10.9 C
Athens
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίου Μηνά Υψωμαθείων

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, επί τη ιερά μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου, χοροστάτησε την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου, στον Μ. Εσπερινό που τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Υψωμαθείων, όπου τον υποδέχθηκε ο Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Περιφέρειας Υψωμαθείων Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.

Συμπροσευχήθηκαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος και Πισιδίας κ. Ιώβ.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Μετά τον Μ. Εσπερινό, ο Παναγιώτατος μίλησε προς το εκκλησίασμα και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις ιεραποδημίες που πραγματοποίησε κατά τους δύο τελευταίους μήνες στην Ηλεία, τη Φιλλανδία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, το Βατικανό, την Αθήνα, την Ισπανία, το Μονακό, καθώς και στη συμμετοχή του πρόσφατα σε δύο σημαντικές διεθνείς συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι.

«Είναι απερίγραπτες οι συγκινητικές εκδηλώσεις σεβασμού και αγάπης προς το ταπεινό πρόσωπό μας και προς τους συνοδούς μας, παντού όπου μεταβαίνουμε, κομιστές της στοργής, της ευλογίας και του διαρκούς ποιμαντικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Και διαπιστώνουμε εκ των υστέρων με ικανοποίησι ότι ορθώς αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε εφέτος τόσες πολλές επίσημες Πατριαρχικές επισκέψεις και δη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είναι μία ζωντανή και απτή παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την παγκόσμιον κονίστραν, μία μαρτυρία προς τους εκτός των πνευματικών κεφαλαίων, τα οποία αυτό ενσαρκώνει και εκφράζει επί αιώνας, αλλά είναι και ένας εμπλουτισμός του ιδίου του Πατριαρχείου η επικοινωνία του με τας ανά την οικουμένην θεοσώστους επαρχίας αυτού, καθώς και με τας άλλας κατά τόπους αυτοκεφάλους και αυτονόμους Εκκλησίας και τα βιώματά των, αλλά και με διαφόρους διαχριστιανικούς οργανισμούς και διαθρησκειακούς φορείς, έτσι, ώστε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αληθής αντίδοσις αγάπης και πνευματικής ωφελείας μεταξύ των. Δόξα τω Θεώ και διά την μεγάλην και πλουσιοπάροχον αυτήν ευλογίαν Του!».

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης ανέφερε:

«Απόψε τελέσαμε εδώ στα Υψωμαθειά τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής και αύριο θα πανηγυρίσουμε στο Μπαλίνο, μαζί με τα εγκαίνια του εκεί ανακαινισθέντος ναού και του επ᾽ ονόματι του Αγίου Μηνά αγιάσματός του, την ιερά μνήμη του Μεγαλομάρτυρος, εξόχως εμείς οι Χριστιανοί της Πόλεως που τιμούμε κατά τρόπον ιδιαίτερον τους μάρτυρες και τα μαρτύριά των “διά του Χριστού την πίστι την αγία”. Και τα μαρτύρια είναι δύο ειδών: μαρτύρια αίματος και μαρτύρια συνειδήσεως, αναίμακτα μεν αυτά, αλλ᾽ εξ ίσου επίπονα. Όπως είναι αναίμακτος και η θυσία της Θείας Ευχαριστίας, η “λογική λατρεία”, η οποία προσφέρεται, πλην άλλων, και υπέρ των εν πίστει τελειωθέντων και αναπαυομένων Μαρτύρων της εν Χριστώ πίστεως.

Τοιούτων μαρτύρων και ομολογητών γέμει το πάνθεον  και το εορτολόγιον της Εκκλησίας μας, εμείς δε “οι ζώντες οι περιλειπόμενοι”, αντλούμε δίδαγμα και παράδειγμα εξ αυτών, αλλά συγχρόνως και θάρρος και αγωνιστικήν διάθεσιν, καθ᾽ ότι βλέπουμε ότι “ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλλουσαν δόξαν αποκαλυφθήναι εις ημάς” (Ρωμ. η´, 18).

Εξ άλλου, η ιερά μορφή του Μεγαλομάρτυρος Μηνά και των συνεορταζομένων αυτώ Βίκτωρος και Βικεντίου των μαρτύρων και Θεοδώρου Στουδίτου του Ομολογητού υπομιμνήσκουν εις όλους μας το ιερόν χρέος που έχουμε να δίδουμε παντού και πάντοτε μαρτυρία και ομολογία της εν ημίν πίστεως και ελπίδος, χωρίς να εντρεπώμεθα και χωρίς να δειλιώμεν, αλλά πειθαρχούντες “Θεώ μάλλον ή ανθρώποις”, με παρρησία, με καλή διάθεσι προς όλους, το εξ ημών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες, και καυχώμενοι εν Κυρίω δι᾽ ό,τι είμεθα και δι᾽ όσα πιστεύουμε και αντιπροσωπεύουμε».

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

Ὁμιλία τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χοροστασίαν τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ὑψωμαθείων (10 Νοεμβρίου 2023)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σηλυβρίας κύριε Μάξιμε, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενε τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων,

Εὐλαβέστατοι Πατέρες,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ καλλίνικος μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Μηνᾶς ὁ Θαυματουργός ὡδήγησε ἀπόψε τά βήματά μας γιά πολλοστή φορά στά ἀγαπητά μας Ὑψωμαθειά, γιά νά τόν προσκυνή-σουμε, γιά νά εὐλογήσουμε ἐσᾶς τούς ἀγαπητούς μας Χριστιανούς καί, ἀκόμη, γιά νά μοιρασθοῦμε μαζί σας τή χαρά καί τίς ἐμπειρίες μας ἀπό τίς ἱεραποδημίες πού πραγματοποι-ήσαμε κατά τούς τελευταίους δύο μῆνες στήν Ἠλεία, τή Φιλλανδία, τήν Ἐσθονία, τήν Οὑγγαρία, τό Βατικανό, τήν Ἀθήνα, τήν Ἱσπανία, τό Μονακό καί πρόσφατα τή συμμετοχή μας σέ δύο σημαντικές διεθνεῖς συναντήσεις στό Ἄμπου Ντάμπι, στά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα.

Εἶναι ἀπερίγραπτες οἱ συγκινητικές ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί ἀγάπης πρός τό ταπεινό πρόσωπό μας καί πρός τούς συνοδούς μας, παντοῦ ὅπου μεταβαίνουμε, κομιστές τῆς στοργῆς, τῆς εὐλογίας καί τοῦ διαρκοῦς ποιμαντικοῦ καί ἀνθρωπιστικοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Καί διαπιστώνουμε ἐκ τῶν ὑστέρων μέ ἱκανοποίησι ὅτι ὀρθῶς ἀποφασίσαμε νά πραγματοποιήσουμε ἐφέτος τόσες πολλές ἐπίσημες Πατριαρχικές ἐπισκέψεις, καί δή σέ τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Εἶναι μία ζωντανή καί ἁπτή παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν παγκόσμιον κονίστραν, μία μαρτυρία πρός τούς ἐκτός τῶν πνευματικῶν κεφαλαίων, τά ὁποῖα αὐτό ἐνσαρκώνει καί ἐκφράζει ἐπί αἰῶνας, ἀλλά εἶναι καί ἕνας ἐμπλουτισμός τοῦ ἰδίου τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐπικοινωνία του μέ τάς ἀνά τήν οἰκουμένην θεοσώστους ἐπαρχίας αὐτοῦ, καθώς καί μέ τάς ἄλλας κατά τόπους αὐτοκεφάλους καί αὐτονόμους Ἐκκλησίας καί τά βιώματά των, ἀλλά καί μέ διαφόρους διαχριστιανικούς ὀργανισμούς καί διαθρησκειακούς φορεῖς, ἔτσι, ὥστε μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὑπάρχει ἀληθής ἀντίδοσις ἀγάπης καί πνευματικῆς ὠφελείας μεταξύ των. Δόξα τῷ Θεῷ καί διά τήν μεγάλην καί πλουσιοπάροχον αὐτήν εὐλογίαν Του!

Προσφιλέστατα τέκνα,

Ἀπόψε τελέσαμε ἐδῶ στά Ὑψωμαθειά τόν πανηγυρικό ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς καί αὔριο θά πανηγυρίσουμε στό Μπαλῖνο, μαζί μέ τά ἐγκαίνια τοῦ ἐκεῖ ἀνακαινισθέντος ναοῦ καί τοῦ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ ἁγιάσματός του, τήν ἱερά μνήμη τοῦ Μεγαλομάρτυρος, ἐξόχως ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί τῆς Πόλεως πού τιμοῦμε κατά τρόπον ἰδιαίτερον τούς μάρτυρες καί τά μαρτύριά των «διά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστι τήν ᾁγία». Καί τά μαρτύρια εἶναι δύο εἰδῶν: μαρτύρια αἵματος καί μαρτύρια συνειδήσεως, ἀναίμακτα μέν αὐτά, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου ἐπίπονα. Ὅπως εἶναι ἀναίμακτος καί ἡ θυσία τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ «λογική λατρεία», ἡ ὁποία προσφέρεται, πλήν ἄλλων, καί ὑπέρ τῶν ἐν πίστει τελειωθέντων καί ἀναπαυομένων Μαρτύρων τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως.

Τοιούτων μαρτύρων καί ὁμολογητῶν γέμει τό πάνθεον  καί τό ἑορτολόγιον τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐμεῖς δέ «οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι», ἀντλοῦμε δίδαγμα καί παράδειγμα ἐξ αὐτῶν, ἀλλά συγχρόνως καί θάρρος καί ἀγωνιστικήν διάθεσιν, καθ᾽ ὅτι βλέπουμε ὅτι «οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς» (Ρωμ. η´, 18).

Ἐξ ἄλλου, ἡ ἱερά μορφή τοῦ Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ καί τῶν συνεορταζομένων αὐτῷ Βίκτωρος καί Βικεντίου τῶν μαρτύρων καί Θεοδώρου Στουδίτου τοῦ Ὁμολογητοῦ ὑπομιμνή-σκουν εἰς ὅλους μας τό ἱερόν χρέος πού ἔχουμε νά δίδουμε παντοῦ καί πάντοτε μαρτυρία καί ὁμολογία τῆς ἐν ἡμῖν πίστεως καί ἐλπίδος, χωρίς νά ἐντρεπώμεθα καί χωρίς νά δειλιῶμεν, ἀλλά πειθαρχοῦντες «Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις», μέ παρρησία, μέ καλή διάθεσι πρός ὅλους, τό ἐξ ἡμῶν μετά πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες, καί καυχώμενοι ἐν Κυρίῳ δι᾽ ὅ,τι εἴμεθα καί δι᾽ ὅσα πιστεύουμε καί ἀντιπροσωπεύουμε.

Ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν σκέψεων αὐτῶν, αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη νά συγχαροῦμε καί να εὐχαριστήσουμε πατρικῶς ὅλους τούς ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ περιβόλῳ κοπιῶντας καί προσφέροντας τήν πολύτιμη συμβολή τους στό κοινοτικό σύνολο. Ἰδιαιτέρως ἐκφράζομεν τήν εὐαρέσκειάν μας πρός τόν Ἱερώτατον ἀντιπρό-σωπόν μας ἐνταῦθα ἅγιον Σηλυβρίας διά τό λαμπρόν ἔργον τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ. Εὐλογοῦμε δέ ἀπό καρδιᾶς τήν ἐνταῦθα σεμνή διακονία τοῦ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ π. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδη καί συγχαίρουμε τήν νέα ἔντιμη Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καί ὅλους τούς καλούς καί προθύμους συνεργάτες τους, διότι ὅλοι μαζί, ὡς πραγματικοί ἀκρῖτες, ἀγωνίζονται ἐπί τῶν ἱερῶν τούτων πνευματικῶν ἐπάλξεων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους. Εἴθε νά ἐνισχύῃ αὐτούς ὁ Κύριος στό τίμιο ἔργο τους καί εἴθε νά ἔχουμε ὅλοι τήν πρός Θεόν ὑπέρ ἡμῶν μεσιτείαν τοῦ Ἁγίου καί θαυματουργοῦ Μηνᾶ, διότι «πολύ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνερ-γουμένη»!

Πρός ὅλους δέ ὑμᾶς τούς παρόντας εὐχόμεθα εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τόν ἐπερχόμενον χειμῶνα! Χρόνια πολλά!

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ