16.5 C
Athens
Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Ο Ουκρανός καθηγητής Viktor Yelenskyy για τις εκκλησιαστικές εξελίξεις στην Ουκρανία

Δημοσιεύουμε, στη συνέχεια, στα αγγλικά και στα γαλλικά. απαντητική επιστολή του Ουκρανού καθηγητή Viktor Yelenskyy προς τον Γερμανό καθηγητή Thomas Bremer, ο οποίος έχει επανειλημμένα επικρίνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την παραχώρηση του Τόμου στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Letter to Dr. Thomas Bremer, Professor em., University of Münster

Dear Professor Doctor Thomas Bremer,

With some delay, but in a substantive way, I have read your analysis of the “Conclusion of the religious examination of the Statute on the governance of the Ukrainian Orthodox Church on the existence of ecclesiastical and canonical ties”.

As I have a honor to know you personally, consider you to be a friend of Ukraine, a scholar whose books and surveys are well known,  and given the fact that I signed the order approving the ‘Conclusion of the religious examination of the Statute on the Governance of the Ukrainian Orthodox Church for the presence of ecclesiastical and canonical ties with Moscow Patriarchate’ (hereinafter – the Conclusion), I would like to express some of my thoughts on this matter.

First of all, it seems to me that your comments on the methodological problems of the Conclusion are based on misconception of the examination`s purpose and nature. The examination is not intended to determine the possibility/impossibility of the functioning of the Ukrainian Orthodox Church (hereinafter – the UOC). Similarly, the experts did not and could not set themselves the task of formulating a particular form of existence for the UOC. And certainly the status of the UOC in the Fullness of Orthodoxy, namely, “unregulated”, “semi-independent”, in the “grey zone”, etc., is not a problem for the state body that, according to the Law, ensures the religious examination. What the experts were supposed to investigate as part of this examination was the presence/absence of a connection between the UOC and the Russian Orthodox Church. And it is not about the mystical bond, the unity in dogma and Eucharistic communion that binds all Local Churches in the bowels of the one, holy, catholic, apostolic Church, but only the canonical connection. That is, the connection that is based on the norms and rules of thumb the internal Churchs’ arrangement.

You are mistaken if you think that the expert group is a State entity. The group composed of scholars of religion who have relevant competences, academic titles and scientific degrees, and appropriate scientific contribution on the subject of examination. Such scholars normally are invited by the State body on religious affairs to analyze a particular issue, institution or phenomenon. The state body of religious affairs regularly provides for a significant number of examinations, each time involving experts in a particular domain of religious studies. Usually, they are not governmental officials and civil servants. Naturally, the State Service of Ukraine for Ethnic Affairs and Freedom of Conscience takes into account the conclusions reached by the experts and relies on their knowledge and competences.

You do not question the need for an expert examination and rightly note that “there are obviously doubts about the status of the UOC which can be understood in the context of the war Russia launched against Ukraine“. Since the beginning of the war, which Russia unleashed back in February 2014, the UOC has given ample grounds for such doubts. Both regarding its status and its civil position. Moreover, a very specific pacifism, in which appeals to end the war were addressed exclusively to Kyiv, not Moscow, calls to disrupt the process of military mobilization, refusal to honour Ukrainian soldiers while almost simultaneously legitimising guerrilla gang`s parades, the consecration of Russian weapons of mass destruction, and so on – all this and much more was not the handywork of a handful of collaborators, but of the Church hierarchy, the top officials of the UOC.

The Council of the UOC on May 27, 2022 which removed all references to the Russian Church and the Moscow Patriarchate from the Church’s Statute, was welcomed by society and observers. Including, among others, some of the experts who prepared the examination we are currently discussing. But the enthusiasm faded rather quickly. The behaviour of the hierarchy remained unchanged; some of its representatives directly stated that the changes adopted by the Council “do not change anything“, the Orthodox Church of Ukraine (OCU) continued to be proclaimed the main enemy of the UOC, and the very Ukrainian authorities were to blame for the Russian invasion (although, as the members of the Synod of the UOC sensibly stressed, the previous Ukrainian government). In other words, doubts concerning of the status of the UOC seemed quite clear. And such doubts were raised not only by broad sections of the public and the state officials but also within the Church. You certainly know that growing number of the UOC’s priests have been asked the leadership about the status of their Church and urged hierarchies to break ties with Moscow.

Therefore, returning to the methodology, the experts do not deny the right of the UOC to exist “… according to previously unknown rules and procedures, whatever they might mean in theological terms“. They, as well as the faithful and clergy of the UOC, are interested in whether these frameworks and procedures keep this Church within the Russian Orthodox Church or whether the former has ceased to be part of the latter.

And here is another methodological problem on which I have to express disagreement with you. You wrote that “… the Commission is not a body entitled to apply canon law …”, “… it is not the task of the REC to judge whether that is in accordance with canon law, and to draw any consequences from that“. But religious studies, as a scientific discipline that study, among other issues, religious institutions, simply cannot help but refer in its analysis of the status of a particular ecclesial unit to the norms according to which this unit functions in the Church’s plentitude, that is, to the canon law. The secular state is not guided by these norms, but it would be problematic to describe the nature of the relationship that exists between two religious institutions without recourse to the internal guidelines of these institutions.

As for the assessment of the facts by the expert group, you consider it biased on the basis that the experts cite a letter in which Ecumenical Patriarch Bartholomew assesses the status of Metropolitan Onufriy not as the canonical Metropolitan of Kyiv, but as a hierarch of the Russian Church based in Ukrainian capital. However, the experts do not draw any other conclusion from this than that the Ecumenical Patriarch recognises the UOC as part of the Russian Orthodox Church, whose jurisdiction over Ukraine Constantinople does not recognise. The expert group could have been accused of bias, incompetence etc. for not presenting an alternative point of view. At the same time the experts honestly noted that they could not find documents, statements, or judgements of the Primates of other Local Orthodox Churches that would disagree with the position of Patriarch Bartholomew on this particular issue and recognise the UOC as an independent Church. Such documents and statements are unknown to me and, judging by your analysis of the Conclusion, to you as well.

As for the “… there is no consensus in world Orthodoxy about how to gain autocephaly“, which you wrote about, it is hard to disagree with this. But this is very distantly related to the issue we are discussing. After all, the UOC did not proclaim autocephaly unilaterally (as has happened many times in Church history), nor did it receive such status from the Ecumenical Patriarchate (as most Local Churches did), nor did it receive it from a Kyriarchal church (such as the Orthodox Church of America).

Now let’s move on to the actions that, in your opinion, the experts underestimated. You admit that they did not ignore the decision of the Council of May 27, 2022 on the issue of holy chrism producing and the decision to open parishes abroad, but they do not consider this as a sign of an independent church. I have to agree with them. The privilege of producing chrism was recognised for the Metropolitan of Kyiv in pre-Moscow times and was confirmed by the Local Council of the Russian Church in 1917-1918. This privilege does not point to independence buti rather to the honorary status of the Metropolitan of Kyiv which was historically recognised within the Russian Church in one way or another. I also have to agree with the experts about the opening of parishes abroad. This in no way underscores the independence of the UOC. In some places such an opening takes place with the support of the Russian Church and does not raise any objections from the Moscow Patriarchate which understands that Ukrainians refugees fleeing from Russian invasion in Europe may simply throw the Russian ‘spiritual professionals’ out of the church’s building.

If we continue to talk about actions, then in 2023, that is, after the signing of the Conclusion, the UOC did not do much to refute the results of examinations. Take, for example, the re-subordination of the dioceses of Crimea and Donbas directly to Moscow. This is what the leadership of a structure usually has the right to do in relation to its components. And if the hierarchy of the UOC believes otherwise, it had every opportunity to proclaim different stance. But it did not do so, to the deep disappointment of its clergy and faithful.

Now for the documents that could shed light on the issue of dependence/independence of the UOC from the ROC. And here it is difficult for me to agree with your comments about the irrelevance in this case of documents “… written when the UOC did not claim to be independent from the ROC“. Firstly, the UOC claimed its independence long before the local council of May 27, 2022. On this basis, in particular, the church leadership refused and continues to refuse to comply with Law No. 2662-VIII (2018) on changing the name of religious organisations whose governing centre is located in the aggressor country. Secondly, the experts simply could not ignore the “Letter of Alexy II, by the grace of God, Patriarch of Moscow and All Russia to Metropolitan Filaret of Kyiv and All Ukraine” of October 27, 1990. After all, the current Statute on the Governance of the Ukrainian Orthodox Church directly refers to it.

At the same time, perhaps the most serious objection you have is the Expert Group’s consideration of the status given to the UOC by the documents of the Russian Church. You rightly argue that “… no ROC document can prove anything in connection with the UOC …” and that “… to rely on any documents, statutes, and other sources from Russia and from the ROC is highly problematic, as this way a Russian organization can influence Ukrainian political and administrative decisions“. This is true, but if, for example, the bishops of the UOC do not consider themselves members of the ROC’s bishops corps, and the latter insists on the opposite, why don’t the bishops of the UOC declare that they are not part of the Russian Church’s episcopate? Why don’t they consider it normal that an organisation to which they do not belong officially lists them as its functionaries? Every comparison is limitig but let me give you a simple instance that we both do understand. For a long time, both you and I were members of the International Scientific Council of the quite reputable academic religious studies journal that has been published in Moscow. After the outbreak of the war unleashed by Russia against Ukraine, both you and I informed the editorial board that we recall our names from the above-mentioned Council. At this point, it is not about beliefs, morality or civic position but about the logic of actions. Essentially, if an organization claims that you are a part of it, but you don’t want to be associated with it, you should clearly tell the organization and possibly others whose views matter to you that you are not affiliated with it. The bishops of the UOC have never addressed the ROC with letters of exclusion from the episcopate, the Synod, the Inter-Council Presence, Synodal commissions, etc. Despite the calls of the outraged public and the pleas of their own clergy, they have done nothing to prevent their names from being associated with real war criminals who sanctify missiles that kill children and openly call for the burning down of Ukrainians with a heavy flamethrower Solntsepyok (Sunburns).

In your analysis you do not exclude that the Conclusion of the religious examination was made in violation of Ukrainian law. However, you do not cite any provisions of the Ukrainian legislation that were violated. In fact, the Examination was appointed in full compliance with the Law of Ukraine “On Freedom of Conscience and Religious Organisations” as well as the Regulation on the State Service of Ukraine for Ethnic Affairs and Freedom of Conscience. Both the Law and the Regulation require the involvement of representatives of religious organisations in the Examination. Accordingly,  the State Service of Ukraine for Ethnic Affairs and Freedom of Conscience invited a representative of the UOC to the joint work. However, the representative of the UOC not only refused to participate but declined to provide written explanations or any documents related to the case. Moreover, after this demarche, I addressed Metropolitan Onufriy in writing to delegate his representative to work on the Opinion and/or provide the necessary documents, explanations, judgements, comments, observations, remarks that Metropolitan Onufriy would consider necessary. But His Beatitude refused to do so.

I would like to draw your attention to the fact that the expert group unanimously supported the Conclusion. This document was supported by both those members of the expert group whose recusal was demanded by the UOC and those to whom no complaints were made.

Please note that the Conclusion provoked a strong reaction and lively discussion in the church and public environment, and this discussion included everything from long excursions into church history to heated debates over the particularities of canon law and personalities of experts. But no one has been able to prove that the UOC is not a part of the Russian Church. In fact, you do not assume responsibility for asserting this either. The expert group, after all, cannot impose anything on the leadership of the UOC. Hierarchs know what they need to do in order to stop being part of the Moscow Patriarchate; what messages they need to send to society to overcome the suspicion and doubts that have accumulated over the decades. And this is being said to them not only by the officials and civil society activists, but also by a growing number of their own clergy and laity. Unfortunately, the hierarchy does not heed their calls. Some of the hierarchs prefer to act on the principle ‘the worse the better’ and deliberately intensify confrontation with the authorities and civil society. The hierarchy stubbornly refuses to engage in dialogue with civil society, authorities, and even their own clergy and faithful, who are trying to reach out to them. They don’t even feel the need to explain why they are pushing the Ukrainian Orthodox Church down a path dictated by the Kremlin. However, this is a problem that I would be more than willing to discuss with you, but it falls outside the scope of our current discussion about the Expertise Conclusions.
Taking into account all of the above, I do not see any facts twisted by experts; events and phenomena that would be distorted by them; actions and deeds that would go unnoticed by them.

Accordingly, I do not find any undeniable argument that would allow me to accept the conclusions of your Analysis of the Examination under discussion.

Sincerely yours,

Viktor Yelenskyi

Head of the State Service of Ukraine

for Ethnic Affairs and Freedom of Conscience

Lettre au professeur émérite de l’Université de Münster, Dr Thomas Bremer

Cher Professeur  Bremer !

Avec un certain retard  j’ai pris connaissance de votre analyse « Conclusion de l’examen religieux du Statut sur la gestion de l’Église orthodoxe ukrainienne sur l’existence d’un lien canonique ecclésial avec le Patriarcat de Moscou » .

Puisque j’ai l’honneur de vous connaître personnellement, je vous considère comme un ami de l’Ukraine, un scientifique dont les travaux sont bien connus des chercheurs, ainsi que par le fait que j’ai signé l’arrêté approuvant les « Conclusions » analysées par vous, Je voudrais exprimer certaines de mes réflexions à ce sujet.

Tout d’abord, il me semble que vos commentaires concernant les problèmes méthodologiques des « Conclusions » reposent sur une conception erronée quant à l’objet et à la nature réelle de l’examen. L’examen n’a pas pour but de déterminer la possibilité/impossibilité du fonctionnement de l’Église orthodoxe ukrainienne. De même, les experts ne se sont pas donné et ne pouvaient pas se donner pour tâche de formuler l’une ou l’autre forme d’existence de l’EOU PM. Et il est absolument certain que le statut de l’EOU (Mgr Onuphre) dans la plénitude de l’orthodoxie – « non réglementée », « semi-indépendante », qui se trouve dans la « zone grise », etc. – ne pose pas de problème à l’organisme étatique, qui , conformément à la loi, assure la mise en œuvre de l’examen.

Dans le cadre de cet examen, les experts devaient enquêter sur la présence/absence de liens entre l’EOU (Mgr Onuphre) et l’Église russe. Il ne s’agit pas non plus du lien mystique, de cette unité dans les dogmes et la communication eucharistique qui lie toutes les Églises locales  au sein de l’Église unique, sainte, cathédrale, apostolique, mais exclusivement du lien canonique. C’est-à-dire une relation basée sur les normes et les règles du système ecclésial.

Vous vous trompez lorsque vous pensez que le groupe d’experts est un organisme étatique. Il s’agit de chercheurs en religion qui possèdent des compétences appropriées, des titres académiques et des travaux scientifiques pertinents en matière d’expertise ; et qui sont invités par l’organisme public en matière de religion à analyser un problème, une institution ou un phénomène particulier. L’organisme public chargé des affaires religieuses a assuré la réalisation d’un nombre important d’examens, impliquant chaque fois dans l’analyse des experts-spécialistes dans l’un ou l’autre domaine des études religieuses, qui ne sont généralement pas des fonctionnaires. Bien entendu, dans ses activités, le Service national de l’ethnopolitique et de la  liberté de conscience tient compte des conclusions de ces spécialistes. 

Vous ne remettez pas en question la nécessité d’un examen et notez à juste titre que « … dans le contexte de la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, des doutes sont apparus quant au statut de l’UOC, et cela est tout à fait compréhensible ». Depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie en février 2014, l’Église orthodoxe ukrainienne a suffisamment fondé ses doutes par rapport à son statut et à sa position. Par ailleurs, un pacifisme très particulier, où les appels à la fin de la guerre s’adressaient exclusivement à Kiev et non à Moscou, les appels à perturber la mobilisation, le refus d’honorer les soldats ukrainiens pour la légitimation quasi simultanée des défilés militants, la consécration des armes de destruction massive russes , etc. – tout cela  n’était pas du tout le cas d’une poignée de collaborateurs,  de la hiérarchie ecclésiale et  du clergé de l’EOU PM.

Le Concile de l’EOU (Mgr Onuphre) du 27 mai 2022 , au cours duquel toutes les références à l’Église russe et au Patriarcat de Moscou ont été supprimées du Statut de l’Église, a été accueilli très favorablement par la société et de nombreux observateurs. Y compris, soit dit en passant, certains spécialistes  qui ont préparé l’expertise en question . Mais assez vite, l’enthousiasme s’est estompé. Le comportement de la hiérarchie est resté inchangé ; certains de ses représentants ont directement déclaré que les changements adoptés par le Conseil « ne modifient rien », que les principaux ennemis de l’EOU (Mrg Onuphre) restaient l’EOU (Mgr Epiphane) et que le gouvernement ukrainien était responsable  de l’invasion russe (bien que, comme le disent les membres du  Synode  l’EOU avait judicieusement souligné à l’époque –  c’était le précédent gouvernement ukrainien). Autrement dit, la question du statut de l’Église orthodoxe ukrainienne semblait tout à fait légitime. Les prêtres de l’Église orthodoxe ukrainienne ont posé et continuent de poser publiquement des questions aux dirigeants sur le statut de leur Église, ils  appellent à la rupture de ses liens avec Moscou.

Par conséquent, revenant à la méthodologie, les experts ne nient pas le droit de l’Église orthodoxe ukrainienne d’exister dans le cadre   » ... des règles qui n’étaient pas appliquées auparavant et des procédures, quelles qu’elles soient d’un point de vue théologique.  » Eux, ainsi que les fidèles et le clergé de l’EOU (Mrg Onuphre) , voudraient  savoir si ces bases et ces procédures laissent cette Église en tant  partie de l’Église orthodoxe russe, ou si la première a cessé de faire partie de la seconde.

Et voici un autre problème méthodologique sur lequel je suis obligé d’être en désaccord avec vous.

 Vous écrivez que « … l’examen religieux pour une institution publique ne peut pas être fondé sur le droit canonique« . Mais les études religieuses, en tant que discipline scientifique qui étudie, entre autres, les institutions religieuses, ne peuvent tout simplement pas s’empêcher de se tourner dans leur analyse du statut de telle ou telle unité ecclésiale vers les normes selon lesquelles cette unité fonctionne dans l’intégrité de l’Église, c’est-à-dire , au droit canonique. Un État laïc n’est pas guidé par ces normes, mais, reconnaissons-le, il serait problématique de décrire la nature de la relation qui existe entre deux institutions religieuses sans les directives internes de ces institutions.

Quant à l’évaluation des faits par le groupe d’experts, vous la considérez comme biaisée du fait que les experts citent une lettre dans laquelle le patriarche œcuménique Bartholomée évalue le statut du métropolite Onuphre non pas en tant que métropolite canonique de Kiev, mais en tant que métropolite  de l’Église russe PM dans la capitale ukrainienne. Mais les experts n’en tirent aucune autre conclusion, si ce n’est que le patriarche œcuménique reconnaît l’EOU comme faisant partie de l’Église orthodoxe russe, dont Constantinople ne reconnaît pas la juridiction sur l’Ukraine. Le panel pourrait être accusé de partialité, d’incompétence, etc. pour ne pas avoir présenté un point de vue alternatif. Cependant, les experts ont honnêtement noté qu’ils n’avaient pas pu trouver de documents, de déclarations, de jugements de responsables  d’autres Églises orthodoxes locales qui seraient en désaccord avec la position du patriarche Bartholomée sur cette question particulière et qui reconnaîtrait l’EOU en tant qu’Église indépendante. De tels documents et déclarations me sont également inconnus et, à en juger par votre analyse de la « Conclusion » par  vous aussi. 

Quant à « l’absence d’une opinion unique dans l’Orthodoxie mondiale concernant l’obtention de l’autocéphalie », dont vous parlez, il est difficile de ne pas être d’accord avec cela. Mais cela a un rapport très indirect avec le sujet dont nous discutons. Après tout, l’EOU (Mgr Onuphre) n’a pas déclaré unilatéralement l’autocéphalie (comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans l’histoire de l’Église), ni ne l’a reçue du Patriarcat œcuménique (comme la plupart des Églises locales).

Passons maintenant à des actions qui, selon vous, ont été sous-estimées par les experts.

 Vous admettez qu’ils n’ont pas contourné la décision du Concile du 27 mai 2022 concernant la réconciliation et la décision d’ouvrir des paroisses à l’étranger, mais ne considérez pas cela comme le signe d’une Église indépendante. Je dois être d’accord avec eux. Le privilège de primauté  a été reconnu par le métropolite de Kiev avant Moscou et confirmé par le Conseil local de l’Église russe en 1917-1918. Ce privilège n’indique pas l’indépendance, mais le statut particulier du métropolite de Kiev, qui, d’une manière ou d’une autre, était  reconnu dans l’Église russe.

Je dois également être d’accord avec les experts concernant l’ouverture de paroisses à l’étranger. Cela ne souligne en rien l’indépendance de l’EOU : dans certains endroits, une telle ouverture a lieu avec le soutien de l’Église russe et ne soulève aucune objection de la part du Patriarcat de Moscou, qui comprend que les Ukrainiens qui fuient l’invasion russe en L’Europe veulent simplement  se débarrasser du  « Père » russe de l’Église ».

Si nous continuons à parler d’actions, alors en 2023, c’est-à-dire déjà après la signature des « Conclusions », l’EOU n’a pas fait grand-chose pour les réfuter  les  « Conclusions… ». « . Prenons  la subordination des diocèses de Crimée et du Donbass directement à Moscou. Cela se fait généralement par la direction de la structure en relation avec ses constituants. Et si la hiérarchie de l’EOU (Mgr Onuphre) pense le contraire, elle a toute possibilité de le déclarer. Mais elle ne l’a pas fait – à la grande déception, en premier lieu, de son clergé et de ses fidèles.

Parlons maintenant des documents qui pourraient faire la lumière sur la question de la dépendance/indépendance de l’UOC vis-à-vis de l’Église orthodoxe russe. 

Et ici, il m’est difficile d’être d’accord avec votre déclaration sur la non-pertinence dans ce cas des documents  « ... rédigés à l’époque où l’Église orthodoxe ukrainienne n’a pas déclaré son indépendance de l’Église orthodoxe russe« . Premièrement, l’Église orthodoxe ukrainienne a déclaré son indépendance jusqu’en mai 2022. Sur cette base, notamment, les dirigeants de l’Église ont refusé et continuent de refuser de se conformer à la loi n° 2662-VIII (2018) sur le changement de nom des organisations religieuses dont le siège est situé dans le pays des agresseurs. Deuxièmement, les experts ne pouvaient tout simplement pas ignorer « l’acte du patriarche Alexis II, adressé  au métropolite Philarète de Kiev et de toute l’Ukraine » en date du 27 octobre 1990. Après tout, le statut actuel de l’EOU y fait directement référence.

En même temps, la plus grande objection que vous ayez est peut-être la révision par le groupe d’experts du statut accordé à l’EOU par les documents de l’Église russe. Vous affirmez à juste titre que « ...aucun document de la République de Chine ne peut prouver quoi que ce soit concernant l’EOU… » et que « s’appuyer sur des documents, des statuts et d’autres sources de Russie et de la République de Chine est extrêmement problématique, car l’organisation russe peut ainsi influencer les  décision politiques et administratives ukrainiennes ».

 C’est vrai, mais si, par exemple, les évêques de l’EOU ne se considèrent pas comme membres du corps épiscopal de l’Église orthodoxe russe, et que cette dernière insiste sur le contraire, pourquoi ne pas annoncer aux évêques de l’EOU qu’ils ne  font pas  partie de l’épiscopat de l’Église russe ? Qu’est-ce qui ne leur semble pas normal lorsqu’une organisation à laquelle ils n’appartiennent pas les répertorie officiellement comme ses fonctionnaires ?

Toute comparaison est boiteuse, mais donnons un exemple simple et compréhensible pour nous deux. Vous et moi avons été pendant longtemps membres du Conseil scientifique international d’une revue académique d’études religieuses tout à fait respectable, qui a été (et est) publiée à Moscou. Vous et moi, après le début de la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, avons informé les rédacteurs dans nos lettres de notre départ du dit Conseil.

Actuellement, il ne s’agit pas de croyances ou de citoyenneté, mais de logique d’action – une certaine institution vous considère comme affilié et l’annonce officiellement. Et si vous ne considérez pas possible d’être associé à une certaine structure, informez-en l’organisation concernée et tous ceux dont l’avis est important pour vous. Les évêques de l’EOU n’ont jamais adressé de lettres à l’Église orthodoxe russe PM concernant leur exclusion de l’épiscopat, du Synode, de l’assemblée  interconciliaire, des commissions synodales, etc. Malgré les appels du public indigné et ceux de leur propre clergé, ils n’ont rien fait pour empêcher leur nom de figurer aux côtés de véritables criminels de guerre qui sanctifient les armes de destruction massive et appellent à brûler les Ukrainiens avec des missiles « Solnetsepieks ».

Dans votre analyse, vous n’excluez pas que l’examen religieux ait été conclu en violation de la législation ukrainienne . Mais vous ne citez aucune des dispositions de cette législation qui serait violée. En fait, l’expertise a été désignée en pleine conformité avec la loi ukrainienne « sur la liberté de conscience et les organisations religieuses », ainsi qu’avec le statut  du service public de l’Ukraine pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience. Tant la loi que le règlement prévoient la participation de représentants des organisations religieuses à l’expertise.

Le Service d’État de l’Ukraine pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience (SEUELC) a invité un représentant de l’EOU (Mgr Onuphre) pour un travail communmais le représentant de l’EOU a non seulement refusé de participer, mais également de fournir des explications écrites ou tout document lié à l’affaire

De plus, après cette démarche, j’ai écrit au métropolite Onuphre pour déléguer son représentant pour travailler sur les « Conclusions » et/ou pour fournir les documents, éclaircissements, jugements, commentaires, observations, remarques  que Mgr Onuphre jugerait nécessaires. Mais le métropolite Onuphre a refusé de le faire par écrit. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le groupe d’experts a soutenu à l’unanimité les « Conclusions ». Tant les membres du groupe d’experts, dont le représentant de l’Église orthodoxe ukrainienne a demandé la révocation, que ceux contre lesquels aucune plainte n’a été adressée se sont prononcés en faveur de cette proposition. 

Veuillez noter que les « Conclusions » ont provoqué une réaction houleuse et des discussions animées dans les cercles religieux et publics. Cette discussion comportait de tout : de longues incursions dans l’histoire de l’Église, des discussions passionnées sur les particularités du droit canon  et des discussions sur les qualités personnelles des membres du groupe d’experts. Mais aucun des débatteurs n’a pu prouver de manière convaincante que l’EOU ne fait pas partie de l’Église russe PM. En fait, vous n’assumez pas non plus la responsabilité d’affirmer une telle chose. 

Après tout, le groupe d’experts ne peut rien imposer à la direction de l’EOU. Il sait exactement ce qu’il faut faire pour cesser de faire partie du Patriarcat de Moscou ; quel genre de signaux doit-il envoyer à la société pour surmonter les soupçons et les doutes accumulés au fil des années. Et ce n’est pas seulement l’État et la société qui en parlent, mais aussi un nombre croissant de membres de leur propre clergé et de laïcs. Malheureusement, leurs appels ne sont pas entendus par le clergé. Certains hiérarques préfèrent agir selon le principe « le pire est le mieux » et intensifient délibérément la confrontation avec l’État et la société.

La hiérarchie refuse obstinément d’engager un dialogue avec la société civile, les autorités, voire ses propres religieux et fidèles qui tentent de les atteindre. Ils ne trouvent même pas nécessaire d’expliquer pourquoi  ils poussent l’EOU sur la voie définie par le Kremlin. Mais c’est une problématique dont je serais heureux d’échanger avec vous, elle dépasse le cadre de notre discussion autour des « Conclusions de l’Expertise ».

Compte tenu de tout ce qui précède, je ne vois pas de faits qui pourraient être déformés par des experts , des événements et des phénomènes qui seraient déformés par eux , des actions et des actes qui resteraient inaperçus pour eux. En conséquence, je ne trouve aucun argument qui me permettrait d’accepter les conclusions de votre analyse de l’Expertise discutée.

Cordialement,
Viktor Elensky,
chef du Service d’État de l’Ukraine pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience (SEUELC)

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ