22.5 C
Athens
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για την 25η Μαρτίου

ΜΗΝΥΜΑ

Του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου

με αφορμή την εορτή της 25ης Μαρτίου

Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι και αγαπητά μου παιδιά,

Αισθήματα θρησκευτικής ευλάβειας και εθνικής υπερηφάνειας πλημμυρίζουν τις καρδιές μας σήμερα, καθώς κλίνουμε το γόνυ ενώπιον της Θεομήτορος και συνάμα ενώπιον των γενναίων προγόνων μας.

Υποκλινόμαστε μετά σεβασμού και ευγνωμοσύνης στην κεχαριτωμένη Παρθένο Μαρία, που απελευθέρωσε το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία, και στους Ήρωες της Επαναστάσεως του 1821, που με τον αγώνα και τη θυσία τους απελευθέρωσαν το ελληνικό έθνος από τη μακραίωνη σκλαβιά.

Η Θεοτόκος, αποδεχόμενη το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, συνήργησε στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αποδέχθηκε με ελεύθερη βούληση να κυοφορήσει στα σπλάχνα της τον Θεάνθρωπο – όχι δίχως προβληματισμό και ενδοιασμούς. Και ο προβληματισμός που τη διακατείχε, απέρρεε από την ανθρώπινη φύση της. Εντούτοις, χάρη στη βαθιά και αληθινή πίστη στον Θεό, υπάκουσε τελικώς στο θέλημά Του, αρνούμενη να ενδώσει στους ενδοιασμούς που της υπαγόρευε η ανθρώπινη φύση. Για αυτή τη λυτρωτική και σωτήρια απόφασή της, δοξάζεται σήμερα και θα δοξάζεται εις όλους τους αιώνας ως το ιερότατο πρόσωπο της ανθρωπότητας.

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι πρόγονοί μας οι οποίοι ξεσηκώθηκαν αποφασισμένοι να χύσουν το αίμα τους για την ελευθερία, υπερέβησαν φοβερούς εσωτερικούς ενδοιασμούς, δισταγμούς και ανησυχίες. Η ανθρώπινη φύση τους εξάλλου, και η λογική του κόσμου τούτου, κάθε άλλο παρά ενεθάρρυναν την πρόθεσή τους να εξεγερθούν και να αντιμετωπίσουν έναν δυσανάλογα ισχυρό, πολυάριθμο και οργανωμένο στρατό. Και όμως, με βαθιά πίστη στον Θεό και με αγάπη για την πατρίδα, παρέκαμψαν το δικό τους θέλημα και τις αντιστάσεις που προέβαλε η ανθρώπινη φύση τους. Τόλμησαν να κάνουν μια μεγάλη υπέρβαση και ευεργέτησαν τις επόμενες γενεές των Ελλήνων με το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Για τον λόγο αυτό, πέρασαν στο «πάνθεον» των ενδόξων Ηρώων της πατρίδος μας και σύμπας ο Ελληνισμός τούς τιμάει σήμερα και θα τους τιμάει αέναα.

Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι,

Αν κάτι οφείλουμε να διδαχθούμε καθώς εορτάζουμε σήμερα τα δύο αυτά μεγάλα γεγονότα, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική μας Παλιγγενεσία, είναι ότι η εξασφάλιση του αγαθού της ελευθερίας – είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε εθνικό είτε σε πανανθρώπινο – προϋποθέτει να είμαστε εφοδιασμένοι όχι τόσο με υλικά μέσα, όσο, πρωτίστως, με πνευματικά. Προϋποθέτει να διαθέτουμε βαθιά πίστη, αξίες και ιδανικά, με τα οποία θα μπορέσουμε να αποτινάξουμε πρωτίστως τα εσωτερικά μας δεσμά: τους ενδοιασμούς, τους δισταγμούς και τη λογική του κόσμου τούτου η οποία μάς ωθεί προς την απελπισία. Άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό και έχει βαθιά ριζωμένες στην ψυχή του τις αξίες και τα ιδανικά των προγόνων μας, οπωσδήποτε διαθέτει μία εσωτερική δύναμη που του επιτρέπει να κάνει υπερβάσεις και να είναι πάντοτε έτοιμος να υπερασπιστεί την προσωπική και συλλογική ελευθερία και σωτηρία. Αυτό το πρότυπο του ελεύθερου ανθρώπου, οφείλουμε να το μιμηθούμε και να το καλλιεργήσουμε και στις νεότερες γενιές.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά, ευλογημένα και ελεύθερα!

25 March 2023

MESSAGE

of His Eminence Archbishop Makarios of Australia

on the occasion of the feast of the 25th March

Venerable brother fellow Bishops and beloved children,

Feelings of spiritual reverence and national pride flood our hearts today, as we bow our knees before the Mother of God and, at the same time before our brave ancestors.

We bow down with respect and gratitude to the Virgin Mary “Full of Grace”, who freed the human race from sin, and to the Heroes of the Revolution of 1821, who with their struggle and sacrifice freed the Greek nation from centuries of slavery.

In accepting the message of Archangel Gabriel, the Theotokos cooperated in God’s plan for humanity’s salvation. With her free will, she agreed to conceive the God-Man in her womb – not, however, without a sense of concern and reservation. The concern she held stemmed from her human nature. Nonetheless, due to her deep and genuine faith in God, she finally obeyed His will, refusing to give in to the reservations emanating from human nature. For this redemptive and salvific decision, she is glorified today and will be glorified for all ages as the holiest person of humanity.

Similarly, our ancestors who resolved to revolt and determined to shed their blood for the sake of freedom, overcame their formidable internal reservations, hesitations and concerns. Moreover, their human nature and worldly logic far from encouraged their intent to rebel that would see them face a disproportionately strong, numerically large, and organised army. And yet, with deep faith in God and love for country, they overcame their personal will and the resistance of their own human nature. They dared to take a leap of faith thus granting the following generations of Greeks the supreme virtue of freedom. For this reason, they passed into the “Pantheon” of the glorious heroes of our country, and Hellenes all over the world honour them today and will continue to do so, forever.

Dearly beloved friends,

If there is a lesson to be learnt from these two great events that we celebrate today – the Annunciation of the Theotokos and our National Regeneration, it is that securing the virtue of freedom – whether on an individual, national or global level – presupposes that we are equipped not so much with material means, as much as, primarily, spiritual ones. It presupposes that we have deep faith, values and ideals with which we will be able to shake off primarily our inner shackles: the reservations, hesitations and the worldly logic, which drives us to despair. A person who believes in God and has the values and ideals of our ancestors deeply rooted in their soul, undoubtedly, has an inner strength that allows them to go the extra mile and be ready to defend personal and collective freedom and salvation. We ought to imitate this model of the free person as well as cultivate it in the younger generations.

With these thoughts, I wish everyone many blessed years of freedom!

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ