22.5 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2024

Η ιστορία της Κοινότητας Βλάγκας από την Μαρία Σεραφειμίδου

τοῦ Ἱερολ. Διακόνου π. Δανιήλ Ζαφείρη

Προσφάτως ὑπεστηρίχθη εἰς τό πλαίσιον τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος «Παρευξείνιος Χῶρος καί Ἑλληνισμός» τοῦ τμήματος «Γλῶσσας, Φιλολογίας καί Πολιτισμοῦ Παρευξεινίων Χωρῶν» τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης ἡ, ὑπό τῆς Ἐλλογιμωτάτης κυρίας Μαρίας Σεραφειμίδου, ἐργασία μέ τίτλον: «Ἱστορική μελέτη τῆς Ἑλληνορθόδοξης κοινότητας Βλάγκας ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα ἕως σήμερα», μέ ἐπιβλέποντα Καθηγητήν τόν κύριον Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν τοῦ Τμήματος.

Ὁ κύριος Βαλσαμίδης, καταγόμενος ἀπό τήν κοινότητα Θεραπείων Κωνσταντινουπόλεως, ἔχειν ἐπιδείξη πλούσιον ἐρευνητικόν ἔργον ἐπί ἐκκλησιαστικῶν καί κοινοτικῶν ζητημάτων καί πολλάκις ἔχει ὑποστηρίξη τήν ἐκπόνησιν τοιούτου εἴδους πρωτοτύπων ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ὡς σκοπόν τήν διαφύλαξιν τοῦ Ρωμαίϊκου Πολιτισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως.

Βασικόν ὑλικόν ἐπεξεργασίας τῆς ἐργασίας ἀπετέλεσεν εἷς φάκελος, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει στοιχεῖα, τά ὁποῖα εἶχε συγκεντώση ὁ ἴδιος ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πέργης Εὐάγγελος Γαλάνης, λόγῳ τοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς ἀγάπης του διά τόν τόπον τῶν παιδικῶν του χρόνων. Τά στοιχεῖα αὐτά ἐδόθησαν εἰς τόν Μητροπολίτην Σηλυβρίας κύριον Μάξιμον, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἠξιοποιήθησαν εἰς τήν ὡς ἄνω εἰρημένην ἐργασίαν. Διά τήν ὁλοκλήρωσίν της ἐμελετήθησαν ἐπίσης ἄρθρα τῆς ἐποχῆς, ἐφημερίδαι, περιοδικά, ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος καί πλουσία βιβλιογραφία.

Τό παρόν πόνημα, ἀποτελεῖται ἀπό τέσσαρα κεφάλαια, εἰς τά ὁποῖα ἀναφέρονται ἱστορικά καί κοινοτητά ζητήματα τῆς Βλάγκας, καταγράφονται τά θρησκευτικά μνημεῖα καί οἱ ἱεροί ναοί αὐτῆς, ἡ φιλανθρωπική καί φιλεκπαιδευτική δραστηριότης τῶν μελῶν της καί τέλος τά ἐκπαιδευτικά της ἱδρύματα.

Ἡ Κοινότης τῆς Βλάγκας, μία ἱστορική κοινότης τῆς Πόλεως ἔχει μεγάλην καί σημαντικήν ἱστορίαν, ἡ ὁποία συνεχίζεται μέχρι καί σήμερον. Ἡ ἐργασία τῆς κυρίας Σεραφειμίδου ἀναδεικνύει τάς ποικίλας διαστάσεις καί ἀποχρώσεις της καί εἶναι μία ἀξιόλογη προσπάθεια καταγραφῆς τῆς μέχρι τώρα πορείας τῆς κοινότητος. Εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας νά ἰδῇ τό φῶς τῆς δημοσιότητος καί νά ἀποτελέσῃ πολύτιμον παρακαταθήκην διά τάς ἐπερχομένας γενεάς.  

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ