24.2 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τον Άρχοντα Γεώργιο Βλαντή: “Διετυπώσατε εξαιρετικάς θέσεις”

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου, η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος συμπροσευχήθηκε στον Μ. Εσπερινό για την εορτή της Ινδίκτου, στην Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή,  κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχες του Θρόνου και άλλων αδελφών Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, και πλήθος πιστών από την Πόλη και προσκυνητών από το εξωτερικό. 

Μετά την Απόλυση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε σε Άρχοντα Ιερομνήμονα τον Εντιμολ. κ. Γεώργιο Βλαντή, Θεολόγο, Διευθυντή του Συμβουλίου των Χριστιανικών Εκκλησιών της Βαυαρίας.

Aπευθυνόμενος προς τον νέο Άρχοντα, ο Παναγιώτατος, επεσήμανε, μεταξύ άλλων:

“Χαιρόμεθα, διότι σήμερον εντάσσεται εις την χορείαν των Οφφικιαλίων της Μεγάλης Εκκλησίας εις νέος θεολόγος και φιλόσοφος της θρησκείας, με καταγωγήν πατρόθεν εκ Σμύρνης, εκ μέρους δε της μητρός από το Θρακικόν Σουφλίον, ευσεβής, πολυμαθής, ευφυέστατος, δυναμικός, σεμνός, με διάθεσιν προσφοράς, με σεβασμόν προς τας πατρώας παραδόσεις, με αφοσίωσιν προς την Μητέρα Εκκλησίαν, με σύγχρονον πνεύμα και με οξύ αισθητήριον διά τα σημεία των καιρών. Υπηρετήσατε, Εντιμολογιώτατε, ως επιστημονικός συνεργάτης εις την Ορθόδοξον Ακαδημίαν Κρήτης, εις την Έδραν Ορθοδόξου Συστηματικής Θεολογίας εις το Πανεπιστήμιον του Μονάχου και, από το 2012, εις την Ακαδημίαν Θεολογικών Σπουδών Βόλου, ενώ από το έτος 2016 είσθε Διευθυντής του Συμβουλίου των Χριστιανικών Εκκλησιών Βαυαρίας εν Γερμανία. Συμμετέχετε ενεργώς εις την Οικουμενικήν Κίνησιν, με σημαντικήν συμβολήν ως Ορθόδοξον μέλος ή σύμβουλος εις πολλάς Επιτροπάς. Ήσασταν μέλος της επισήμου αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την 11ην Γενικήν Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εν Γερμανία, τον Σεπτέμβριον του 2022. Σημειούμεν, επίσης, ότι συμμετείχατε ως ομιλητής εις τας εργασίας της Θ’ Συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου εν τη Πόλει ημών, αρχάς Σεπτεμβρίου του 2021. Εκεί σας ηκούσαμεν να λέγετε τα εξής: «Ο διάλογος, πανορθόροξος και οικουμενικός, είναι ο ωραίος μονόδρομος που αξίζει κανείς να υπηρετεί … Δίχως την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, πρωτόθρονη και πρωτεύθυνη στην κοινωνία των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οικουμενική κίνηση δεν θα ήταν απλώς πιο φτωχή. Θα ήταν αδιανόητη». Όντως, το Πατριαρχείον μας πάντοτε γρηγορεί, καταγράφει και αξιολογεί τα μηνύματα του πολιτισμού και των πολιτισμών, τα σημεία των καιρών, και δίδει ευθαρσώς την καλήν μαρτυρίαν του τοις εγγύς και τοις μακράν.

Έχετε, αγαπητέ Άρχων, πλειάδα αξιολόγων δημοσιευμάτων εις τον χώρον της οικουμενικής θεολογίας και του διαχριστιανικού διαλόγου, της φιλοσοφίας της θρησκείας, της συστηματικής θεολογίας και της συναντήσεως της Εκκλησίας με τον σύγχρονον κόσμον. Διετυπώσατε εξαιρετικάς θέσεις διά την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, 2016) και διά το Ουκρανικόν Αυτοκέφαλον. Σας επαινούμεν ενώπιον του συμπροσευχομένου Μακαριωτάτου Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας κ. Επιφανίου.”

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος τόνισε:

“Η Εκκλησία έχει ανάγκην στελεχών, όπως εσείς, ανθρώπων του διαλόγου, με δαψιλή παιδείαν και μόρφωσιν, πιστών με πνεύμα ανοικτοσύνης, οι οποίοι διακονούν την θεολογίαν και τον πολιτισμόν. Γνωρίζετε καλώς, πόσον ο χώρος του πολιτισμού και των γραμμάτων ενδιαφέρει την Μεγάλην Εκκλησίαν και τον Προκαθήμενόν της. Και εις το πεδίον του πολιτισμού η Ορθόδοξος πίστις ελειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργή ως πηγή εμπνεύσεως. Αρθρώνει η Εκκλησία μας την ιδικήν της πολιτισμικήν μαρτυρίαν, προβάλλουσα το χριστιανικόν δέον περί του ανθρώπου και το ύψιστον ήθος ελευθερίας, το οποίον εγνώρισεν η ανθρωπότης εις την ιστορικήν της πορείαν: την ακατάλυτον ενότητα πίστεως προς τον Θεόν και αγάπης προς τον πλησίον ως πυρήνα του πολιτισμού. Η Ορθόδοξος πρότασις ζωής παράγει πολιτισμόν και μεταμορφώνει τον πολιτισμόν, αποκαλύπτει το βάθος, το κάλλος, την αλήθειαν των πραγμάτων. Εσείς, αγαπητέ Άρχων, δίδετε την θεολογικήν και πολιτισμικήν μαρτυρίαν σας περί πάντων τούτων με έδραν την Γερμανίαν, όπου ζήτε, αναδεικνύοντες την παγκόσμιον εμβέλειαν της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας. Είμεθα βέβαιοι, ότι θα συνεχίσετε, πλέον ως Άρχων Ιερομνήμων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, την πολύτιμον διακονίαν σας. Σας συνοδεύουν αι ευχαί πάντων ημών.”

Στην αντιφώνησή του ο νέος Άρχων Ιερομνήμων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την συγκίνησή του προς τον Παναγιώτατο για την μεγάλη τιμή που επεφύλαξε προς το πρόσωπό του, και σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα: 

“Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι η Εκκλησία της ανώδυνης και άκοπης ευκολίας ή της ναρκισσιστικής, όσο και μισάνθρωπης κλειστοφοβίας. Δεν είναι η Εκκλησία της αδράνειας. Σηκώνει σταυρό. Κηρύσσει μια ειρήνη που όμως «θέλει δύναμη να την αντέξεις», κατά τον ποιητή. Βαδίζει πραγματώνοντας το αυτοθυσιαστικό ήθος της ελευθερίας, για το οποίο μιλάει τόσο εύγλωττα ο προσφιλέστατος καθηγητής μου Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής. Η Κωνσταντινούπολη κινείται τολμώσα τα ανοίγματα εκείνα που κάνουν την Εκκλησία όντως να είναι, διότι η Εκκλησία είναι ως κοινωνία, όπως θύμιζε διαρκώς ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης – και κοινωνία δίχως το άθλημα του διαλόγου δεν νοείται, του διαλόγου, μεταξύ άλλων και με τους ετεροδόξους. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος του 2016 στην Κρήτη, την οποία Σεις εμπνευσμένα πηδαλιουχήσατε, επισημαίνει: «ἡ Ὀρθόδοξος συμμετοχή εἰς τήν κίνησιν πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος μετά τῶν ἄλλων Χριστιανῶν ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ οὐδόλως τυγχάνει ξένη πρός τήν φύσιν καί τήν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλ’ ἀποτελεῖ συνεπῆ ἔκφρασιν τῆς ἀποστολικῆς πίστεως καί παραδόσεως, ἐντός νέων ἱστορικῶν συνθηκῶν.» (Σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, § 4). Στη Γερμανία έχουμε την ευλογία ενός πανάξιου ποιμενάρχη, κομιστή του ήθους της Χάλκης, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αυγουστίνου, ο οποίος πρωτοστατεί στη μαρτυρία του Πατριαρχείου μας και στην εργασία που προϋποθέτει η υπακοή στην Κυριακή ευχή και εντολή «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν» (Ἰω. 17: 21). Στην αγαπημένη μου Βαυαρία, όπου και το Συμβούλιο Εκκλησιών το οποίο διακονώ, αλλά και σε όλη τη χώρα, σε αντίστοιχες δομές, βλέπει κανείς καρπούς εύχυμους του ωραίου αγώνα για την ενότητα.”

Ακολούθως ο νέος Άρχων της M.τ.X.E. τόνισε:

Αν κάποιος φαντάζεται πως συμμετοχή σε διαλόγους σημαίνει απεμπόληση των τιμαλφών της Εκκλησίας και φτηνούς συμβιβασμούς, πλανάται πλάνην οικτράν, αν δεν εκφράζει απλώς κακοβουλία. Ο διαλογικός λόγος είναι και οφείλει να είναι προφητικός, τομώτατος, όπου δει ευεργετικά δυσάρεστος. Η ασέβεια προς το ανθρώπινο Πρόσωπο, η κοινωνική αδικία, ο βιασμός της φύσης, οι εθνικισμοί, η εργαλειοποίηση της πίστης για την εξυπηρέτηση ποικίλων ύποπτων σκοπών, η αυτοδικαιωτική νοοτροπία των φονταμενταλιστών του κόσμου τούτου είναι φαινόμενα που έχετε πολλάκις σθεναρώς στηλιτεύσει, Παναγιώτατε. 

Ιδίως στους καιρούς μας, όπου βόρειοι αδελφοί πετούν στον βόρβορο το όνομα της Ορθοδοξίας, δικαιώνοντας, δήθεν, θεολογικά τον πόλεμο ενάντια στον λαό της Ουκρανίας και όπου ουκ ολίγοι στον ορθόδοξο κόσμο σιγούν, αν δεν συγκατανεύουν σιωπηρώς προς την αίρεση του «ρωσικού κόσμου», Σεις από την Βασιλίδα των Πόλεων υψώνετε την προφητική φωνή Σας, διασώζοντας την τιμή της Παράδοσής μας.” 

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ