραν του, τον Σεβ. Συροκαθολικόν Γεν. Πρωτοσύγκελλον Τουρκίας κ.Orhan Çamlı, συνοδευόμενος υπό  του Διακόνου της Μητροπόλεως κ. Βασιλείου Καρατζίκου. Ο Σεβ.  Ποιμενάρχης μας εγένετο δεκτός μετά πολλής εγκαρδιότητος, παρεκάθησε δε και εις το προς τιμήν αυτού παρατεθέν γεύμα, και

– Την Κυριακήν, 10ην Δεκεμβρίου, ετέλεσε την Νεκρώσιμον Ακολουθίαν του αιφνιδίως θανόντος μ. Γεωργίου Γκιουλέρ, εκ των δραστηρίων Εκκλησιαστικών Επιτρόπων της Κοινότητος Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της νήσου Αντιγόνης, εν τω Ι. Νεκροταφειακώ Ναώ της Θ. Μεταμορφώσεως Σισλή, ομιλήσας καταλλήλως εις το υπερπληρώσαν τον Ναόν και τον περίβολον αυτού εκκλησίασμα.

– Και προς ενημέρωσιν γνωρίζεται, ότι την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 17 ιδίου, την εσπέρα, το τηλεοπτικό δίκτυο ΕΡΤ ΝΕWS και ΕΡΤ1 αντιστοίχως, μετέδωσαν την περί των Πριγκηποννήσων εκπομπήν της δημοσιογράφου κας Σοφίας Παπαϊωάννου, εις την οποίαν συμμετείχε και ο Ποιμενάρχης μας.

Εκ Πριγκήπου, 19 Δεκεμβρίου 2023

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ